Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Clarissa Tabosa

Clarissa Tabosa pochádza z Brazílie a ako štipendistka vlády Slovenskej republiky vyštudovala s vyznamenaním bakalárske aj magisterské štúdium v odbore Európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Počas štúdia tiež absolvovala ročný program Regionálnej akadémie OSN, a závery svojho výskumu prezentovala na výročnej konferencii ACUNS - 2016 v OSN vo Viedni. Vo svojej diplomovej práci sa venovala otázke migrácie a špeciálne detským migrantom. Aktuálne pôsobí ako interná doktorandka na Ústave Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov. Tému migrácie teraz skúma z iného hľadiska a vo svojej dizertačnej práci sa venuje tvorbe imigračnej politiky a jej difúzie v štátoch zapojených do viacvrstvových inštitucionálnych rámcov. Clarissa získala štipendium na výskumný pobyt v San Francisco, kde bude v letnom semestri 2017/2018.
Kurzy:
Medzinárodné vzťahy I.
Politická analýza
Medzinárodné právo