Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Karen Henderson

Dr. Karen Henderson, PhD.

Karen Henderson nastúpila na Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV Univerzity Komenského na konci roku 2013, keď sa po dlhoročnej spolupráci s Ústavom presťahovala do Bratislavy. Predtým pôsobila od roku 1990 na University of Leicester vo Veľkej Británii.   

Medzi jej výskumné záujmy patrí domáca politika SR a rozširovanie EÚ, s dôrazom na euroskeptické politické sily a vplyv domácej politiky na rozhodovacie procesy EÚ. Často debatuje o britskej politike v slovenskej televízii, rozhlase a novinách.

Medzi inými aktivitami bola predsedníčkou vedeckej rady projektu European Science Foundation ‘Forward Look: Stredná a východná Európa po tranzícii: konvergencia a divergencia v Európe’ (2009-2011); viedla kurz Jeana Monneta ‘Rozširovanie EÚ a demokratická konsolidácia v Strednej a východnej Europe’ a dostala výskumný grant od Leverhulme Foundation na projekt ‘Štúdium a výskum o Europeizácii’, ktorý realizovala v ÚEŠMV. Pôsobila ako oponentka na doktorandských obhajobách na University of London a University of Oxford, ako i na iných univerzitách v EÚ.

Kurzy:
Komparatívna politika: Principy (Bc. stupeň);
Politiky EÚ (Mgr. stupeň)
Rozširovanie EÚ a demokratická konsolidácia (Mgr. stupeň);
Výskumný seminár (PhD stupeň)

Vybrané publikácie

Knihy

The Black Sea and EU Policy: The Challenge of Divergent Agendas (editor, with Carol Weaver), (London: Ashgate, 2010), pp. i-xxii, 1-173.

 The Area of Freedom, Security and Justice in the Enlarged Europe (editor), (Basingstoke: Palgrave, 2005), pp. i-xix, 1-175.

Slovakia: The Escape from Invisibility (London: Routledge, 2002), pp. i-xix, 1-140.

Back to Europe: Central and Eastern Europe and the European Union (editor), (London: UCL Press, 1999), pp. i-xix, 1-307.

Post-Communist Politics: An Introduction (with Neil Robinson), (London: Prentice Hall, 1997), pp. i-xxiii, 1-424.

Odborné články a vedecké práce

‘Euroscepticism and the ‘missing left’: The Slovak case study’, Czech Journal of Political Science, 2017/3, 2017, pp. 229-48.

‘Between Euroscepticism and Eurosupport: the attituudes of urban and rural populations in Poland 2000-2008’ (with I. Surwillo & G. Lazaridis) in Europe-Asia Studies, 62/9, 2010, pp. 1503-25.

‘EU Accession and the New Slovak Consensus’, West European Politics, 27/4 (2004), pp. 652-70.

Knižné kapitoly

‘The EU Migration Crisis and the Visegrad Four’, in Central and South-Eastern Europe 2017 (Routledge: London, 2016), pp. 3-6.

‘Exceptionalism or convergence?  Euroscepticism and party systems in Central and Eastern Europe’ in A. Szczerbiak & P. Taggart (eds), The Comparative Party Politics of Euroscepticism, Vol. 2, Comparative and Theoretical Perspectives (Oxford: OUP, 2008), pp. 277-94.