Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

kontakty

 1. AAB Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore / Jana Plichtová ... [et al.]
  Bratislava : Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 2009
 2. AAB Metódy sociálnej psychológie zblízka : kvalitatívne a kvantitatívne skúmanie sociálnych reprezentácií. / Jana Plichtová
  Bratislava : Média, 2002
 3. ABC Násilie, agresivita a zodpovednosť / Jana Plichtová
  In: Agrese, identita, osobnost. - ISBN 80-86620-06-9. - Tišnov : SCAN, 2003. - S. 72-96
 4. ABD Reprezentácie mentálne alebo sociálne? / Jana Plichtová
  In: Príbehy o hľadaní mysle. - ISBN 80-224-0679-1. - Bratislava : Veda, 2001. - S. 106-137
 5. ABD Sociálne a mentálne reprezentácie / Jana Plichtová
  In: Problém mentálneho (CD ROM). - Bratislava : KVSBK, 1999. - 1-30
 6. ADC Kritická diskurzívna analýza výzva sociálnej psychológii / Jana Plichtová
  In: Československá psychologie. - Roč. 54, č. 4 (2010), s. 329-341
 7. ADC Práva a zodpovednosti v diskurze bratislavských vysokoškolákov / Jana Plichtová, Katarína Keresztesová
  In: Československá psychologie. - Roč. 48, č. 5 (2004), s. 416-432
 8. ADC Renesancia záujmu o jazyk diskurzívna psychológia a analýza diskurzu / Jana Plichtová
  In: Československá psychologie. - Roč. 44, č. 4 (2000), s. 289-308
 9. ADC Lay representations of democracy A study in two cultures / Eleanor Moodie ... [et al.]
  In: Culture & Psychology. - Roč. 1, č. 4 (1995), s. 423-453
 10. ADC Obsahová analýza a jej možnosti využitia v psychológii / Jana Plichtová
  In: Československá psychologie. - Roč. 40, č. 4 (1996), s. 304-314
 11. ADC The significance of political and economic change in Two generations of Slovaks and Hungarians / Jana Plichtová, Ferenc Erös
  In: Journal of Community & Applied Social Psychology. - Roč. 7, č. 1 (1997), s. 89-101
 12. ADC The meanings of the community and of the individual in Slovakia and in Scotland / Jana Plichtová ... [et al.]
  In: Journal of Community & Applied Social Psychology. - Roč. 7, č. 1 (1997), s. 19-37
 13. ADC Využitie počítačových programov v obsahovej analýze / Jana Plichtová, Oľga Berecká
  In: Československá psychologie. - Roč. 40, č. 5 (1996), s. 414-424
 14. ADC Anti-rómsky bilbord analýza obrazu a médií / Jana Plichtová, Vlasta Paholíková
  In: Československá psychologie. - Roč. 58, č. 4 (2014), s. 387-401
 15. ADC Konštrukcia významu niektorých politických pojmov / Jana Plichtová, Anna Hrabovská
  In: Československá psychologie. - Roč. 37, č. 2 (1993), s. 111-128
 16. ADC Etablovanie z nás nesníma zodpovednosť prísľuby a súčasnosť kvalitatívneho výskumu v Čechách a na Slovensku / Radomír Masaryk... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 61, č. 4 (2017), s. 401-414
 17. ADC Aktívne občianstvo v spoločenských a psychologických súvislostiach / Jana Plichtová
  In: Československá psychologie. - Roč. 48, č. 1 (2004), s. 52-68
 18. ADC Reflexia národnej identity v meniacej sa spoločnosti / Jana Plichtová, Oľga Berecká
  In: Československá psychologie. - Roč. 42, č. 2 (1998), s. 126-141
 19. ADC Sociální reprezentace demokracie česko-slovenské srovnání / Jana Plichtová ... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 42, č. 2 (1998), s. 106-125
