Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Gabriel Weibl

Gabriel Weibl učí na ÚEŠMV od roku 2016. Jeho výskum sa týka politickej komunikácie cez sociálne médiá, taktiež medzinárodnej študentskej mobility a internacionalizácie vysokého školstva so zameraním na ideu kozmopolitanizmu, medzikultúrnej kompetencie a komunikácie, prenosu vedomostí a zamestanosti, a queer geografie. Študoval na National Centre for Research on Europe na University of Canterbury, Nový Zéland (BA, BA with Hons. and PhD). Jeho výmenné študijné pobyty boli na Karlovej Univerzite, Oxfordskej Univerzite, Univerzite Primorska, Univerzite Valencia a London Metropolitan Univerzite. Gabriel Weibl taktiež pracuje ako výskumník na Prognostickom ústave Slovenskej akadémie vied.

Kurzy:

EÚ a sociálne médiá

Dejiny politického myslenia 1

Dejiny politického myslenia 2

Komparatívna politika II
Politická angličtina