Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Medzinárodná spolupráca

EEA and Norway grants

Vo februári 2016 sa doc. Mgr. Júlia Halamová, PhD. za podpory Norway grants 2015 Bilateral Funds in National Level mala možnosť zúčastniť výcviku v rodinnej terapii zameranej na emócie v Oslo v Nórsku. Výcvik viedla Joanne Dolhanty PhD. z Mt Pleasant Therapy Centre v Toronte v Kanade. V rámci nadviazania ďalšej spolupráce sa v dňoch 19.6.-22.6.2016 na pôde Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied uskutoční výcvik v rodinnej terapii zameranej na emócie. 

Mt Pleasant Therapy Centre v Toronte v Kanade

V dňoch 19.6.-22.6.2016 na pôde Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied uskutoční výcvik v rodinnej terapii zameranej na emócie s Joanne Dolhanty PhD. z Mt Pleasant Therapy Centre v Toronte v Kanade. Prvé dva dni bude doktorka Dolhanty viesť rodičovskú skupinu a celé štyri dni sú určené pre terapeutov, ktorí sa chcú zdokonaliť vo svojej práci s rodinami. Cieľom workshopu pre rodičov je pomôcť im zdokonaliť ich zručnosti v kontakte so svojimi deťmi a cieľom výcviku pre terapeutov je prehĺbiť ich zručnosti v kontakte s rodičmi, aby im tak pomohli byť lepšími rodičmi pre svoje deti.

Pozvánka na rodičovský workshop 19.-20.6.2016
Pozvánka na workshop profesionálov 19.-22.6.2016

American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action

Pre rok 2015 bol doc. Mgr. Júlii Halamovej, PhD. na rozvoj komunitnej psychológie a na organizovanie konferencie a workshopu udelený organizáciou American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action grant s názvom Developing and maintaining Community psychology support networking through organizing regional conference and creating webpage.

Komunitná psychológia

Pre rok 2016 bol doc. Mgr. Júlii Halamovej, PhD. na rozvoj komunitnej psychológie a na organizovanie konferencie a workshopu udelený organizáciou American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action grant s názvom Maintaining Community psychology networking through organizing regional conference, workshop and publishing conference almanac.

Komunitná psychológia

Schuhfried

Fakulta sociálnych a ekonomických vied vstúpila do spolupráce s medzinárodným vydavateľstvom počítačovej psychodiagnostiky SCHUHFRIED (http://www.schuhfried.com). V rámci tejto spolupráce môžu študenti a učitelia psychológie na Univerzite Komenského využívať systém počítačovej a prístrojovej psychodiagnostiky VTS (Vienna Test System) a CPS (Cogniplus) pre pedagogickú, ako aj vedecko-výskumnú činnosť. Pracovníci Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK v súčasnosti poskytujú osobnú psychodiagnostiku pre účely kariérového alebo osobného rozvoja všetkým záujemcom (po objednaní) zdarma.

V prípade záujmu o osobnú diagnostiku alebo pedagogicko-výskumné využitie VTS/CPS, prosím, kontaktujte fakultnú garantku:
Mgr. Miriam Remišovú
miriam.remisovafses.uniba.sk

Viac informácií o medzinárodnom vydavateľstve počítačovej psychodiagnostiky SCHUHFRIED nájdete na: www.schuhfried.com.