Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Marián Vávra

Ing. Marián Vávra, PhD.

Ing. Marián Vávra , PhD. získal doktorát z ekonometrie na University of London
(Birkbeck College). V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na Ústave ekonómie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a zároveň ako výskumný pracovník v Národnej banke Slovenska. V minulosti Marián vyučoval rôzne ekonomické a ekonometrické predmety na University College London, Singapore Institute of Management a Birkbeck College. Vo svojom výskume sa venuje prevažne rôznym tematikám z oblasti analýzy časových rad ako napríklad nelineárne modely testovania hypotéz, bootstrap a prognózovanie.

Na ÚE zabezpečuje kurzy:

Štatistika 1
Štatistika 2
Aplikovaná ekonometria
Simulácie

Publikačná činnosť