Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Partneri/ partnerky

Spolupracujúce organizácie

ksebe.sk

 • ksebe je najväčšia digitálna platforma na SR, ktorá zjednodušuje prístup k psychológom a umožňuje rezerváciu sedení len pár klikmi. Zameriavame sa na zvyšovanie kvality duševného zdravia, sprístupňujeme služby profesionálov v oblasti psychického zdravia a zároveň motivujeme ľudí, aby neváhali riešiť svoje ťažkosti už v zárodku. Cez ksebe prebehlo už viac 11 000 sedení s psychológmi za rok 2022.
 • Okrem toho spolupracujeme s rôznymi firmami a otvárame tak otázku psychického zdravia z pohľadu zamestnávateľov.
 • Profesionálom pomáhame získavať nových a relevantných klientov, spájať ich s komunitou psychológov na Slovensku a odbúrať administratívnu záťaž spojenú s ich prácou, aby sa mohli sústrediť na to, čo robia najlepšie – pomáhať klientom na ceste k duševnej pohode.

https://www.ksebe.sk/

QUINTA ESSENTIA, spol. s r.o.

 • kreatívna, tréningová a produkčná agentúra, ponúka prípravu a organizovanie všetkých typov podujatí, eventov, teambuildingov, tréningov a promo akcií
 • agentúra využíva metódu osobného zážitku ako nástroj marketingu a propagácie i ako prostriedok vzdelávania a rozvoja ľudského potenciálu

http://www.zazitok.sk/index.php/sk/

FIDUCIA HR, spol. s r.o.

 • spoločnosť sa zaoberá komplexným personálnym poradenstvom v oblasti výberu a rozvoja zamestnancov tak na strane jednotlivca ako aj na strane klientov, špecializáciou je profesionálny výber kandidátov na pracovné pozície

http://www.fiducia.sk/sk/o-nas

Assessment Systems Slovakia, spol. s r.o.

 • Assessment Systems je oficiálnym zástupcom HOGAN Assessment Systems, ako aj spoločnosti SCHUHFRIED
 • poskytuje poradenské služby umožňujúce vhodný výber zamestnancov, psychodiagnostické metódy a rozvoj zamestnancov

http://asystems.as/sk/sk/o-spolocnosti

MANPOWER SLOVENSKO spol. s r.o.

 • spoločnosť je dcérskou spoločnosťou ManpowerGroup, poprednej svetovej spoločnosti v oblasti poskytovania personálnych služieb
 • poskytuje komplexné personálne služby s dôrazom na flexibilitu pracovnej sily

http://www.manpower.sk/o-manpower/kto-sme/

 

PDCS, o.z.

 • PDCS /Partners for Democratic Change Slovakia/ je nezávislá, mimovládna nezisková organizácia, je súčasťou Partners for Democratic Change International, siete podobných inštitúcií v 20 krajinách sveta
 • PDCS poskytuje profesionálne vzdelávacie a konzultačno-poradenské služby a vydáva publikácie v oblastiach: prevencia a riešenie konfliktov, participatívne vzdelávanie, facilitačná a konzultačná pomoc, organizačný a komunitný rozvoj

http://www.pdcs.sk/node/275

Emotion ID

 • Slovenský startup špecializujúci sa na automatickú detekciu emócií z ľudskej tváre
 • Zameranie: Emočný pretesting, tracking, analýza mediálnych a marketingových zdelení, komparácia, vyhodnotenie vzťahu zákazník-značka

http://www.emotionid.eu

Tenenet

 • Občianske združenie, ktoré sa venuje zdravotne postihnutým ľuďom, dlhodobo nezamestnaným, ženám zo sociálne slabých rodín;
 • poskytuje sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť so zameraním na základné aj špecializované sociálne poradenstvo, ktoré vykonáva ambulantnou aj terénnou formou;
 • prispieva k rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností v sociálnej práci prostredníctvom vzdelávania, výcvikov, stáží, chránených dielní a ďalších aktivít;
 • sociálnymi inovatívnymi projektmi prispieva k zlepšeniu kvality života zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku.

www.tenenet.sk

 

People Elements, spol. s r.o.

 • Poradenská a vzdelávacia agentúra, zameraná na neustále hľadanie zmysluplných a inovatívnych riešení pre svojich klientov. Medzi najžiadanejšie produkty patria vzdelávacie a poradenské programy zamerané na rozvoj manažérskych zručností, soft skills, performance managementu, koučing.
 • Portfólio agentúry je obohatené viacerými inovatívnymi témami a produktmi, ako napríklad svetovo uznávaný certifikovaný workshop Drive Leadership, The Rocket Model workshop, Horse Koučing, softvér HR oddelenie, šťastie, a ďalšie témy osobnostného rozvoja, ktoré ponúka nie len pre firmy, ale aj pre jednotlivcov na stránke www.osobnostnyrozvoj.sk

  www.people-elements.eu

 

 

 

Spolupracujúce osoby

Imke Wood, BA, Dipl. Remedial Pedagogue, MSc Arts Psychotherapist, HCPC, BACP, ILM

 • Imke pracuje s náročnými jednotlivcami a skupinami, ako aj s tými čo sa o nich starajú, už od roku 1987. Má bohaté skúsenosti v poskytovaní forenznej starostlivosti v 4 rôznych krajinách. Zameriava sa na prácu s ťažkými prípadmi porúch osobnosti u mužov aj žien a ich liečbu.
 • Imke poskytuje expertné poradenstvo a tréning, prednáša na medzinárodnej úrovni a pracuje ako konzultant už 6 rokov.
  www.imkewood.co.uk