Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Henrieta Kunová

Henrieta Kunová vyštudovala Fakultu sociálnych a ekonomických vied, kde v roku 2017 získala s vyznamenaním titul Mgr. v odbore Európske štúdiá. Už počas magisterského štúdia sa ako účastníčka programu Regionálnej akadémie OSN venovala problematike terorizmu a neštátnych subjektov v kontexte stredoafrických krajín. Výsledky výskumu prezentovala na výročnej konferencií ACUNS 2017 vo Viedni. Vo výskume zameranom na stredoafrický región pokračovala aj vo svojej diplomovej práci s názvom: „Bezhraničnosť (borderlessness) konfliktu – Nový fenomén v súčasnej analýze konfliktu?“. Tomuto regiónu sa venuje naďalej v dizertačnej práci a skúma ho vo vzťahu s európskou bezpečnosťou. Do okruhu jej záujmu patria kritická bezpečnosť a sekuritizácia, mierové štúdia, Afrika a krajiny Regiónu Veľkých jazier a zahraničná politika EÚ.