Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Bronislava Strnádelová

Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD.

Odborné zameranie: psychológia emócií, eye-tracking,
Výskumné záujmy: rozpoznávanie tvárových emócií, self koncepty, sledovanie očných pohybov

Vzdelanie

PhD: Sociálna a pracovná psychológia (2018) – Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mgr: Sociálna a pracovná psychológia (2016) – Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Psychologické výcviky a kurzy

2016- Facial Action Coding System (FACS)- certifikovaná kóderka tvárových emócií
2016- tréning v Rodinnej terapii zameranej na emócie (32 hod)
2016-2017- tréning v Individuálnej terapii zameranej na emócie (96 hod)
2018- tréning v Terapii zameranej na súcit (24 hod)

Výskumné projekty

Hlavná riešiteľka:

Grant mladých UK “Identifikácia emócií u ľudí s extrémnymi hodnotami sebakritickosti a sebasúcitu eyetrackingom” (UK/167/2017)

Spoluriešiteľka:

Sebakritickosť verzus sebapotvrdzovanie vo forme vnútorného monológu v kontexte spracovania emócií a sociálnych kompetencií. VEGA 1/0578/15 2015-2018

Medzikulturálne aspekty súcitu, sebasúcitu a sebakritickosti a testovanie ich ovplyvňovania. VEGA 1/075/19 2019-2022

Analýza a návrh metód a modelov viacjazyčného obsahu generovanom používateľmi v online priestore rozsiahlych dát založených na strojovom učení. VEGA 1/0725/19/ 2019-2022

Výber z publikačnej činnosti

  • Strnádelová, B., Halamová, J., & Kanovský, M. (2019). Eyetracking of facial emotions in relation to self-criticism and self-reassurance. Applied Artificial Intelligence, 33(10), 839-862, doi: 10.1080/08839514.2019.1646004
  • Strnádelová, B., Halamová, J., & Mentel, A. (2019). Self-reassurance, Self-criticism, and Eye-tracking of Happy Faces. Studia Psychologica, 61(3), 189-202, doi: 10.21909/sp.2019.03.782
  • Strnádelová, B., Halamová, J., & Kanovský, M. (2019).Identification of primary facial emotions in relation to level of self-criticism. Perception, 48(10), doi: 10.1177/0301006619870399
  • Halamová, J., Heligmanová, M., & Strnádelová, B. (2019). Depresia a efekt krátkodobého online tréningu zameraného na emócie pre sebasúcit a sebaobranu. Psychoterapie, 13 (3), 244–259.
  • Halamová, J., Baránková, M., Strnádelová, B., et al. (2018). Consensual qualitative research on free associations for compassion and self-compassion. Human Affairs, 28(3), 253-270. doi:10.1515/humaff-2018-0021
  • Strnádelová, B., Koróniová, J., & Baránková, M. (2017). Zážitok komunity v kontexte rozpoznávania emocionálnych výrazov. In J.Halamová (Ed.), Komunitná psychológia na Slovensku 2017 (65-80). Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK pre Ústav aplikovanej psychológie
  • Baránková, M., Gablíková, M., Strnádelová, B., & Koróniová, J. (2017). Human and artificial intelligence: validation of power moments in emotional videos, a pilot study. In A. Gregar, M. Horák (Ed.). Psychologie práce a organizace 2017 : pracovní potenciál a jeho proměny v čase (28-40). [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
  • Gablíková, M., & Strnádelová, B.(2016). Teachers ́ ability to detect student ́s facial expressions of emotion. In J. Halamová (Ed.), Komunitná psychológia na Slovensku 2016 (pp. 100-108). Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve  UK pre Ústav aplikovanej psychológie