Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Zuzana Lazišťanová

Mgr. Ing. Zuzana Lazišťanová, PhD.

Odborné zameranie: Pracovná a organizačná psychológia

Vzdelanie

2017 Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK: Sociálna a pracovná psychológia (PhD.)         

2007 Katedra psychológie, FF UK: Psychológia (Mgr.)                                             

2005 Fakulta podnikového manažmentu, EU BA,: Ekonomika a manažment podniku (Ing.)      

Akademická prax

Od 09/2017 Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK: Odborná asistentka

Odborná prax

  • Výber, rozvoj a riadenie výkonu pracovníkov založené na kompetenciách
  • Individuálna a organizačná diagnostika
  • Zlepšovanie procesov, riadenie zmeny v organizáciách (hl. oblasť HR)
  • Pracovné postoje a správanie prospešné pre organizáciu (angažovanosť, spokojnosť, OCB, kreativita a inovácie)
  • Pracovné prostredie podporujúce zdravie, pracovnú pohodu/well-being, produktivitu

od 2014 FYZIO KLINIK, s.r.o.: Produktová manažérka FYZIO & Work

od 2013 Samostatná prax: HR/OD konzultantka

2012 – 2013 ADDA Consultants, s.r.o.: Senior konzultantka

2007 – 2011 Centire, s.r.o.: Business consultant, Project teamleader

2006 – 2007 Assessment Systems Slovakia, s.r.o.: Konzultantka

2004 – 2005 Kraft Foods Slovakia, a.s. / KF EBSC, s.r.o.: HR asistentka  / HR Administrator

2001 – 2016 ADDA Consultants, s.r.o.: Konzultantka, neskôr Senior konzultantka (externá spolupráca)

2001 – 2005 Administratívna prax počas štúdia na VŠ: finančný sektor, personalistika, marketing

1998 – 2000 Administratívna prax (plný úväzok)

Pedagogická činnosť

Organizačná a pracovná psychológia

Pracovná psychológia a pracovný psychológ

Manažment sociálnych systémov

Metódy psychológie práce a organizácie

Tvorba a rozvoj tímov

Psychológia marketingovej komunikácie


Odborná prax pre študentov 5. ročníka

Výber z publikačnej činnosti

Lazišťanová, Z. (2017). Zmysluplná práca a vzťahy na pracovisku ako predpoklady pracovnej angažovanosti. Dizertačná práca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.

Lazišťanová, Z. (2015). Vzťah osobnostných charakteristík a pracovnej angažovanosti. In: QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, vol. 5. Hradec Králové: Magnanimitas.

Lazišťanová, Z. (2013). Ako môže manažér podporovať kreativitu a inovácie? In: QUAERE 2013 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, vol. III. Hradec Králové: Magnanimitas.

Lazišťanová, Z. (2013). Manažér podporujúci angažovanosť pracovníkov. In: MMK 2013 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, vol. 4. Hradec Králové: Magnanimitas.

Publikácie, vybrané prezentácie pre odbornú verejnosť

15+ publikovaných článkov: Hospodárske noviny, ZISK Manažment, Moderní Řízení, časopis PROFIT

MENSA Slovensko 2016, spíkerka, workshop | Zmysluplná práca

PROFIT Seminár 2016, spíkerka | Psychológia otvorených kancelárskych priestorov

AON Hewitt Colours of Engagement 2016, spíkerka | Zmysluplná práca

KPMG #HRU 2016, spíkerka, workshop | How to hire for engagement

Konferencia HR Leaders 2015, spíkerka | Zmysluplná práca & GReaT manažéri

Fórum Neuropea Network 2015, spíkerka | Pracovná angažovanosť a motivácia Generácie Y

KPMG Inovačný seminár 2014, spíkerka | Ako motivovať zamestnancov pre inovácie

Certifikácie, tréningy

2013 Competitive strategy, Ludwig Maximilian University of Munich

2012 Certified e-Simulator™ / Pinsight Consultant                     

2011 GTD® seminar: Keys to mastering workflow, David Allen Company

2009 Assessing, designing, and implementing performance management systems, Cornell University

2006 Hogan Assessment Suite (HPI, HDS, MVPI) Certified Consultant

2002 ADDA Consultants Certified Assessor and Feedback Provider