Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Bibiana Bajzová

Bibiana Bajzová študovala na Fakulte sociálnych a ekonomických vied, kde v roku 2019 získala s vyznamenaním titul Mgr. v odbore Európske štúdiá. Počas štúdia sa zúčastnila ročného programu Regionálnej akadémie OSN (RAUN), ako aj viacero konferencií Model United Nations (MUN). Taktiež je členkou Akademického senátu FSEV a súčasťou Výskumného centra pre ľudské práva. Pôsobí ako interná doktorandka na Ústave Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, kde sa v rámci svojho doktorandského štúdia venuje medzinárodnému právu, európskemu právu, medzinárodným organizáciám ale najmä medzinárodnému vesmírnemu právu a vesmírnym politikám.