Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Jakub Gábor

Jakub Gábor vyštudoval bakalársky aj magisterský stupeň študijného programu európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Počas štúdia stážoval na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a v Národnej rade SR, absolvoval viacero konferencií Model United Nations (MUN) a program Regional Academy on the United Nations (RAUN), kde v rámci výskumnej skupiny s kolegyňami z Argentíny a Bosny a Hercegoviny analyzoval demografické charakteristiky násilného správania vo svete. V rámci svojho doktorandského štúdia sa venuje rôznym rozmerom interakcie národných parlamentov členských štátov EÚ a inštitúcií EÚ.