Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Veronika Sklenárová

Mgr. Veronika Sklenárová

Odborné zameranie:

Organizačná a pracovná psychológia
Psychodiagnostika v HR
Kompetenčné modely
Riadenie výkonnosti zamestnancov
Osobnosť a vzťahy na pracovisku

Vzdelanie:

1998 - 2003 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická Fakulta, Odbor Psychológia

Ďalšie vzdelávanie:

2009 Metodika vedenia individuálneho a skupinového Assessment a Development Centra; Administrácia a vyhodnotenie osobnostných dotazníkov (SHL)
2010 Analýza výstupov z E-testov; Behaviorálne interview (Profiles International) 2012 Koučing v praxi manažéra (MC Triton)
2012 Autogénny tréning I. (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť)

Prax:

2015 - 2022 Riaditeľka ľudských zdrojov (NMS, s.r.o.)
2014 - 2015 Riaditeľka odboru výberov a vzdelávania (Generali Poisťovňa, a.s.) 2012 - 2014 Špecialista výberov a vzdelávania (OTP Banka Slovensko, a.s.) 2003 - 2010    Špecialista ľudských zdrojov (VÚB, a.s.)
2006 - súčasnosť HR Konzultant (ITO United Change)

Výučba:

Psychológia osobnosti
Psychológia v riadení ľudských zdrojov