Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Riaditeľka Ústavu aplikovanej psychológie

Prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

odborné zameranie: poradenská psychológia, psychoterapia, emócie, sebasúcit, sebakritickosť, komunitná psychológia

miestnosť: C 036
tel.: 02/206 29 839
e-mail: julia.halamovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:15 - 13:15 hod
po predchádzajúcej dohode emailom

Sekretariát ústavu

Ing. Ľubomíra Dovičovičová

tajomníčka ústavu

miestnosť: C 037
tel.: 02/206 69 844
e-mail.: lubomira.dovicovicova@fses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

Mgr. Lukáš Bakoš, PhD.
odborné zameranie: pracovná a organizačná psychológia

miestnosť: C038
tel.: 02/206 69 840
e-mail: lukas.bakosfses.uniba.sk
konzultačné hodiny:  štvrtok 8:30 - 9:30 hod
                                   piatok: 8:30 - 9:30 hod
po predchádzajúcej dohode emailom

Mgr. Martina Baránková, PhD.
študijná poradkyňa pre PhD. štúdium
odborné zameranie: neverbálne správanie, tvárové výrazy, psychológia emócií, súcit

miestnosť: C039
tel: 02/206 69 839
e-mail: martina.barankovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:30 - 13:30 hod
po predchádzajúcej dohode emailom

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.
študijná poradkyňa pre Bc. štúdium v anglickom jazyku
odborné zameranie: sociálna psychológia

miestnosť: C038
tel.: 02/206 69 840
e-mail: katarina.greskovicovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: piatok 9:00 - 11:00 hod
po predchádzajúcej dohode emailom

Mgr. Katarína Křížová, PhD.
odborné zameranie: psychológia detskej úzkosti, rodinné vzťahy, komplexná a vzťahová trauma

miestnosť: C039
tel.: 02/206 69 839
e-mail: katarina.krizovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 15:00 - 17:00 hod
po predchádzajúcej dohode emailom

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
kariérna poradkyňa pre Bc., Mgr. aj PhD. študentov slovenského aj anglického programu
odborné zameranie: psychológia osobnosti, psychodiagnostika dospelých, psychológia v manažmente ľudských zdrojov, pracovná a organizačná psychológia

miestnosť: C038
tel.: 02/206 69 840
e-mail: elena.lisafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 17:00 - 19:00 hod
po predchádzajúcej dohode emailom


doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
odborné zameranie: psychológia zdravia, sociálna psychológia, psychológia marketingu

miestnosť: C 038
tel.: 02/206 69 842
e-mail: radomir.masarykuniba.sk 
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 15:00 hod, štvrtok 16:00 - 18:00 hod (pre bakalarandov a diplomandov), piatok 14:00 - 16:00 hod (pre doktorandov) 
po predchádzajúcej dohode emailom

prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.
odborné zameranie:  sociálna psychológia, medzikultúrna psychológia, kvalitatívna metodológia, psycholingvistika

miestnosť: C035
tel.: 02/206 69 838
e-mail: jana.plichtovauniba.sk
konzultačné hodiny: streda 15:00 - 17:00 hod
po predchádzajúcej dohode emailom
 

doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.
odborné zameranie: evolučná psychológia, sociálna psychológia, psychológia minorít, psychológia zdravia

miestnosť: C 038
tel.: 02/206 69 840
e-mail: miroslav.popperfses.uniba.sk
konzultačné hodiny:  streda 8:45 - 9:45 hod, 17:00 - 18:00 hod
po predchádzajúcej dohode emailom

Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD.
študijná poradkyňa pre Bc. a Mgr. štúdium
odborné zameranie: psychológia emócií, úspešnosť rozpoznávania tvárových výrazov a sledovaním očného pohľadu - eyetracking

miestnosť: C039
tel.: 02/206 69 839
e-mail: bronislava.strnadelovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny:  streda 7:45 - 9:45 hod
po predchádzajúcej dohode emailom

 Mgr. Branislav Uhrecký, PhD. 
odborné zameranie: psychológia emócií, psychológia rozhodovania a usudzovania

miestnosť: C039
tel.: 02/206 69 840
mail: branislav.uhreckyfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 14:00 - 16:00 hod
po predchádzajúcej dohode emailom

Interní doktorandi

Meno E-mail Konzultačné hodiny
Mgr. Annamária Antalová annamaria.antalova@fses.uniba.sk štvrtok 10:00 - 11:00 hod
Mgr. Miroslava Galasová miroslava.galasova@fses.uniba.sk po predchádzajúcej dohode emailom
Mgr. Dora Belán dora.belan@fses.uniba.sk streda 16:30 - 17:30 hod, po predchádzajúcej dohode emailom
Mgr. Denisa Hnatkovičová denisa.hnatkovicova@fses.uniba.sk pondelok 15:00 - 16:00 hod
Mgr. Nikoleta Kuglerová nikoleta.kuglerova@fses.uniba.sk pondelok 13:30 - 15:00 hod, po predchádzajúcej dohode emailom
Mgr. Marek Lukačovič marek.lukacovic@fses.uniba.sk utorok 18:30 - 19:30 hod
Mgr. Jakub Lieskovský jakub.lieskovsky@fses.uniba.sk štvrtok 13:00 - 15:00 hod
Mgr. Jakub Mihaľo jakub.mihalo@fses.uniba.sk streda 8:30 - 9:30 hod.
Mgr. Kristína Mrázková kristina.mrazkova@fses.uniba.sk streda 15:00 - 17:00 hod
Mgr. Natalia Ondrejková natalia.ondrejkova@fses.uniba.sk streda 9:30 - 10:30 hod
Mgr. Xenia-Daniela Poslon poslon1@uniba.sk štvrtok 9:00 - 10:00 hod
Mgr. Viktória Sunyik viktoria.sunyik@fses.uniba.sk štvrtok 9:00 - 10:00 hod
Mgr. Nikola Šabíková nikola.boldisova@fses.uniba.sk štvrtok 15:30 - 16:30 hod
Mgr. Henrieta Ševčíková henrieta.sevcikova@fses.uniba.sk po predchádzajúcej dohode emailom
Mgr. Mária Šuľová maria.sulova@fses.uniba.sk utorok 14:00 - 16:00 hod
Mgr. Dominika Vajdová dominika.vajdova@fses.uniba.sk utorok 14:00 - 15:00 hod
Mgr. Nikola Vorelová nikola.vorelova@fses.uniba.sk utorok 10:00 - 11:00 hod
Mgr. Viktória Vráblová, zástupkyňa študentov PhD. viktoria.vrablova@fses.uniba.sk streda 13:30 - 14:30 hod
Mgr. Tomáš Žilinský tomas.zilinsky@fses.uniba.sk streda 11:30 - 13:30 hod, po predchádzajúcej dohode emailom

Externí doktorandi

Meno E-mail Konzultačné hodiny
Ghazaleh Bailey ghazaleh.bailey@fses.uniba.sk  
Mgr. Vladimír Koša vladimir.kosa@fses.uniba.sk