Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Radomír Masaryk

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. - funkčné miesto: profesor

Odborné zameranie

Sociálna psychológia, psychológia marketingu, psychológia zdravia

Vzdelanie

2000 Filozofická fakulta UK - psychológia (Mgr.)

2004 Filozofická fakulta UK - sociálna psychológia (PhDr.)

2005 Pedagogická fakulta UK - pedagogická psychológia (PhD.)

2019 Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK – sociálna a pracovná psychológia (doc.)

Prax

Od 2001 Univerzita Komenského v Bratislave: odborný asistent

Od 1996 Prekladateľ, tlmočník a konzultant

2011-2016 Ústav experimentálnej psychológie SAV: výskumník

Výskumné projekty

Sociálne reprezentácie vakcinácie proti COVID-19: hĺbkové preskúmanie súvislostí polarizujúcej témy (VEGA) - 2023-2026

Rozlišovanie dôveryhodnosti správ u žiakov stredných škôl: vzťah konšpiračných presvedčení, vedeckej gramotnosti a autoritárstva (VEGA) - 2019-2022

Používanie technológií v školách (Microsoft, ÚIPŠ, Edulab) – 2009-2014

Sociálne vplyvy na individuálne rozhodovanie (VEGA) – 2012-2016

Kvalita sexuálneho života (Pfizer) – 2000, 2003, 2008, 2012

Kvalita života pri epilepsii (GlaxoSmithKline)- 2011

Obsahová integrácia textov k predmetu Základy sociálnej psychológie (KEGA) – 2010

Grant mladých vedeckých pracovníkov (UK) – 2004, 2006

Členstvo v profesijných organizáciách

Slovenská asociácia pre kritickú psychológiu (SAKP) – predseda výboru

Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (SAUP) - člen výboru

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov (SAPT) - akreditovaný člen

European Health Psychology Society (EHPS) – člen a predseda výboru konferencie EHPS 2022

European Association of Communication Professionals in Higher Education (EUPRIO) - člen

International Society of Critical Health Psychology (ISCHP) - člen výboru, 2019 Conference Chair

Diskuze v psychologii - člen redakčnej rady

Health Psychology and Behavioral Medicine - Associate Editor

Výučba

Súčasná sociálna psychológia, Metodológia a metódy psychológie - kvalitatívne metódy, Psychológia marketingovej komunikácie, Pokročilé kvalitatívne metódy

Výučba v minulosti

História psychológie, Akademické spôsobilosti, Metódy psychológie marketingovej komunikácie, Psychológia marketingu v praxi, Fókusové skupiny ako výskumná metóda, Všeobecná psychológia 2, Pedagogická a školská psychológia, Psychologické aspekty sexuálneho správania, Sociálna psychológia

Výber z publikačnej činnosti

GARDNER, B.; ARDEN, M. A.; BROWN, D.; EVES, F. F.; GREEN, J.; HAMILTON, K.; HANKONEN, N.; INAUEN, J.; KELLER, J.; KWASNICKA, D.; LABUDEK, S.; MARIEN, H.; MASARYK, R.; MCCLEARY, N.; MULLAN, B. A.; NETER, E.; ORBELL, S.; POTTHOFF, S.; LALLY, P. (2023) . Developing habit-based health behaviour change interventions: twenty-one questions to guide future research. Psychology & Health, 38:4, 518-540. doi: 10.1080/08870446.2021.2003362

MASARYK, R., SYNAK, N., BELIŠOVÁ, M. (2022). Is wearing high heels a female mating strategy? Revisiting the original study using qualitative methods. Front. Psychol., 13:938916. doi: 10.3389/fpsyg.2022.938916

GREŠKOVIČOVÁ, K., MASARYK, R., SYNAK, N., ČAVOJOVÁ, V. (2022). Superlatives, clickbaits, appeals to authority, poor grammar, or boldface: Is editorial style related to the credibility of online health messages? Front.Psychol., 13:940903. doi: 10.3389/fpsyg.2022.940903. 

MASARYK, R., PETRJÁNOŠOVÁ, M., LÁŠTICOVÁ, B., KUGLEROVÁ, N., & STAINTON-ROGERS, W. (2019). A story of great expectations. Qualitative research in psychology in the Czech and Slovak Republics. Qualitative Research in Psychology, 16, 3, 336-353. doi: 10.1080/14780887.2019.1605671

MASARYK, R., HATOKOVÁ, M. (2017). Qualitative inquiry into reasons why vaccination messages fail. Journal of Health Psychology, 22, 14, 1880–1888. doi.org/10.1177/1359105316656770

 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=mwUwjdYAAAAJ
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Radomir-Masaryk
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7927-7376