Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave

Pracovníci

Riaditeľ Ústavu aplikovanej psychológie

PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

odborné zameranie: psychológia zdravia, sociálna psychológia, psychológia marketingu

miestnosť: C 036
tel.: 02/206 29 842
e-mail: radomir.masarykfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 12:00 hod.
záujem o konzultáciu je potrebné nahlásiť vopred mailom

Sekretariát ústavu

PhDr. Beata Chrenová

tajomníčka ústavu

miestnosť: C 037
tel.: 02/206 69 844
e-mail.: beata.chrenovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

Mgr. Peter Broniš, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy a legislatívu
odborné zameranie: sociálna psychológia

miestnosť: C 039
tel.: 02/206 69 841
e-mail: peter.bronisfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: treba sa vopred prihlásiť mailom

                                       

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD., študijná poradkyňa pre PhD. štúdium
odborné zameranie: komunitná psychológia, poradenská psychológia, klinická psychológia

miestnosť: C 039
tel.: 02/206 69 839
e-mail: julia.halamovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: treba sa vopred prihlásiť mailom

 

Mgr. Lenka Kostovičová, PhD., študijná poradkyňa pre Bc. a Mgr. štúdium
odborné zameranie: psychológia rozhodovania, metodológia výskumu

miestnosť: C 039
tel.: 02/206 69 839
e-mail: lenka.kostovicovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: treba sa vopred prihlásiť mailom

 

Mgr. Ing. Zuzana Lazišťanová, PhD.
odborné zameranie: pracovná a organizačná psychológia

miestnosť: C 038
tel.: 02/206 69 836
e-mail: zuzana.lazistanovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: treba sa vopred prihlásiť mailom

                                     

prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.
odborné zameranie:  sociálna psychológia, medzikultúrna psychológia, kvalitatívna metodológia, psycholingvistika

miestnosť: C035
tel.: 02/206 69 838
e-mail: jana.plichtovauniba.sk
konzultačné hodiny: treba sa prihlásiť vopred mailom

 

doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.
odborné zameranie: evolučná psychológia, sociálna psychológia, psychológia minorít, psychológia zdravia

miestnosť: C 038
tel.: 02/206 69 840
e-mail: miroslav.popperfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: treba sa vopred prihlásiť mailom
                                     

Interní doktorandi

Meno E-mail Konzultačné hodiny
Mgr. Annamária Antalová anna.olahova83@gmail.com dohodou
Mgr. Martina Baránková martina.valachova1@gmail.com dohodou
Mgr. Martina Urbašek martina@tinkie.sk dohodou
Mgr. Janka Koróniová janka.koroniova@gmail.com dohodou
Mgr. Matúš Konečný konecny.matus@gmail.com dohodou
PhDr. Robert Krause robert.krause@savba.sk dohodou
Mgr. Bronislava Strnádelová broni.strnadelova@gmail.com dohodou
Mgr. Jakub Šrol jakub.srol@gmail.com dohodou
Mgr. Branislav Uhrecký uhrecky.branislav@gmail.com dohodou
Mgr. Juraj Petrík petrik.juraj@gmail.com dohodou
Mgr. Andrea Zelienková zelienkovandrea@gmail.com dohodou
Mgr. Dominika Vajdová dominika.vajdova@gmail.com dohodou
Mgr. Daša Strachanová dasa.strachanova@gmail.com dohodou
Mgr. Zuzana Kaššaiová kassaiova.zuzana@gmail.com dohodou
Mgr. Drahomír Michalko michalkodrahomir@yahoo.com dohodou
Mgr. Vlasta Paholíková vlasta.paholikova@uniba.sk dohodou

Externí doktorandi

Meno E - mail Konzultačné hodiny
PhDr. Erika Jurčová jurcova.erika@gmail.com dohodou
Ondrej Obediar, MSc. ondrej.obediar@gmail.com dohodou
Mgr. Eva Sobotková e.sobotkova@gmail.com dohodou

Externí zamestanci

Meno E-mail
PhDr. Ivan Brezina, PhD. expsivan@savba.sk
Mgr. Ida Budayová Kuklišová ida.kuklisova@gmail.com
PhDr. Štefan Grajcár stefan.grajcar@gmail.com
PhDr. Elena Kopcová, PhD. ena@tenenet.sk
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. elalisa78@gmail.com
Mgr. Miriam Remišová, PhD. riart3@gmail.com
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. rybar@fmph.uniba.sk
Ing. Lýdia Sirotová lydia.sirotova@happycompany.sk
Mgr. Eva Uhríková eva@navigaciavpovolani.sk
PhDr. Ján Uriga, PhD. jan_uriga@hotmail.com
Mgr. Katarína Strapcová, PhD. katarina.strapcova@savba.sk
Mgr. Barbara Lášticová, PhD. barbara.lasticova@gmail.com
MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. silvia.hnilicova@fmed.uniba.sk