 20. ADC Konceptuálna reprezentácia v úlohe klasifikácie objektov overovanie modelu / Jana Plichtová
  In: Československá psychologie. - Roč. 42, č. 5 (1998), s. 407-428
 21. ADC Social representations of the individual a post-communist perspective / Ivana Marková ... [et al.]
  In: European Journal of Social Psychology. - Roč. 28, č. 5 (1998), s. 797-829
 22. ADC Sociálne reprezentácie teória, výskum, výzva / Jana Plichtová
  In: Československá psychologie. - Roč. 42, č. 6 (1998), s. 503-520
 23. ADC Politická a sociálna identita inteligencie na Slovensku / Jana Plichtová ... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 43, č. 5 (1999), s. 396-420
 24. ADC Sociálne reprezentácie individuálnych práv v diskurze mladej generácie / Jana Plichtová, Martin Štulrajter
  In: Československá psychologie. - Roč. 45, č. 3 (2001), s. 226-242
 25. ADD O dvojakej prirodzenosti človeka / Jana Plichtová
  In: Filozofia. - Roč. 59, č. 2 (2004), s. 100-109
 26. ADD Reflections by intellectuals on their role in politics a Slovak case / Jana Plichtová
  In: Slovak sociological review. - Roč. 1, spring (1996), s. 38-50
 27. ADD Sociálne reprezentácie o "dobre" jednotlivca a spoločnosti porovnanie empirických dát z roku 1993 a 1995 / Jana Plichtová, Elena Brozmanová
  In: Sociológia. - Roč. 29, č. 4 (1997), s. 375-403
 28. ADD Meaning of some political and economic terms in relation to experience of two Slovak and Hungarian generations / Jana Plichtová, Ferenc Erős
  In: Sociológia. - Roč. 29, č. 6 (1997), s. 723-741
 29. ADD Princíp špecifičnosti kódovania a jeho interpretácia / Jana Plichtová, Ivan Šípoš
  In: Československá psychologie. - Roč. 24, č. 5 (1980), s. 465-468
 30. ADD Bilingvizmus a etnická identita / Jana Plichtová
  In: Československá psychologie. - Roč. 35, č. 2 (1991), s. 97-107
 31. ADD Koncepcia prototypov a jej vzťah k interpretačným procesom / Jana Plichtová
  In: Československá psychologie. - Roč. 32, č. 1 (1988), s. 32-38
 32. ADD Pamäť a kognitívna organizácia / Jana Plichtová
  In: Československá psychologie. - Roč. 24, č. 6 (1980), s. 532-541
 33. ADD Gedächtnis und Organisation / Jana Plichtová
  In: Studia psychologica. - Roč. 21, č. 3 (1979), s. 175-186
 34. ADD Training of memory strategy and its effect on recall / Jana Plichtová
  In: Studia psychologica. - Roč. 25, č. 4 (1983), s. 271-286
 35. ADD Vosproizvedenije spiska slov, pozvoljajuščich sozdavať kategoriji i strategiji, ispoľzujemyje ispytujemymi / Jana Plichtová
  In: Studia psychologica. - Roč. 22, č. 3-4 (1980), s. 254-260
 36. ADD The task of naming and bilinguism / Jana Plichtová
  In: Studia psychologica. - Roč. 31, č. 3 (1989), s. 197-214
 37. ADD Relationen zwischen einigen linguistischen und kognitiven Fähigkeiten bei Vorschulkindern / Jana Plichtová, O. Árochová
