Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Camila Schiffl

Camila Schiffl začala v roku 2008 jej štúdium na Federálnej Univerzite v štáte Paraná, v Brazílii, kde po štyroch rokoch získala bakalársky titul z histórie a splnila kvalifikačné požiadavky na výučbu. Na Slovensku absolvovala magisterské štúdium v odbore Európske štúdia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied s diplomovou prácou o úlohe naratívnej fikcie ako nástroja zlepšovania medziskupinových vzťahov. V súčasnosti pokračuje na doktorantskom štúdiu na Ústave Európskych štúdii a medzinárodných vzťahov. Medzi jej výskumné záujmy patrí štúdium kultúr a identít, sociálne hnutia, nové média a politická socializácia.