Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Riaditeľka Ústavu aplikovanej psychológie

prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

miestnosť: C036
tel: 02/206 69 839
email: julia.halamovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:15-13:15 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Sekretariát ústavu

Ing. Ľubomíra Dovičovičová

tajomníčka ústavu
miestnosť: C037
tel.: 02/206 69 844
e-mail.: lubomira.dovicovicova@fses.uniba.sk
úradné hodiny: pondelok a streda 10:00 - 11:00 hod

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

Mgr. Lukáš Bakoš, PhD. 
odborné zameranie: pracovná a organizačná psychológia
miestnosť: C038
tel.: 02/206 69 840
e-mail: lukas.bakosfses.uniba.sk
konzultačné hodiny:  piatok 14:00 - 16:00 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr. Martina Baránková, PhD.
študijná poradkyňa pre PhD. štúdium
odborné zameranie: neverbálne správanie, tvárové výrazy, psychológia emócií, súcit
miestnosť: C039
tel: 02/206 69 841
e-mail: martina.barankovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:30 - 13:30 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.
odborné zameranie: psychológia zdravia
miestnosť: C035
tel.: 02/206 69 842
e-mail: andrea.madarasova.geckovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 9:30 - 11:30 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.
študijná poradkyňa pre Bc. štúdium v anglickom jazyku
odborné zameranie: sociálna psychológia
miestnosť: C038
tel.: 02/206 69 840
e-mail: katarina.greskovicovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: piatok 8:00 - 10:00 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr. Rastislav Janičík
študijný poradca pre Bc. štúdium 1.ročník
odborné zameranie: sociálna psychológia, štatistika
miestnosť: C043
tel.: 02/206 69 842
e-mail: rastislav.janicikfses.uniba.sk
konzultačné hodiny:
Orcid
Researchgate 

Mgr. Karol Kováč, PhD.
študijný poradca pre Mgr. štúdium 2.ročník
odborné zameranie: stres manažment, syndróm vyhorenia, work-life balance, psychológia zdravia
miestnosť: C043
tel.: 02/206 69 842
e-mail: karol.kovacfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 8:00 - 10:00 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr. Katarína Křížová, PhD.
študijná poradkyňa pre Mgr. štúdium 1.ročník
študijná poradkyňa pre mobility
odborné zameranie: psychológia detskej úzkosti, rodinné vzťahy, komplexná a vzťahová trauma
miestnosť: C039
tel.: 02/206 69 841
e-mail: katarina.krizovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 15:00 - 17:00 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr.et Mgr. Václav Linkov, Ph.D.
študijný poradca pre Bc. štúdium 2.ročník
odborné zameranie: dopravná psychológia, interkulturná psychológia, teoretická psychológia
miestnosť: C043
tel.: 02/206 69 842
e-mail: vaclav.linkov@@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 17:00 – 19:00 hod 
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. - funkčné miesto: profesorka
kariérna poradkyňa pre Bc., Mgr. aj PhD. študentov slovenského aj anglického programu
odborné zameranie: psychológia osobnosti, psychodiagnostika dospelých, psychológia v manažmente ľudských zdrojov, pracovná a organizačná psychológia
miestnosť: C038
tel.: 02/206 69 840
e-mail: elena.lisafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 13:00 - 15:00 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr. Ing. Pablo Mariani LL.M.,MBA
odborné zameranie: právna psychológia, sociálna psychológia
miestnosť: C038
tel.:02/206 69 839
e-mail: pavel.mariani@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 15:00 - 17:00 hod
Orcid
Researchgate

