Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Zuzana Lazišťanová

Mgr. Ing. Zuzana Lazišťanová, PhD.

Odborné zameranie: Pracovná a organizačná psychológia

Vzdelanie

2018- 2019 Business Coaching Trained Coach, Business Coaching College, Bratislava
2019 Introduction to Transactional Analysis ​(TA 101), Czech Association for Transactional Analysis, Prague
2019 Leadership Judgement Indicator ( LJI) Certified Consultant, Prague
2018 WorkLab: Positive Interventions to Increase Employee Work Engagement, EAWOP, Budapest
2018 Compassion Focused Therapy Training, Bratislava
2018 Utrecht Network Workshop: Service Learning and Community Engagement in Higher Education Institutions
2018 Korn Ferry Leadership Architect Certification, Amsterdam
2013 Competitive strategy, Ludwig Maximilian University of Munich
2012 Certified e-Simulator™ / Pinsight Consultant, Bratislava
2011 GTD® seminar: Keys to mastering workflow, David Allen Company
2009 Assessing, designing, and implementing performance management systems, Cornell University
2006 Hogan Assessment Suite (HPI, HDS, MVPI) Certified Consultant, Prague
2002 ADDA Consultants Certified Assessor and Feedback Provider, Bratislava

2017Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK: Sociálna a pracovná psychológia (PhD.)
2007 Katedra psychológie, FF UK: Psychológia (Mgr.)
2005 Fakulta podnikového manažmentu, EU BA,: Ekonomika a manažment podniku (Ing.)

Akademická prax

Od 09/2017 Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK: Odborná asistentka

Odborná prax

 • Výber, rozvoj a riadenie výkonu pracovníkov založené na kompetenciách
 • Individuálna a organizačná diagnostika
 • Zlepšovanie procesov, riadenie zmeny v organizáciách (hl. oblasť HR)
 • Pracovné postoje a správanie prospešné pre organizáciu (angažovanosť, spokojnosť, OCB, kreativita a inovácie)
 • Pracovné prostredie podporujúce zdravie, pracovnú pohodu/well-being, produktivitu

od 2013 Samostatná prax: HR/OD konzultantka
od 2014 - 2017 FYZIO KLINIK, s.r.o.: Produktová manažérka FYZIO & Work
2012 – 2013 ADDA Consultants, s.r.o.: Senior konzultantka
2007 – 2011 Centire, s.r.o.: Business consultant, Project teamleader
2006 – 2007 Assessment Systems Slovakia, s.r.o.: Konzultantka
2004 – 20052001 – 2016 ADDA Consultants, s.r.o.: Konzultantka, neskôr Senior konzultantka (externá spolupráca)
2001 – 2005 Administratívna prax počas štúdia na VŠ: finančný sektor, personalistika, marketing
1998 – 2000
Administratívna prax (plný úväzok)

Pedagogická činnosť

Organizačná a pracovná psychológia

Riadenie ľudských zdrojov
Manažment sociálnych systémov
Metódy psychológie práce a organizácie
Tvorba a rozvoj tímov
Odborná prax pre študentov 5. ročníka

Členstvo v profesijných organizáciách

 • Európska asociácia pracovných a organizačných psychológov (EAWOP) (členka)

Výskumné projekty

 • 2018 - pokračuje Kultúra bezpečnosti a riadenie bezpečnosti (Organizácia v sektore energetiky)

Výber z publikačnej činnosti

 • Lazišťanová, Z. (2017). Zmysluplná práca a vzťahy na pracovisku ako predpoklady pracovnej angažovanosti. Dizertačná práca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.
 • Lazišťanová, Z. (2015). Vzťah osobnostných charakteristík a pracovnej angažovanosti. In: QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, vol. 5. Hradec Králové: Magnanimitas.
 • Lazišťanová, Z. (2013). Ako môže manažér podporovať kreativitu a inovácie? In: QUAERE 2013 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, vol. III. Hradec Králové: Magnanimitas.
 • Lazišťanová, Z. (2013). Manažér podporujúci angažovanosť pracovníkov. In: MMK 2013 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, vol. 4. Hradec Králové: Magnanimitas.

Publikácie, vybrané prezentácie pre odbornú verejnosť

 • 15+ publikovaných článkov: Hospodárske noviny, ZISK Manažment, Moderní Řízení, časopis PROFIT
 • MENSA Slovensko 2016, spíkerka, workshop | Zmysluplná práca
 • PROFIT Seminár 2016, spíkerka | Psychológia otvorených kancelárskych priestorov
 • AON Hewitt Colours of Engagement 2016, spíkerka | Zmysluplná práca
 • KPMG #HRU 2016, spíkerka, workshop | How to hire for engagement
 • Konferencia HR Leaders 2015, spíkerka | Zmysluplná práca & GReaT manažéri
 • Fórum Neuropea Network 2015, spíkerka | Pracovná angažovanosť a motivácia Generácie Y
 • KPMG Inovačný seminár 2014, spíkerka | Ako motivovať zamestnancov pre inovácie