Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Riaditeľ Ústavu aplikovanej psychológie

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

odborné zameranie: psychológia zdravia, sociálna psychológia, psychológia marketingu

miestnosť: C 036
tel.: 02/206 29 842
e-mail: masaryk1@uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 12:00 hod.
                                        po predchádzajúcej dohode mailom

Sekretariát ústavu

PhDr. Beata Chrenová

tajomníčka ústavu

miestnosť: C 037
tel.: 02/206 69 844
e-mail.: beata.chrenovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

Mgr. Peter Broniš, PhD.
odborné zameranie: sociálna psychológia

miestnosť: C 039
tel.: 02/206 69 841
e-mail: peter.bronisfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 14:30 - 16:30 hod.
                                        po predchádzajúcej dohode mailom

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.
odborné zameranie: poradenská psychológia, psychoterapia, komunitná psychológia, psychológia emócií

miestnosť: C 039
tel.: 02/206 69 839
e-mail: julia.halamovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 15:00 hod.
                                        po predchádzajúcej dohode mailom

Mgr. Lenka Valuš, PhD., študijná poradkyňa pre PhD. štúdium
odborné zameranie: psychológia rozhodovania, metodológia výskumu

miestnosť: C 039
tel.: 02/206 69 839
e-mail: lenka.kostovicovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 17:00 - 18:00 hod.
                                        streda 15:00 - 16:00 hod.
                                        po predchádzajucej dohode mailom

Mgr. Ing. Zuzana Lazišťanová, PhD.
odborné zameranie: pracovná a organizačná psychológia

miestnosť: C 038
tel.: 02/206 69 836
e-mail: zuzana.lazistanovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 15:00 - 17:00 hod.
                                        po predchádzajúcej dohode mailom

prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.
odborné zameranie:  sociálna psychológia, medzikultúrna psychológia, kvalitatívna metodológia, psycholingvistika

miestnosť: C035
tel.: 02/206 69 838
e-mail: jana.plichtovauniba.sk
konzultačné hodiny: streda 14:00 - 16:00 hod.
                                        po predchádzajúcej dohode mailom
 

doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.
odborné zameranie: evolučná psychológia, sociálna psychológia, psychológia minorít, psychológia zdravia

miestnosť: C 038
tel.: 02/206 69 840
e-mail: miroslav.popperfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 14:00 - 15:00 hod.
                                       štvrtok 10:30 - 11:30 hod.
                                       po predchádzajúcej dohode mailom

Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD., študijná poradkyňa pre Bc. Mgr. štúdium
odborné zameranie: psychológia emócií, eyetracking, sociálna kognícia

miestnosť: C038
tel.: 02/206 69 840
e-mail: bronislava.strnadelovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 15:00 hod.
                                       po predchádzajúcej dohode mailom


Interní doktorandi

Meno E-mail Konzultačné hodiny
Mgr. Martina Baránková martina.barankova@fses.uniba.sk utorok 11:00 - 12:00 hod. C043
Mgr. Miroslava Galasová miroslava.galasova@fses.uniba.sk dohodou
Mgr. Martina Urbašek martina.urbasek@fses.uniba.sk dohodou
Mgr. Janka Koróniová jana.koroniova@fses.uniba.sk dohodou
Mgr. Nikoleta Kuglerová nikoleta.kuglerova@fses.uniba.sk streda 15:15 - 16:30 hod. C038
Mgr. Marek Lukačovič marek.lukacovic@fses.uniba.sk utorok 14:00 - 15:00 hod. C043
Mgr. Jakub Šrol jakub.srol@fses.uniba.sk dohodou
Mgr. Branislav Uhrecký branislav.uhrecky@fses.uniba.sk dohodou
Mgr. Juraj Petrík juraj.petrik@fses.uniba.sk streda 14:00 - 15:00 hod. C043
Mgr. Andrea Zelienková andrea.zelienkova@fses.uniba.sk dohodou
Mgr. Dominika Vajdová dominika.vajdova@fses.uniba.sk dohodou
Mgr. Daša Strachanová dasa.strachanova@fses.uniba.sk dohodou
Mgr. Zuzana Kaššaiová zuzana.kassaiova@fses.uniba.sk dohodou
Mgr. Drahomír Michalko drahomir.michalko@fses.uniba.sk dohodou
Mgr. Vlasta Paholíková vlasta.paholikova@fses.uniba.sk dohodou
Mgr. Nikola Vorelová nikola.vorelova@fses.uniba.sk streda 11:00 - 12:00 hod. C036

Externý doktorand

Meno E - mail Konzultačné hodiny
Ondrej Obediar, MSc. ondrej.obediar@gmail.com dohodou

Externí zamestanci

Meno E-mail
Mgr. Ida Budayová Kuklišová ida.kuklisova@gmail.com
Mgr. Jana Bašnáková, MSc. jana.basnakova@gmail.com
PhDr. Elena Kopcová, PhD. ena@tenenet.sk
Mgr. Katarína Čavojská, PhD. cavojska.katarina@gmail.com
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. elalisa78@gmail.com
Mgr. Miriam Remišová, PhD. miriam.remisova@vlada.gov.sk
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. rybar@fmph.uniba.sk
Ing. Lýdia Sirotová lydia.sirotova@happycompany.sk
Mgr. Martin Martinkovič, PhD. martinkovic.lenka@gmail.com
PhDr. Ján Uriga, PhD. jan_uriga@hotmail.com
Mgr. Barbara Lášticová, PhD. barbara.lasticova@gmail.com