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. - funkčné miesto: profesor
odborné zameranie: psychológia zdravia, sociálna psychológia, psychológia marketingu
miestnosť: C035
tel.: 02/206 69 838
e-mailradomir.masaryk@fses.uniba.sk 
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 15:00 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr. Radoslav Merva
študijný poradca pre Bc. štúdium 3.ročník
odborné zameranie: psychológia osobnosti, štatistika, nepodložené presvedčenia
miestnosť: C039
tel.: 02/206 69 841
e-mail: radoslav.merva@@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 17:00 - 18:30 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr. Ivana Popovičová, PhD.
študijná poradkyňa pre Bc. štúdium 3.ročník
študijná poradkyňa pre PhD. štúdium
odborné zameranie: pracovná a organizačná psychológia
miestnosť: C035
tel.: 02/206 69 838 
e-mail: ivana.popovicova@uniba.sk
konzultačné hodiny:  piatok 15:15 - 17:15 hod
Orcid
Reasearchgate

Mgr. Veronika Sklenárová
študijná poradkyňa pre Bc. štúdium v anglickom jazyku
odborné zameranie: pracovná a organizačná psychológia, riadenie výkonnosti na pracovisku, psychodiagnostika v HR, osobnosť a vzťahy na pracovisku
miestnosť: C039
tel.:02/206 69 841
e-mail: veronika.sklenarova@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 15:00 - 17:00 hod
Orcid
Researchgate

doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
koordinátorka tímu Psychológie zdravia
Odborné zameranie: pedagogická a školská psychológia, metodika vzdelávania v psychológii
miestnosť: C043
tel.: 02/206 69 842
e-mail: lenka.sokolovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 11:00 - 13:00 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD.
koordinátorka tímu Pracovnej psychológie
študijná poradkyňa pre Bc. štúdium 1.ročník
odborné zameranie: psychológia emócií, úspešnosť rozpoznávania tvárových výrazov a sledovaním očného pohľadu - eyetracking
miestnosť: C038
tel.: 02/206 69 839
e-mail: bronislava.strnadelovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny:  utorok 9:30 - 11:30 hod
Orcid
Researchgate
Evidencia publikačnej činnosti UK

Interní doktorandi

MenoE-mailKonzultačné hodiny
Mgr. Lenka Ottingerováottingerova2@uniba.skstreda 8:30-9:30
Mgr. Ján Hlodákhlodak2@uniba.skutorok 9:30-10:30
Mgr. Dagmar Majerechovámajerechova5@uniba.skutorok 15:30-16:30
Mgr. Lucia Valjentovávaljentova6@uniba.skutorok 9:30-10:30
Mgr. Beáta Sobotovácsefalvayova1@uniba.skstreda 9:00-10:00
Mgr. Juliána Bujňákovábujnakova44@uniba.skstreda 8:30-10:30
Mgr. Dagmar Szitásszitas9@uniba.skstreda 9:30-10:30
Mgr. Viktória Sunyikviktoria.sunyik@fses.uniba.skpondelok 9:00-10:00
Mgr. Mária Šuľovámaria.sulova@fses.uniba.skpondelok 10:00-11:00
Mgr. Henrieta Ševčíkováhenrieta.sevcikova@fses.uniba.sk

pondelok 10:00-11:00
štvrtok 12:30-13:30

Mgr. Tomáš Žilinský, MSc.tomas.zilinsky@fses.uniba.skštvrtok 11:30-12:30
Mgr. Karin Černickajacernickaja1@uniba.skutorok 14:00-15:00
Mgr. Andrea Čiernacierna54@uniba.skpondelok 10:00-11:00
Mgr. Bianka Karlíkovákarlikova15@uniba.skstreda 9:00-10:00
Mgr. Michaela Valachovávalachova81@uniba.skpondelok 10:00-11:00
Mgr. Miroslava Šudila Žilinskázilinska7@uniba.skpondelok 10:00-12:00
Mgr. Veronika Korimveronika.korim@fses.uniba.skstreda 15:00-17:00
Mgr. Kristína Mrázkovákristina.mrazkova@fses.uniba.skstreda 10:00-12:00
Mgr. Viktória Vráblová
zástupkyňa študentov PhD.
viktoria.vrablova@fses.uniba.skstreda 15:00-16:00

Externí doktorandi

MenoE-mail
Mgr. Vladimír Košakosa22@uniba.sk
Ing. Mgr. Pavel Mariani, MBA, LL.M.mariani1@uniba.sk