  In: Studia psychologica. - Roč. 26, č. 3 (1984), s. 241-244
 38. ADD Principle of specificity of coding and recall of categorised word lists / Jana Plichtová, G. Farkaš
  In: Studia psychologica. - Roč. 22, č. 2 (1980), s. 115-120
 39. ADD The effects of repeated experience of semantic decision tasks / Jana Plichtová
  In: Studia psychologica. - Roč. 29, č. 2 (1987), s. 143-150
 40. ADD Metaphor production through semantic memory? / I. Šípoš ... [et al.]
  In: Studia psychologica. - Roč. 29, č. 1 (1987), s. 39-48
 41. ADD Development of category clustering / Jana Plichtová, O. Árochová
  In: Studia psychologica. - Roč. 22, č. 1 (1980), s. 17-27
 42. ADD Pozitivizmus a operacionalizmus v psychológii / I. Šípoš, Jana Plichtová
  In: Filozofia. - Roč. 34, č. 5 (1979), s. 548-552
 43. ADD Myseľ a semiotická aktivita / Jana Plichtová
  In: Filozofia. - Roč. 58, č. 1 (2003), s. 23-33
 44. ADD Občianska deliberatívna demokracia a podpora jej cieľov na Slovensku / Jana Plichtová
  In: Sociológia. - Roč. 42, č. 5 (2010), s. 516-547
 45. ADD Responsibility and rights of patients and doctors in treating transmittable disease / Jana Plichtová
  In: Sociológia. - Roč. 33, č. 3 (2001), s. 297-316
 46. ADE The state, religious pluralism and its legal instruments in Italy and Slovakia / Jana Plichtová ... [et al.]
  In: Politics in Central Europe. - Roč. 4, č. 2 (2008), s. 79-98
 47. ADE The debate over reproductive rights in Germany and Slovakia religious and secular voices, a blurred political spectrum and many inconsistencies / Magda Petrjánošová ... [et al.]
  In: Politics in Central Europe. - Roč. 4, č. 2 (2008), s. 61-78
 48. ADE A társadalmi átalakulás és a demokrácia szociális reprezentációja öt posztkommunista országban / Ferenc Erős ... [et al.]
  In: Politikatudományi Szemle. - Roč. 6, č. 4 (1997), s. 5-26
 49. ADE De la démocratie en France, en Angleterre et en Slovaquie "liberté", "égalité" et "fraternité" dans les associations libres / Marie-Claude Gervais, Jana Plichtová
  In: Bulletin de psychologie. - Roč. 54, č. 6 (2001), s. 623-633
 50. ADE Les représentations sociales de la "communauté" pendant la premiere période post-communiste / Ivana Marková ... [et al.]
  In: Bulletin de psychologie. - Roč. 54, č. 6 (2001), s. 635-641
 51. ADE La démocratie dans ses relations entre langage et pensée / Ivana Marková ... [et al.]
  In: Bulletin de psychologie. - Roč. 54, č. 6 (2001), s. 611-621
 52. ADE Reflections of the word "socialism" in three historical periods and three countries / V. Pečjak ... [et al.]
  In: Anthropos. - Č. 26 (1994), s. 287-292
 53. ADF Introductory civil society, participation, and religion / Jana Plichtová
  In: Human Affairs. - Roč. 18, č. 1 (2008), s. 1-9
 54. ADF Rodová identita dievčat a mediálny diskurz / Daniela Morvayová, Jana Plichtová
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 39, č. 1 (2004), s. 12-35
 55. ADF Demokracia na Slovensku z pohľadu starostov / Jana Plichtová, Elena Brozmanová
  In: Sociológia. - Roč. 26, č. 3 (1994), s. 245-260
 56. ADF The concept of the nation and the state in relation to the social identities of two Slovak generations / Jana Plichtová, E. Brozmanová
  In: Human Affairs. - Roč. 5, č. 2 (1995), s. 137-158
 57. ADF Personal identity and ethnocentrism / Jana Plichtová
  In: Human Affairs. - Roč. 1, č. 2 (1991), s. 120-130
 58. ADF Je ľudská prirodzenosť spoločenská? / Jana Plichtová
  In: Anthropos. - Roč. 1, č. 1 (2004), s. 49-52
 59. ADF Sebaakceptácia a jej meranie / Jana Plichtová
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 11, č. 3 (1976), s. 223-236
 60. ADF Strategy of the free recall of categorized word list / Jana Plichtová
  In: Activitas Nervosa Superior. - Roč. 23, č. 2 (1981), s. 106-111
 61. ADF Empirická sonda do praxe polyamórnych vzťahov / Marcela Bírová, Jana Plichtová
  In: Sexuológia. - Roč. 15, č. 2 (2015), s. 27-35
