Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Lenka Kostovičová

Lenka Kostovičová

Špecializácia: psychológia posudzovania a rozhodovania, metodológia kvantitatívneho výskumu, popularizácia vedy

Výskumné záujmy: posudzovanie pravdepodobnosti a rizika, kognitívne odchýlky, (i)racionalita

Vzdelanie

· PhD: Sociálna a pracovná psychológia (2014) – Fakulta sociálnych a ekonomických  vied UK & Ústav experimentálnej psychológie SAV

· Mgr: Kognitívna veda (The Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science; 2016) – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

· Mgr: Sociálna a pracovná psychológia (2011) – Fakulta sociálnych a ekonomických  vied UK

Prax

· výskumná pracovníčka: Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV (od 2014)

· výučba: Metodológia empirického výskumu (FMFI UK; 2014–2016), Štatistika 2 (FSEV UK; 2016)

 Výskumné projekty

· Kognitívne limity efektívneho spracovania a komunikovania informácií; VEGA 2/0085/17:  zástupkyňa hlavnej riešiteľky

· Rozhodovanie profesionálov: Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty; APVV-0361-12: spoluriešiteľka

· Sociálne vplyvy v individuálnom rozhodovaní; VEGA 2/0154/13: zástupkyňa hlavného riešiteľa

· Centrum excelentnosti „Centrum strategických analýz“ III/2/2011:  spoluriešiteľka

· Interpretácie rozhodovacieho správania: pohľad psychológie a ekonómie; VEGA 2/0121/10: spoluriešiteľka

Výber z publikačnej činnosti

· Kostovičová, L., Bašnáková, J., & Bačová, V. (2017). Predicting perception of risks and benefits within novel domains. Studia Psychologica, 59(3), 176–192. doi: 10.21909/sp.2017.03.73

· Bačová, V., Dudeková, K., Kostovičová, L., & Baláž, V. (2017). Financial planning for retirement in young adults: interaction of professional experience, knowledge and beliefs. Studia Psychologica, 59(2), 84–99. doi: 10.21909/sp.2017.02.732

· Sirota, M., Kostovičová, L., & Vallée-Tourangeau, F. (2015). How to train your Bayesian: a problem-representation transfer rather than a format-representation shift explains training effects. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 68(1), 1–9. doi: 10.1080/17470218.2014.972420 

· Sirota, M., Kostovičová, L., & Vallée-Tourangeau, F. (2015). Now you Bayes, now you don’t: effects of set-problem and frequency-format mental representations on statistical reasoning. Psychonomic Bulletin & Review, 22(5), 1465–1473. doi: 10.3758/s13423-015-0810-y

· Sirota, M., Kostovičová, L., & Juanchich, M. (2014). The effect of iconicity of visual displays on statistical reasoning: evidence in favor of the null hypothesis. Psychonomic Bulletin & Review, 21(4), 961–968. doi: 10.3758/s13423-013-0555-4 

Výučba

· Psychológia posudzovania a rozhodovania

· Štatistika

· Štatistika 2

· Spotrebiteľské správanie

· Ekonomická psychológia

· Psychológia osobnosti