Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Renáta Pitoňáková

prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.

prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková PhD. je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety z oblasti bankovníctva a medzinárodného podnikania. Vo svojej vedecko–výskumnej činnosti sa orientuje na oblasť bankovníctva a konkurencieschopnosti vo väzbe na modelovanie vzťahov medzi ekonomickými subjektmi. Zúčastnila sa viacerých zahraničných pobytov napr. v Nemecku, Francúzsku a Grécku. Je členkou Vedeckej rady Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Odborovej komisie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a členkou redakčných rád zahraničných vedeckých časopisov.

Na ÚE zabezpečuje kurzy:

Bankovníctvo
Menová politika ECB
Modely bankových operácií
Platobný styk

publikačná činnosť