Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Katarína Greškovičová

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.

Odborné zameranie:sociálna psychológia

Výskumné záujmy: attachment a bonding, pôrodné skúsenosti, attachment na pracovisku

Vzdelanie:

PhD: Pedagogická, poradenská a školská psychológia (2016) – Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Mgr: Psychológia (2004) – Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Výcviky a kurzy:

2016- Familienbrett- workshop

2014 – 2016- Párové a rodinné systemické poradenstvo, Inštitút systemické skušenosti, Košice, SK, ukončený bez záverečných skúšok

2014- Attachment a psychická traumy v ľudskom živote II.

2014- Akadémia praktického rodičovstva, Akadémia praktického rodičovstva pre postihnuté deti

2000-2004- Konzultantka/facilitátorka One Brain- Three In One Concepts

Pedagogická činnosť:

Akademické zručnosti, Sociálna psychológia, Metódy sociálnej psychológie, Sociálno-psychologický výcvik I., Psychológia tvorivosti, Prenatálna a perinatálna psychológia

Výskumné projekty:

Spoluriešiteľka- GAAA 3_5/2020: Workplace attachment v kontexte premenných organizačného správania a výkonu

Spoluriešiteľka- GA 1/2019: Sociálno-emocionálne zdravie žiakov ako významný psychologický indikátor evalvácie kvality školy

Spoluriešiteľka- VEGA 1/0376/16: Identifikácia kritérií rizikového vývinu jazykových schopností v predškolskom veku – overovanie platnosti klasifikácií narušeného vývinu reči a tvorba diagnostického nástroja.

Medzinárodné projekty:

2015- trvá- národná koordinátorka v projekte “Babies Born Better[MKGP1] ".

2018- členka komisie COST Action BIRTH 1405 „Building Intrapartum Research Through Health – an interdisciplinary whole system approach to understanding and contextualising physiological labour and birth (BIRTH)“.

           

Výber z publikačnej činnosti:

·         Greškovičová, K., & Hírešová, I. (2019). Resilience and bonding. In M. McGreevy & R. Robert (Eds.), CER Comparative European Research 2019 (Vol. 11, pp. 122–125). Sciemcee Publishing.

·         Greškovičová, K., & Kinčeková, K. (2018). Láska v heterosexuálnych vzťahoch u mladých žien. In Sabová, L. (Ed.), Psychologica (no. 48, pp. 30-37). Stimul.

·         Greškovičová, K., & Klanduchová, E. (2019). Time perspective and bonding. In M. McGreevy & M. Robert (Eds.), CER Comparative European Research 2019 (Vol. 11, pp. 118–121). Sciemcee Publishing.

·         Greškovičová, K., & Mrázková, K. (2020). Transgenerational effect: remembered attachment, attachment to partners and bonding towards newborns. In C., Pracana M. Wang (Eds.), Psychological Applications and Trends 2020 (pp. 184-188). InScience Press.

·         Greškovičová, K., Szobiová, E., & Zdechovanová, B. (2018). Bonding towards infants in women and men - individual and pair analysis. In Sabová, L. (Ed.), Psychologica (no. 47, pp. 39-46). Stimul.

·         Szobiová, E., Greškovičová, K., & Vančová, M. (2016). Personality traits and their relation to maladjustment symptoms in adolescence. In Updates in social pathology II. (pp. 61-76). Warsaw Management University Publishing House.