Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Bronislava Strnádelová

Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD.

Odborné zameranie: psychológia emócií, eyetracking, sociálna kognícia

Výskumné záujmy: rozpoznávanie tvárových emócií, self koncepty, well-being

Vzdelanie

PhD: Sociálna a pracovná psychológia (2018) – Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Mgr: Sociálna a pracovná psychológia (2016) – Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Psychologické výcviky a kurzy

2016- Facial Action Coding System (FACS)- certifikovaná kóderka tvárových emócií
2016- tréning vRodinnej terapii zameranej na emócie (32 hod)
2016-2017- tréning v Individuálnej terapii zameranej na emócie (96 hod)
2018- tréning v Terapii zameranej na súcit (24 hod)

Výskumné projekty

- spoluriešiteľka grantu Sebakritickosť verzus sebapotvrdzovanie vo forme vnútorného monológu v kontexte spracovania emócií a sociálnych kompetencií. VEGA 1/0578/15 2015-2018

- hlavná riešiteľka Grantu mladých UK “Identifikácia emócií u ľudí s extrémnymi hodnotami sebakritickosti a sebasúcitu eyetrackingom”(UK/167/2017)

Výber z publikačnej činnosti

  • Halamová, J., Baránková, M., Strnádelová, B., et al. (2018). Consensual qualitative research on free associations for compassion and self-compassion. Human Affairs, 28(3), 253-270. doi:10.1515/humaff-2018-0021
  • Strnádelová, B., Kanovská Halamová, J., & Mentel, A. (2017). Self-criticism. self-compassion and distinct patterns of eye tracking in emotion recognition of happiness. 13th Days of applied psychology : Psychology in and around us [elektronický zdroj]. - Niš : University of Niš, 2017. - ISBN 978-86-7379-458-7. - S. 118 [CD-ROM]
  • Strnádelová, B., Koróniová, J., & Baránková, M. (2017). Zážitok komunity v kontexte rozpoznávania emocionálnych výrazov. In J.Halamová (Ed.), Komunitná psychológia na Slovensku 2017 (65-80). Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK pre Ústav aplikovanej psychológie
  • Baránková, M., Gablíková, M., Strnádelová, B., & Koróniová, J. (2017). Human and artificial intelligence: validation of power moments in emotional videos, a pilot study. In A. Gregar, M. Horák (Ed.). Psychologie práce a organizace 2017 : pracovní potenciál a jeho proměny v čase (28-40). [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
  • Gablíková, M., & Strnádelová, B.(2016). Teachers ́ ability to detect student ́s facial expressions of emotion. In J. Halamová (Ed.), Komunitná psychológia na Slovensku 2016 (pp. 100-108). Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve  UK pre Ústav aplikovanej psychológie.

Výučba

- Základy klinickej psychológie
- Klinická psychológia v pracovnej sfére
- Základy psychologickej metodológie
- Psychodiagnostika a psychometria
- Seminár k záverečnej práci
- Konflikty a ich riešenie
- História psychológie