Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pablo Mariani

Mgr. Ing. Pablo Mariani LL.M., MBA

Odborné zameranie: právna psychológia

Zamestnanie:

1997-1999 LANDIS & GYR AG - IT Manager
1999-2001 SIEMENS AG - IT Manager divízie Building Control
2001-2018 Technologies s.r.o. - konateľ
2018-2020 Infrawaste AG - Managing Partner
2020-2021 IW Management Services s.r.o. – Managing Partner
2021-2022 Úrad pre reguláciu hazardných - Vedúci oddelenia analýz, stratégie, zmien Hier a IT
2022- Ministerstvo spravodlivosti SR - Mediátor

Vzdelanie
:

1990-1995 STU MTF v Trnave Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle (Ing.)
1994-1994 Študijný pobyt KIHO Ghent Belgicko- Program TEMPUS
2017-2018 Paneurópska Vysoká Škola - MBA Executive
2016-2020 Paneurópska Vysoká Škola – Psychológia Bc.
2019- Univerzita Komenského- Právo externé štúdium
2020-2021 Paneurópska Vysoká Škola - LL.M. Executive
2020-2022 Paneurópska Vysoká Škola – Psychológia (Mgr.)
2022- Univerzita Komenského-externé PhD. - Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied-Externé štúdium

Iné :

2022- Poradca Komory psychológov
2022- Člen pracovnej skupiny k legislatívnej tvorbe Zákona o psychologickej činnosti a psychoterapii Ministerstva zdravotníctva SR
2022-2022 Člen akademického senátu Paneurópskej vysokej školy
2018 PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management
2018 National Bank of Slovakia - Advanced Level - Capital Market 
        National Bank of Slovakia - Advanced Level - Loan Market 

Publikácie:

Chabanneu, D., Mariani, P., & Verschelde, W. (1994). STOPLOCK V VOOR DE LEEUWEN GEGOOID:Stop gebruikers in dwangbuis. Perieferie.

MARIANI, P., & BIELIKOVÁ, M. (2017). Proces učenia ako zdroj transferu poznania:strojové učenie verzus l’udské učenie.