Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ivana Petrisková

Ivana Petrisková vyštudovala Fakultu sociálnych a ekonomických vied, kde získala titul Mgr. v odbore Európske štúdiá. V súčasnosti pokračuje na doktorandskom štúdiu na ÚEŠMV. Počas štúdia absolvovala krátkodobú stáž na Platforme mimovládnych rozvojových organizácii a dlhodobú stáž v PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia). Po magisterskom štúdiu pôsobila ako marketingová manažérka a neskôr projektová manažérka v rámci Mladiinfo International (Macedónsko a Slovensko). V nadväznosti na jej praktické skúsenosti je témou jej dizertačnej práce „Komercializácia neziskových organizácií: nádej či hrozba pre občiansku spoločnosť?“.