 62. ADF Polyamoria - nová forma vzťahov? / Marcela Bírová, Jana Plichtová
  In: Sexuológia. - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 13-19
 63. ADN Contemporary commons: Sharing and managing common-pool resources in the 21st century / Anna Šestáková, Jana Plichtová
  In: Human Affairs. - Roč. 29, č. 1 (2019), s. 74-86
 64. AEC Vznik sociální neurovědy a komplexní metodologie / Jana Plichtová, Lucia Pružinská
  In: Sociální psychologie : teorie, metody, aplikace. - ISBN 978-80-247-5775-9. - Praha : Grada Publishing, 2019. - S. 387-396
 65. AEC Metody sociální neurovědy / Lucia Pružinská, Jana Plichtová
  In: Sociální psychologie : teorie, metody, aplikace. - ISBN 978-80-247-5775-9. - Praha : Grada Publishing, 2019. - S. 397-406
 66. AED Empirický pohľad na ľudskú prirodzenosť, jedinečnosť a humánnosť / Vlasta Paholíková, Jana Plichtová
  In: Psychologica 46 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-191-5. - Bratislava : STIMUL, 2017. - S. 70-78 [online]
 67. AED Deliberácia malých skupín a stigmatizácia osôb infikovaných vírusom HIV / Lenka Drobková, Jana Plichtová
  In: Psychologica 41 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-057-4. - Bratislava : STIMUL, 2012. - S. 119-131 [CD-ROM]
 68. AED Diskurz o autonómii jednotlivca (slovensko-anglické porovnanie) / Jana Plichtová
  In: Psychologica 41 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-057-4. - Bratislava : STIMUL, 2012. - S. 717-730 [CD-ROM]
 69. AED Socializácia k demokratickému občianstvu teória sociálneho kapitálu v slovenskom kontexte / Alexandra Ostertágová, Jana Plichtová
  In: Psychologica 42 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89322-16-9. - Nové Zámky : Psychoprof, 2014. - S. 399-408 [CD-ROM]
 70. AED Sociálna kategorizácia v deliberačnom procese možnosti uplatnenia výskumu sociálnej kognície vo výskume deliberácie / Alexandra Ostertágová, Jana Plichtová
  In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-158-8. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 159-166 [online]
 71. AED Politické zneužívanie rasizmu na Slovensku / Jana Plichtová
  In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-158-8. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 173-181 [online]
 72. AED Význam emócií pri dehumanizácii a infrahumanizácii / Jana Plichtová, Vlasta Paholíková
  In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-158-8. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 182-189 [online]
 73. AED Empatia v nových sociálno-psychologických a neurovedných súvislostiach / Vlasta Paholíková, Jana Plichtová
  In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-159-5. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 147-153 [online]
 74. AED Kognitívne chyby a predsudky ako sociálno-psychologické vysvetlenie diskriminácie / Jana Plichtová, Alexandra Ostertágová
  In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-158-8. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 167-172 [online]
 75. AED Kabinet, komunikácia a diskurz / Jana Plichtová
  In: Identita, zdravie a nová paradigma. - ISBN 80-224-0702-X. - Bratislava : Veda, 2001. - S. 57-68
 76. AEE Lay presentation of role of individuals in economics in Slovak society / Jana Plichtová
  In: Psychology in a Changing Europe. - ISBN 0-9528807-0-9. - Leicester : The British and East European Psychology Group, 1996. - S. 162-168
 77. AEE Czechoslovakia as a multi-cultural state in the context of the region 1918-1992 / Jana Plichtová
  In: Minorities in Central and Eastern Europe. - ISBN 0-897693-10-9. - London : Minority rights group, 1993. - S. 11-18
 78. AEE Philosophical concept of interpretation and its relevance in the study of natural language / Jana Plichtová
  In: Inferenz- und Interpretationsprozesse. - ISBN 3-86007-025-8. - Jena : Friedrich-Schiller Universität, 1991. - S. 372-388
