Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Radoslav Merva

Mgr. Radoslav Merva

Odborné zameranie: psychológia osobnosti, štatistika, nepodložené presvedčenia

Vzdelanie:

2021- súčasnosť PhD. v odbore Psychológia, Ústav experimentálnej psychológie, SAV cez Trnavská univerzita v Trnave
2016-2021 Magisterské štúdium v odbore Psychológia, Trnavská univerzita v Trnave

Prax:

2019-2020 Dobrovoľnícka činnosť (poradca) v občianskom združení Ipčko.sk

Publikácie:

Merva, R., Teličák, P.: Psychometrické overenie škály Covid-19 nepodložených presvedčení na vzorke mladých dospelých. SPAO