Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Cross-cultural Research on Compassion

Slovak version of questionnaire