Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ľubica Šimková

Mgr. Ľubica Šimková (doktorandka) sa vo svojej dizertačnej práci venuje vplyvu hospodárskej politiky Európskej únie na výrobkové inovácie. V rámci doktorandského štúdia publikovala dva príspevky z konferencií, v ktorých analyzovala interakciu medzi producentmi inputov a kupujúcimi týchto inputov v nekonečnom horizonte. V rámci svojej pedagogickej činnosti sa podieľa na výučbe predmetov  matematika, mikroekonómia a modely konkurencie a kooperácie.

publikačná činnosť