Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Katarína Greškovičová

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.

Odborné zameranie: sociálna psychológia

Výskumné záujmy: attachment a bonding, pôrodné skúsenosti, attachment na pracovisku

Vzdelanie:

PhD: Pedagogická, poradenská a školská psychológia (2016) – Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Mgr: Psychológia (2004) – Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Výcviky a kurzy:

2016- Familienbrett- workshop

2014 – 2016- Párové a rodinné systemické poradenstvo, Inštitút systemické skušenosti, Košice, SK, ukončený bez záverečných skúšok

2014- Attachment a psychická traumy v ľudskom živote II.

2014- Akadémia praktického rodičovstva, Akadémia praktického rodičovstva pre postihnuté deti

2000-2004- Konzultantka/facilitátorka One Brain- Three In One Concepts

Pedagogická činnosť:

Akademické spôsobilosti, Sociálno-psychologický výcvik I., Psychológia tvorivosti, Prenatálna a perinatálna psychológia, Kvantitatívne metódy, Štatistika

Výskumné projekty:

Spoluriešiteľka- APVV projekt: Verejná dôvera, reziliencia a vnímaná hrozba COVID-19 (PP-COVID-20-0074)

Spoluriešiteľka- VEGA č. 1/0641/19 „Rozlišovanie dôveryhodnosti správ u žiakov stredných škôl: vzťah konšpiračných presvedčení, vedeckej gramotnosti a autoritárstva“.

Medzinárodné projekty:

2015- trvá- národná koordinátorka v projekte “Babies Born Better".

2018- členka komisie COST Action BIRTH 1405 „Building Intrapartum Research Through Health – an interdisciplinary whole system approach to understanding and contextualising physiological labour and birth (BIRTH)“.

Výber z publikačnej činnosti:

https://orcid.org/0000-0002-2070-5660

https://www.researchgate.net/profile/Katarina-Greskovicova-2

Lisá, E., Greškovičová, K., & Krizova, K. (2021). The perception of the leader as an attachment figure: can it mediate the relationship between work engagement and general/citizenship performance? BMC psychology, 9(1), 196, 1-12. https://doi.org/10.1186/s40359-021-00700-9

Halamová, J., Kanovský, M., Krizova, K., Greškovičová, K., Strnádelová, B., & Baránková, M. (2022) The factor structure and external validity of the COPE 60 inventory in Slovak translation. Frontiers in Psychology, 12, 1-9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.800166

Greškovičová, K., Taňkošová, N., & Hrubá, L. (2021). Attachment v dospelosti a na pracovisku: analýza vzťahov a predikcií. In: M. Seitl, L. Viktorová, & P. Hypšová (Eds), Work and Organizational Psychology 2021: Innovation – research and application (pp. 155 – 163) .Univerzita Palackého v Olomouci. https://doivup.upol.cz/pdfs/doi/9900/05/500.pdf

Greškovičová, K. (2020). Attachment v pracovnom prostredí: analýza a porovnanie metodík. In: I. Piterová, D. Fedáková, & J Výrost (Eds.), Work and Organizational Psychology 2020 (pp. 129 – 140). Institute of Social Sciences CSPS SAS. https://doi.org/10.31577/2020.978-80-89524-51-8.11

Greškovičová, K., & Mrázková , K. (2020). Transgenerational effect: remembered attachment, attachment to partners and bonding towards newborns. In: C. Pracana & M. Wang, Psychological Applications and Trends 2020 (pp. 184 188), InScience Press. http://inpact-psychologyconference.org/wp-content/uploads/2020/04/2020inpact039.pdf