Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Poverná vedením Ústavu aplikovanej psychológie

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

odborné zameranie: poradenská psychológia, psychoterapia, emócie, sebasúcit, sebakritickosť, komunitná psychológia

miestnosť: C 036
tel.: 02/206 29 839
e-mail: julia.halamovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:15 - 13:15 hod.
                                        po predchádzajúcej dohode mailom

Sekretariát ústavu

PhDr. Beata Chrenová

tajomníčka ústavu

miestnosť: C 037
tel.: 02/206 69 844
e-mail.: beata.chrenovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

Mgr. Martina Baránková, PhD.

miestnosť: C039
tel: 02/206 69 839
e-mail: martina.barankovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 10:30 - 12:30 hod.
                                           po predchádzajúcej dohode mailom

Mgr. Peter Broniš, PhD.
odborné zameranie: sociálna psychológia

miestnosť: C 039
tel.: 02/206 69 841
e-mail: peter.bronisfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: 
                                        po predchádzajúcej dohode mailom

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
odborné zameranie: psychológia zdravia, sociálna psychológia, psychológia marketingu

miestnosť: C 038
tel.: 02/206 69 842
e-mail: radomir.masarykuniba.sk 
konzultačné hodiny:  utorok 11:00 - 13:00 hod.
                                        po predchádzajúcej dohode mailom

Mgr. Ing. Zuzana Lazišťanová, PhD.
odborné zameranie: pracovná a organizačná psychológia

miestnosť: C 038
tel.: 02/206 69 836
e-mail: zuzana.lazistanovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 15:00 - 17:00 hod.
                                        po predchádzajúcej dohode mailom

prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.
odborné zameranie:  sociálna psychológia, medzikultúrna psychológia, kvalitatívna metodológia, psycholingvistika

miestnosť: C035
tel.: 02/206 69 838
e-mail: jana.plichtovauniba.sk
konzultačné hodiny:  utorok 15:00 - 17:00 hod.
                                        po predchádzajúcej dohode mailom
 

doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.
odborné zameranie: evolučná psychológia, sociálna psychológia, psychológia minorít, psychológia zdravia

miestnosť: C 038
tel.: 02/206 69 840
e-mail: miroslav.popperfses.uniba.sk
konzultačné hodiny:  štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
                                        po predchádzajúcej dohode mailom

Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD., študijná poradkyňa pre Bc. Mgr. štúdium
odborné zameranie: psychológia emócií, úspešnosť rozpoznávania tvárových výrazov a sledovaním očného pohľadu - eyetracking

miestnosť: C039
tel.: 02/206 69 839
e-mail: bronislava.strnadelovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny:  streda 11:15 - 13:15 hod.
                                       po predchádzajúcej dohode mailom

Mgr. Branislav Uhrecký, PhD.

miestnosť: C039
tel.: 02/206 69 840
mail: branislav.uhreckyfses.uniba.sk
konzultačné hodiny:  utorok 16:45 - 18:45 hod.
                                       po predchádzajúcej dohode mailom

Mgr. Drahomír Michalko, PhD.

miestnosť: C035
tel: 02/206 69 838
e-mail: drahomir.michalkofses.uniba.sk
konzultačné hodiny: dohodou

Mgr. Anna Šestáková, PhD.

miestnosť: C035
tel.: 02/206 69 838
e-mail: anna.sestakovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: dohodou

Interní doktorandi

Meno E-mail Konzultačné hodiny
Mgr. Nikola Boldišová nikola.boldisova@fses.uniba.sk  
Mgr. Miroslava Galasová miroslava.galasova@fses.uniba.sk  
Mgr. Dora Belán dora.belan@fses.uniba.sk  
Mgr. Denisa Hnatkovičová denisa.hnatkovicova@fses.uniba.sk  
Mgr. Nikoleta Kuglerová nikoleta.kuglerova@fses.uniba.sk  
Mgr. Marek Lukačovič marek.lukacovic@fses.uniba.sk  
Mgr. Petra Langová petra.langova@fses.uniba.sk  
Mgr. Jakub Lieskovský jakub.lieskovsky@fses.uniba.sk  
Mgr. Juraj Petrík juraj.petrik@fses.uniba.sk  
Mgr. Andrea Zelienková andrea.zelienkova@fses.uniba.sk  
Mgr. Jakub Mihaľo jakub.mihalo@fses.uniba.sk  
Mgr. Daša Strachanová dasa.strachanova@fses.uniba.sk  
Mgr. Zuzana Kaššaiová zuzana.kassaiova@fses.uniba.sk  
Mgr. Natalia Ondrejková natalia.ondrejkova@fses.uniba.sk  
Mgr. Xenia-Daniela Poslon poslon1@uniba.sk  
Mgr. Nikola Vorelová nikola.vorelova@fses.uniba.sk  

Externí zamestanci

Meno E-mail
Mgr. Lukáš Bomba, PhD. lukas.bomba@gmail.com
PhDr. Elena Kopcová, PhD. ena@tenenet.sk
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. elalisa78@gmail.com
Mgr. Miriam Remišová, PhD. miriam.remisova@vlada.gov.sk
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. rybar@fmph.uniba.sk
Ing. Lýdia Sirotová lydia.sirotova@happycompany.sk
Mgr. Martin Martinkovič, PhD. martinkovic.lenka@gmail.com
PhDr. Ján Uriga, PhD. jan_uriga@hotmail.com
Mgr. Barbara Lášticová, PhD. barbara.lasticova@gmail.com