 79. AEE Interfunkcionaľnyj podchod k issledovaniju pamiati čeloveka / Jana Plichtová ... [et al.]
  In: Psichologičeskije issledovanija poznavateľnych processov i ličnosti. - Moskva : Nauka, 1983. - S. 32-39
 80. AEF Social representations of democracy comparision of the methods of interview and free associations / Jana Plichtová, Tamara Svetoňová
  In: Cultural construction of democracy. - ISBN 80-900981-1-8. - Bratislava : Departement of social and biological communications SAS, 1992. - S. 19-46
 81. AEF Nové psychologické poznatky z oblasti získavania vedomostí / O. Árochová, Jana Plichtová
  In: Psychologické zefektívňovanie práce v podmienkach VTR. - Bratislava : Práca, 1989. - S. 77-93
 82. AEF Československo ako viackultúrny štát v kontexte histórie regiónu od 1918-1992 / Jana Plichtová
  In: Menšiny v strednej a východnej Európe. - ISBN 80-967169-5-6. - Bratislava : MRG, 1995. - S. 8-20
 83. AEF Medziskupinové vzťahy a skupinová identita / aut. úv. Jana Plichtová
  In: Sociálna psychológia menšín. - ISBN 80-967169-1-3. - Bratislava : MRG - Slovakia, 1995. - S. 3-5
 84. AEF Diskurzívne verzus tradičné chápanie mysle / Jana Plichtová
  In: Diskurz a myseľ. - ISBN 80-89018-08-4. - Bratislava : Iris, 2001. - S. 7-27
 85. AFC Reprezentarile sociale ale "Comunitatii" in perioada postcomunista / Ivana Marková ... [et al.]
  In: Psihosociologia schimbarii. - ISBN 973-683-111-6. - Bucuresti : Polirom, 1998. - S. 178-189
 86. AFC Democracy as a social representation / Ivana Marková ... [et al.]
  In: Social representations and communicative processes. - Jönköping : University Press, 1999. - S. 157-173
 87. AFC The social representations of democracy Stability and change in word meanings / Ivana Marková ... [et al.]
 88. AFD Democracy or technocracy: what defines authentic democratic / Anna Šestáková, Jana Plichtová
  In: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4418-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 7-17 [online]
 89. AFD Konštruovanie slovenskosti v dennej tlači (1993-2004) kritická diskurzívna analýza / Magda Petrjánošová ... [et al.]
  In: Sociálne procesy a osobnosť 2008 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88910-26-8. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. - S. 840-848 [CD-ROM]
 90. AFD Deliberatívna demokracia v teórii a praxi / Jana Plichtová
  In: Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore (elektronický zdroj). - ISBN 978-80-900981-9-0. - Bratislava : Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 2008. - S. 50-55
 91. AFD Kvalita deliberácie budúcej elity / Jana Plichtová, Mirka Hapalová
  In: Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore (elektronický zdroj). - ISBN 978-80-900981-9-0. - Bratislava : Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 2008. - S. 51-56
 92. AFD Economics, ethics and representation of capitalism in Slovak society / Jana Plichtová
  In: Economics & Politics. - ISBN 80-85681-09-9. - Bratislava : Slovak Committee of the European Cultural Foundation, 1995. - S. 103-112
 93. AFD Liberal and totalitarian patterns of reasoning about society and the individual / Jana Plichtová
  In: Constitutionalism & Politics. - ISBN 80-85681-08-0. - Bratislava : Slovak Committee of the European Cultural Foundation, 1994. - S. 329-338
 94. AFD Power of elite and masses reflection of Slovak elite and its role in politics / Jana Plichtová
  In: Discourse, intellectuals, social communication = Diskurz, intelektuáli, sociálna komunikácia. - ISBN 80-224-0516-7. - Bratislava : Veda, 1997. - S. 239-248
 95. AFD Konštrukcia identity a otázka relevantnosti experimentálnej sociálnej psychológie / Jana Plichtová
  In: Identity v meniacej sa spoločnosti. - ISBN 80-967621-3-3. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1997. - S. 39-49
 96. AFD Sociálna identita inteligencie na Slovensku / Jana Plichtová, Elena Brozmanová
  In: Identity v meniacej sa spoločnosti. - ISBN 80-967621-3-3. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1997. - S. 176-184
 97. AFD The conversion to democratic thinking truth or fiction? / Jana Plichtová
  In: The individual indDemocracies and the market economies. - ISBN 80-900981-0-X. - Bratislava : Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 1991. - S. 24-27
 98. AFD Diskurzívna analýza predvolebnej diskusie kandidátov na prezidenta SR z hľadiska princípov deliberatívnej etiky / Jana Plichtová, Anna Šestáková
  In: Publicy 2019 [elektronický dokument] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-572-0016-1. - Trnava : Fakulta sociálnych vied, 2019. - S. 46-60 [CD-ROM]
 99. AFD Postoje v argumentatívnom kontexte analýza diskusie v malej skupine / Jana Plichtová, Oľga Berecká
  In: Súčasnosť a perspektívy psychológie na Slovensku. - ISBN 80-88722-61-6. - Košice : FF PU, 1999. - S. 1-3
 100. AFD Remember the person: empowerment strategies for people with dementia / Petra Brandoburová, Simona Krakovská, Jana Plichtová
  In: Proceedings from 6th Conference of Community Psychology in Slovakia 2019 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4839-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 15-27 [online]
 101. AFH Media representation of alzheimer disease and dementia: Insights form graph theory approach / Drahomír Michalko, Jana Plichtová
  In: The 11th Biennial conference of the International society of critical health psychology : book of abstracts. - ISBN 978-80-223-4756-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 58-58
 102. AFH Mätúce konfúzie medzi experimentálnym a kvalitatívnym skúmaním abdukcia a jej relevantnosť / Jana Plichtová
  In: 15. kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu. - ISBN 978-80-223-4011-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 22
 103. AFH Empirický pohľad na ľudskú prirodzenosť, jedinečnosť a humánnosť / Vlasta Paholíková, Jana Plichtová
  In: 15. kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu. - ISBN 978-80-223-4011-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 63
 104. AFH What representations have we created about dementia in Slovakia? / Sabine Gergely ... [et al.]
  In: Advances in experimental neuroimmunology 2019. - ISBN 978-80-971357-8-2. - Dunajská Lužná : AHO5, 2019. - S. 47-47
 105. AFH Seeing the person behind the diagnosis: Social representations of alzheimer's disease and their implications in Slovakia / Anna Šestáková, Jana Plichtová
  In: The 11th Biennial conference of the International society of critical health psychology : book of abstracts. - ISBN 978-80-223-4756-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 102-102
 106. AFH Contemporary commons: sharing and managing common-pool resources in the 21st century / Anna Šestáková, Jana Plichtová
  In: Conference Community Psychology in Slovakia 2018 : Book of abstracts. - ISBN 978-80-223-4618-4. - Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2018. - S. 42-42
 107. AFH Seeing the person behind the diagnosis: Social representations of alzheimer's disease in Slovakia / Jana Plichtová
  In: The 11th Biennial conference of the International society of critical health psychology : book of abstracts. - ISBN 978-80-223-4756-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 78-79
 108. AGI Sémantická pamäť : Záverečná správa výskumu (1981-1985). / Jana Plichtová
  Bratislava : ÚEP SAV, 1985
 109. AGI Obsahová analýza hĺbkového interview : Správa KVSBK. / Jana Plichtová ... [et al.]
  Bratislava : KVSBK, 1993
 110. AGI Changes in judging political concepts in the course of the recent democratic process in some Central European countries : Správa KSBK SAV. / Jana Plichtová
  Bratislava : [s.n.], 1994
 111. BAB Kniha o alebo, alebo kniha pre deti o ľudskej pamäti / Jana Plichtová
  Bratislava : Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie, 1993
 112. BAB Súčasný stav a perspektívy získavania prostriedkov pre tretí sektor na Slovensku / Vladimír Raiman, Jana Plichtová
  Bratislava : Slovenský výbor európskej kultúrnej nadácie, 1997
 113. BBB Taxonomické normy pre 5. a 9. ročník ZDŠ / Jana Plichtová
  In: Správy. - Bratislava : ÚEP SAV, 1980. - S. 1-82
 114. BBB Medzikultúrne psychológia / Miroslava Hapalová, Jana Plichtová
  In: Prehľad psychológie : výber psychologických disciplín. - ISBN 978-80-07-01511-1. - Bratislava : Príroda, 2009. - S. 218-241
 115. BDC Dichotomy Strict or fuzzy / Jana Plichtová, I. Šípoš
  In: The Behavioral and Brain Sciences. - Roč. 9, č. 3 (1986), s. 571-572
 116. BDE East-West European project transforming and shaping research through collaboration / Ivana Marková, Jana Plichtová
  In: Integrative psychological & behavioral science. - Roč. 41, č. 2 (2007), s. 124-138
 117. BDE Roma after the break-up of Czechoslovakia / Jana Plichtová
  In: Outsider. - Č. 35 (1993), s. 6
 118. BDF Freedom of religion, institution of conscientious objection and political pactive in post.communist Slovakia / Jana Plichtová, Magda Petrjánošová
  In: Human Affairs. - Roč. 18, č. 1 (2008), s. 37-51
 119. BDF Niektoré psychologické dimenzie tvorby a používania expertných systémov / Zdena Ruiselová ... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 31, č. 5 (1987), s. 462-471
 120. BDF Émile Durkheim / Barbara Lášticová, Jana Plichtová
  In: Anthropos. - Roč. 1, č. 1 (2004), s. 52-54
 121. BDF Konformná osobnosť ako (ne)zamýšľaný dôsledok výcviku budúcich psychoterapeutov? / Zuzana Müllerová, Jana Plichtová
  In: Empatia. - Roč. 12, č. 1 (2005), s. 21-33
 122. BEF Prečo človek potrebuje lásku? / Jana Plichtová
  In: Detská univerzita aj pre dospelých. - ISBN 978-80-89278-12-1. - Bratislava : Petit Press, 2011. - S. 81-89
 123. BEF Je sociálna psychológia aj vedou o spoločnosti a kultúre alebo nie? / Jana Plichtová
  In: Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku. - ISBN 80-85697-50-5. - Bratislava : Stimul, 1996. - S. 88-95
 124. BEF Metodika sémantického rozhodovania o kategoriálnom členstve / Jana Plichtová
  In: Správy. - Bratislava : ÚEP SAV, 1989. - S. 25-32
 125. BEF Metafora a jej klasifikácia v psychologickom experimente. Časť 2 / Jana Plichtová
  In: Správy č. 467/2. - Bratislava : ÚEP SAV, 1985. - S. 1-8
 126. BEF Sociálne reprezentácie demencie a Alzheimerovej choroby v slovenských médiach: kvalitatívna analýza / Anna Šestáková, Jana Plichtová
  In: Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe alzheimerovej choroby [elektronický dokument]. - Bratislava : Slovenská Alzheimerova spoločnosť, 2019. - S. 25-28 [CD-ROM]
 127. BEF Taxonomické normy pri pamäťovej kategorizácii / Jana Plichtová, I. Šípoš
  In: Správy. - Bratislava : ÚEP SAV, 1975. - S. 1-9
 128. BEF Metodika merania kategoriálneho zoskupovania pojmov / Jana Plichtová
  In: Správy č. 345. - Bratislava : ÚEP SAV, 1979. - S. 1-13
 129. BEF Metodika sémantického rozhodovania o kategoriálnom členstve / Jana Plichtová
  In: Správy. - Bratislava : ÚEP SAV, 1986. - S. 1-5
 130. BEF Bilingvizmus áno alebo nie? / Jana Plichtová
  In: Minority v politike. - ISBN 80-85681-00-5. - Bratislava : Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie, 1992. - S. 141-146
 131. BEF Sociálne reprezentácie dobrej spoločnosti / Jana Plichtová, Elena Brozmanová
  In: Človek na počiatku nového tisícročia. - ISBN 80-967228-9-1. - Bratislava : MO SR, 1998. - S. 308-312
 132. BEF Organizácia pamäti Teoretické východiská, skúmané problémy, používané experimentálne metódy a metodiky a miery organizácie / Jana Plichtová
  In: Správy č. 324. - Bratislava : ÚEP SAV, 1979. - S. 1-9
 133. BEF Sémantická pamäť - niektoré experimentálne prístupy / Jana Plichtová
  In: Správy č. 391. - Bratislava : ÚEP SAV, 1981. - S. 1-5
 134. BEF Metodika merania "subjektívnej organizácie" / Jana Plichtová
  In: Správy č. 370. - Bratislava : ÚEP SAV, 1980. - S. 1-8
 135. BEF Niektoré novšie metodické prístupy k výskumu detskej reči / Jana Plichtová
  In: Správy č. 475. - Bratislava : ÚEP SAV, 1986. - S. 1-7
 136. BEF Metódy skúmania metalingvistického vývinu detí / Jana Plichtová
  In: Správy č. 398. - Bratislava : ÚEP SAV, 1982. - S. 1-7
 137. BFA Constructing Slovakness views from the press 1993-2004 / Barbara Lášticová ... [et al.]
  In: Mapping of psychological knowledge for society [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7064-017-2. - Praha : UPA, 2007. - S. [1]
 138. DAI Vedomá aktivita v procese zapamätávania / Jana Plichtová
  Bratislava : [s.n.], 1981
 139. DAI Pamäť a jazyk / Jana Plichtová
  Bratislava : [s.n.], 1998
 140. EAJ Diskurz a myseľ : Úvod do diskurzívnej psychológie. / Rom Harré, Grant R. Gillett ; ved. red. Jana Plichtová ; prekl. Oľga Berecká, Jana Plichtová
  Bratislava : Iris, 2001
 141. EDJ Národná identita alebo etnocentrizmus? / Jana Plichtová ... [et al.]
  In: Slovenské pohľady. - Roč. 107, č. 4 (1991), s. 9-27
 142. FAI Minority v politike : kultúrne a jazykové práva. / ed. Jana Plichtová
  Bratislava : Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie, 1992
 143. FAI Minorities in politics : cultural and languages rights. / ed. Jana Plichtová
  Bratislava : Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie, 1992
 144. FAI Cultural construction of democracy / ed. Jana Plichtová
  Bratislava : Department of Social and Biological Communication SAS, 1992
 145. FAI Economics & Politics / ed. Jana Plichtová, Vladimír Krivý
  Bratislava : Slovak Committee of the European Cultural Foundation, 1995
 146. FAI Príbehy o hľadaní mysle / ed. Emil Višňovský ... [et al.]
  Bratislava : Veda, 2001
 147. GAI Workshop 3. Ferrara : public report of Work Package No. 5. / Ralf Risser ... [et al.]
  Vienna : [s.n.], 2004
 148. GII Už sa nedá vyžiť iba z postojov / Jana Plichtová ... [et al.]
  In: Kultúrny život. - Roč. 27, č. 18 (1993), 1 a 6-7
 149. GII The individual in democracies and the market economies : changes in social representations and identities. / ed. Jana Plichtová
  Bratislava : Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 1991
 150. GII O slobode a konformite / Jana Plichtová
  In: Harmónia. - Roč. 4, č. 3 (1996), s. 22-23
 151. GII Slovník pojmov z psychológie pamäti / Jana Plichtová
  Bratislava : ÚEP SAV, 1975
 152. GII Dissemination : public report of Work Package No. 8. / Ralf Risser ... [et al.]
  Vienna : [s.n.], 2004
 153. GII Toolbox : public report of Work Package No. 6. / Ralf Risser ... [et al.]
  Vienna : [s.n.], 2004
 154. GII State of the art : public report of Work Package No. 1. / Ralf Risser ... [et al.]
  Vienna : [s.n.], 2003
 155. GII Na druhý koniec zemegule / aut. interv. Eva Andrejčáková ; účast. interv. Jana Plichtová
  In: Sme. - príl. Víkend, roč. 11, č. 124 (2003), s. 7
 156. GII Všeobecný návod nikoho nespasí / aut. interv. Alexandra Žilavá ; účast. interv. Jana Plichtová
  In: Pravda. - príl. Sobota. Roč. 13, č. 124 (2003), s. IX
 157. GII Je Slovensko pripravené využívať slobodný pohyb osôb? / účast. interv. Jana Plichtová
  In: Euro magazín. - Roč. 6, č. 2 (2003), s. 16-17

Adresa

Ústav aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava