Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Riaditeľ Ústavu ekonómie

Ing. Tomáš Domonkos, PhD.

miestnosť: A109
tel.: 02/206 69 857
e-mail: tomas.domonkosfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 12:00 hod.

Sekretariát ústavu

Hana Nováková
tajomníčka ústavu

miestnosť: A115
tel.: 02/206 69 865
e-mail: hana.novakovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.

miestnosť: A109
tel.: 02/206 69 862
e-mail: renata.pitonakovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 13:15 - 14:45 hod.

doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc.

miestnosť: A110
tel.: 02/206 69 862
e-mail: eduard.hozlarfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 10:00 - 11:30 hod.

Ing. Miroslava Jánošová, PhD.

miestnosť: A110
tel.: 02 / 206 69 861
e-mail: miroslava.janosovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 13:30 - 15:00 hod.

Ing. Veronika Miťková, PhD.

miestnosť: A111
tel.: 02 /206 69 863
e-mail: veronika.mitkovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 13:30 - 15:00 hod.

doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

miestnosť: A111
tel: 02/206 69 860
e-mail: vladimir.mlynarovicfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 11:30 - 13:30 hod.

Interní doktorandi

Externí spolupracovníci

Ing. Zuzana Dubajová, CSc.

miestnosť: C306
tel.: 02/206 69 817
e-mail: zuzana.dubajovafses.uniba.sk

Ing. Ľubomír Húska