Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

kontakty

 1. ADC Analysis of spontaneous facial experession of compassion elicited by the video stimulus: facial expression of compassion / Martina Baránková ... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 63, č. 1 (2019), s. 26-41
 2. ADM Differences in guided imagery between high and low self-critical participants: Consensual qualitative research analysis / Júlia Halamová, Jana Koróniová, Martina Baránková
  In: The Qualitative Report [elektronický dokument]. - Roč. 24, č. 12 (2019), s. 2977-2996 [print]
 3. ADN Non-expert views of compassion: consensual qualitative research using focus groups / Martina Baránková, Júlia Halamová, Jana Koróniová
  In: Human Affairs. - Roč. 29, č. 1 (2019), s. 6-19
 4. ADN Consensual qualitative research on free associations for compassion and self-compassion / Júlia Halamová ... [et al.]
  In: Human Affairs. - Roč. 28, č. 3 (2018), s. 253-270
 5. AFC Czech and Slovak differences of compassion and self-compassion-qualitative research analysis of the free associations / Martina Baránková, Júlia Halamová
  In: Days of applied psychology 2018 [elektronický dokument] : Modern age and competencies of psychologists. - ISBN 978-86-7379-508-9. - Niš : Univerzitet u Nišu, 2019. - S. 127-138 [CD-ROM]
 6. AFC Sledujeme tvár človeka pri sledovaní reklamy. Výhody a výzvy softvérovej detekcie emócií / Mária Gablíková, Martina Baránková
  In: Psychologické dny 2016 : Možnosti a hranice psychologie. - ISBN 978-80-244-5164-0. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 56-68
 7. AFC Rozpoznávame tvárové výrazy emócií? / Martina Baránková
  In: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovniků [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7510-214-0. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2016. - S. 85-94 [CD-ROM]
 8. AFC Validating video stimulus for eliciting compassion: a pilot study / Martina Baránková, Júlia Kanovská Halamová
  In: Psychology in and around us. - ISBN 978-86-7379-481-5. - Niš : Faculty of philosophy, 2018. - S. 283-292
 9. AFC Transformačné líderstvo a emocionálna inteligencia u adolescentov v kontexte rolových rozdielov / Martina Baránková
  In: Psychologické dny 2016 : Možnosti a hranice psychologie. - ISBN 978-80-244-5164-0. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 23-45
 10. AFC Human and artificial intelligence: validation of power moments in emotional videos, a pilot study / Martina Baránková ... [et al.]
  In: Psychologie práce a organizace 2017 : pracovní potenciál a jeho proměny v čase [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7454-714-0. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. - S. 28-39 [online]
 11. AFC Human and artificial intelligence: time related performance of emotion tracking / Mária Gablíková ... [et al.]
  In: Psychologie práce a organizace 2017 : pracovní potenciál a jeho proměny v čase [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7454-714-0. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. - S. 155-163 [online]
 12. AFD Analýza výrazov tváre vyvolaných súcitnými podnetmi / Martina Baránková
  In: Medzinárodné študentské psychologické dni 2016. - ISBN 978-80-555-1652-3. - Prešov : Prešovská univerzita, 2016. - S. 191-206
 13. AFD Efekt tréningu v rozoznávaní súcitných tvárí na úroveň sebakritickosti, sebasúcitu a psychickej pohody / Bronislava Strnádelová, Martina Baránková
  In: Proceedings from 6th Conference of Community Psychology in Slovakia 2019 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4839-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 46-66 [online]
 14. AFD Zážitok komunity v kontexte rozpoznávania emocionálnych výrazov / Bronislava Strnádelová, Jana Koróniová, Martina Baránková
  In: Komunitná psychlógia na Slovensku 2017 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4418-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 65-80 [online]
 15. AFD Ako súvisí psychologický zážitok komunity v rodine so schopnosťou rozpoznať tvárový výraz súcitu? / Martina Baránková, Jana Koróniová
  In: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4204-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 90-99 [CD-ROM]
 16. AFG Czech and Slovak differences of compassion and self-compassion-qualitative research analysis of the free associations / Martina Baránková, Júlia Halamová
  In: Days of applied psychology 2018 [elektronický dokument] : abstract book. - ISBN 978-86-7379-482-2. - Niš : Faculty of philosophy, 2018. - S. 101-102 [CD-ROM]
 17. AFH Compassion in the views of non-expert people: consensual Qualitative research on focus groups / Martina Baránková, Júlia Halamová, Jana Koróniová
  In: Conference Community Psychology in Slovakia 2018 : Book of abstracts. - ISBN 978-80-223-4618-4. - Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2018. - S. 16-16
 18. BDF Bezemočné IT detegujú emócie / Martina Baránková
  In: Quark. - Roč. 22, č. 12 (2016), s. 16-17
 19. DAI Subjective perception of compassion and facial expression analysis of compassion / Martina Baránková; školiteľ Júlia Kanovská Halamová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 20. FAI Proceedings from 6th Conference of Community Psychology in Slovakia 2019 [elektronický dokument] : . / Júlia Halamová, Martina Baránková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 21. GII Tréning v rodinnej terapii zameranej na emócie s Joanne Dolhanty na UK / Martina Baránková, Jana Koróniová
  In: Naša univerzita. - Roč. 63, č. 1 (2016), s. 37
 22. GII Tretí ročník konferencie a workshopu Komunitná psychológia na Slovensku / Bronislava Strnadelová, Martina Baránková, Jana Koróniová
  In: Naša univerzita. - Roč. 63, č. 5 (2017), s. 10

Adresa

Ústav aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava