Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kristína Janková

Vyštudovala európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, kde v roku 2016 zároveň obhájila aj svoju dizertačnú prácu „Konštrukcia zodpovednosti chrániť v Európskej bezpečnostnej a obrannej politike a jej implikácie pre úlohy EÚ.“ V súčasnosti tu pôsobí ako lektorka a podieľa sa na výučbe ako bakalárskych, tak i magisterských predmetov. Okrem toho sa ako koordinátorka a mentorka venuje študentským projektom Model United Nations a Regional Academy on the United Nations. Je tiež adminkou FaceBooku ÚEŠMV.

Vo svojom výskume sa zaoberá Európskou úniou ako normatívnej mocnosti, bezpečnostnou politikou a rôznym perspektívam na doktrínu zodpovednosti chrániť.

Kurzy:
Bc. stupeň
Akademické písanie
Inštitúcie EÚ a ich fungovanie
Západný Balkán v kontexte európskej integrácie a bezpečnosti
Analýza konfliktu a mierové štúdiá
Seminár k záverečnej práci
Odborná stáž

Mgr. stupeň
Zahraničná politika EÚ
Bezpečnostné štúdiá
Medzinárodné právo
Regionálna akadémia OSN
Terénny výskum

publikačná činnosť