Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Riaditeľka Ústavu aplikovanej psychológie

Prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

odborné zameranie: poradenská psychológia, psychoterapia, emócie, sebasúcit, sebakritickosť, komunitná psychológia

miestnosť: C 036
tel.: 02/206 29 839
e-mail: julia.halamovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:15 - 13:15 hod

Sekretariát ústavu

Ing. Ľubomíra Dovičovičová

tajomníčka ústavu

miestnosť: C 037
tel.: 02/206 69 844
e-mail.: lubomira.dovicovicova@fses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

Mgr. Lukáš Bakoš, PhD.
odborné zameranie: pracovná a organizačná psychológia

miestnosť: C038
tel.: 02/206 69 840
e-mail: lukas.bakosfses.uniba.sk
konzultačné hodiny:  štvrtok 8:30 - 9:30 hod
                                   piatok: 8:30 - 9:30 hod

Mgr. Martina Baránková, PhD.
študijná poradkyňa pre PhD. štúdium
odborné zameranie: neverbálne správanie, tvárové výrazy, psychológia emócií, súcit

miestnosť: C039
tel: 02/206 69 839
e-mail: martina.barankovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:30 - 13:30 hod

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.
študijná poradkyňa pre Bc. štúdium v anglickom jazyku
odborné zameranie: sociálna psychológia

miestnosť: C038
tel.: 02/206 69 840
e-mail: katarina.greskovicovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: piatok 9:00 - 11:00 hod

Mgr. Katarína Křížová, PhD.
študijná poradkyňa pre Mgr. štúdium
odborné zameranie: psychológia detskej úzkosti, rodinné vzťahy, komplexná a vzťahová trauma

miestnosť: C039
tel.: 02/206 69 839
e-mail: katarina.krizovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 15:00 - 17:00 hod

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
kariérna poradkyňa pre Bc., Mgr. aj PhD. študentov slovenského aj anglického programu
odborné zameranie: psychológia osobnosti, psychodiagnostika dospelých, psychológia v manažmente ľudských zdrojov, pracovná a organizačná psychológia

miestnosť: C038
tel.: 02/206 69 840
e-mail: elena.lisafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 17:00 - 19:00 hod

 

Mgr. et Mgr. Václav Linkov, Ph.D.
odborné zameranie: dopravná psychológia, interkulturná psychológia, teoretická psychológia
nástup: 1.9.2021

 

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
odborné zameranie: psychológia zdravia, sociálna psychológia, psychológia marketingu

miestnosť: C 038
tel.: 02/206 69 842
e-mail: radomir.masarykuniba.sk 
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 15:00 hod, štvrtok 16:00 - 18:00 hod (pre bakalarandov a diplomandov), piatok 14:00 - 16:00 hod (pre doktorandov) 

prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.
odborné zameranie:  sociálna psychológia, medzikultúrna psychológia, kvalitatívna metodológia, psycholingvistika

miestnosť: C035
tel.: 02/206 69 838
e-mail: jana.plichtovauniba.sk
konzultačné hodiny: streda 15:00 - 17:00 hod

 

doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.
odborné zameranie: evolučná psychológia, sociálna psychológia, psychológia minorít, psychológia zdravia

miestnosť: C 038
tel.: 02/206 69 840
e-mail: miroslav.popperfses.uniba.sk
konzultačné hodiny:  streda 8:45 - 9:45 hod, 17:00 - 18:00 hod

doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Odborné zameranie: pedagogická a školská psychológia, metodika vzdelávania v psychológii
nástup 1.9.2021

Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD.
študijná poradkyňa pre Bc. štúdium
odborné zameranie: psychológia emócií, úspešnosť rozpoznávania tvárových výrazov a sledovaním očného pohľadu - eyetracking

miestnosť: C039
tel.: 02/206 69 839
e-mail: bronislava.strnadelovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny:  streda 7:45 - 9:45 hod

 Mgr. Branislav Uhrecký, PhD. 
odborné zameranie: psychológia emócií, psychológia rozhodovania a usudzovania

miestnosť: C039
tel.: 02/206 69 840
mail: branislav.uhreckyfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 14:00 - 16:00 hod

Interní doktorandi

MenoE-mailKonzultačné hodiny
Mgr. Annamária Antalováannamaria.antalova@fses.uniba.skštvrtok 10:00 - 11:00 hod
Mgr. Miroslava Galasovámiroslava.galasova@fses.uniba.skutorok  10:00 - 11:00 hod
Mgr. Dora Belándora.belan@fses.uniba.skstreda  16:30 - 17:30 hod
Mgr. Denisa Hnatkovičovádenisa.hnatkovicova@fses.uniba.skpondelok 15:00 - 16:00 hod
Mgr. Nikoleta Kuglerovánikoleta.kuglerova@fses.uniba.skpondelok 13:30 - 15:00 hod
Mgr. Marek Lukačovičmarek.lukacovic@fses.uniba.skutorok  18:30 - 19:30 hod
Mgr. Jakub Lieskovskýjakub.lieskovsky@fses.uniba.skštvrtok 13:00 - 15:00 hod
Mgr. Jakub Mihaľojakub.mihalo@fses.uniba.skstreda     8:30 -  9:30 hod
Mgr. Kristína Mrázkovákristina.mrazkova@fses.uniba.skstreda  15:00 - 17:00 hod
Mgr. Natalia Ondrejkovánatalia.ondrejkova@fses.uniba.skstreda    9:30 - 10:30 hod
Mgr. Xenia-Daniela Poslonposlon1@uniba.skštvrtok   9:00 - 10:00 hod
Mgr. Viktória Sunyikviktoria.sunyik@fses.uniba.skštvrtok   9:00 - 10:00 hod
Mgr. Nikola Šabíkovánikola.boldisova@fses.uniba.skštvrtok 15:30 - 16:30 hod
Mgr. Henrieta Ševčíkováhenrieta.sevcikova@fses.uniba.skštvrtok   9:30 - 10:30 hod
Mgr. Mária Šuľovámaria.sulova@fses.uniba.skutorok  14:00 - 16:00 hod
Mgr. Dominika Vajdovádominika.vajdova@fses.uniba.skutorok  14:00 - 15:00 hod
Mgr. Nikola Vorelovánikola.vorelova@fses.uniba.skutorok  10:00 - 11:00 hod
Mgr. Tomáš Žilinskýtomas.zilinsky@fses.uniba.skstreda  11:30 - 13:30 hod
Mgr. Viktória Vráblová
zástupkyňa študentov PhD.
viktoria.vrablova@fses.uniba.skstreda  13:30 - 14:30 hod

Facebooková skupina pre doktorandov

Externí doktorandi

MenoE-mail
Ghazaleh Baileyghazaleh.bailey@fses.uniba.sk
Mgr. Vladimír Košavladimir.kosa@fses.uniba.sk