Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

kontakty

 1. AFC Manažér podporujúci "angažovanosť" pracovníkov / Zuzana Lazišťanová
  In: MMK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-00-9. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - S. 262-268 [CD-ROM]
 2. AFC Vzťah osobnostných charakteristík a pracovnej angažovanosti / Zuzana Lazišťanová
  In: QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, vol. 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-10-8. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 291-296 [CD-ROM]
 3. AFC Ako môže manažér podporovať kreativitu a inovácie? / Zuzana Lazišťanová
  In: QUAERE 2013 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, vol. III [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-905243-7-8. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - S. 1883-1888 [CD-ROM]
 4. BDE Anatomie smysluplné práce / Zuzana Lazišťanová
  In: Moderní řízení. - Roč. 50, č. 10 (2015), s. 26-28
 5. BDF 5 stratégií rozvoja slabých stránok / Zuzana Lazišťanová
  In: Zisk manažment. - Roč. 6, č. 11 (2014), s. 17-19
 6. BDF O záväzku, sústredení a vykonávaní úloh / Zuzana Lazišťanová
  In: Zisk : riadenie, marketing, podnikanie. - Roč. 4, č. 5 (2012), s. 46-47
 7. BDF Môže byť zo spokojného kocúra angažovaný škrečok? / Zuzana Lazišťanová
  In: Zisk : riadenie, marketing, podnikanie. - Roč. 4, č. 8 (2012), s. 26-28
 8. BDF Assessment a development centrá: ako ďalej? / Marián Kubeš, Zuzana Lazišťanová
  In: Zisk : riadenie, marketing, podnikanie. - Roč. 4, č. 10 (2012), s. 28-29
 9. BDF Virtuálne assessment centrum: tri hodiny "v koži" manažéra / Martin Lánik, Zuzana Lazišťanová
  In: Zisk : riadenie, marketing, podnikanie. - Roč. 4, č. 11 (2012), s. 34-36
 10. BDF Z čoho sa varia assesment centrá / Zuzana Lazišťanová, Dáša Spillerová
  In: Zisk : riadenie, marketing, podnikanie. - Roč. 4, č. 3 (2012), s. 32-33
 11. BDF Rozvoj angažovanosti pracovníkov - na ktoré faktory v organizácii sa zamerať? / Zuzana Lazišťanová
  In: Zisk manažment. - Roč. 6, č. 8 (2014), s. 16-18
 12. BDF Peniaze, uznanie alebo napredovanie v práci: Čím motivujete vy? / Zuzana Lazišťanová
  In: Zisk manažment. - Roč. 6, č. 6-7 (2014), s. 44-47
 13. BDF Ako môže manažér podporovať inovácie / Zuzana Lazišťanová
  In: Zisk manažment. - Roč. 5, č. 3 (2013) ,s. 44-45
 14. DAI Zmysluplná práca a vzťahy na pracovisku ako predpoklady pracovnej angažovanosti / Zuzana Lazišťanová ; školiteľ Eva Letovancová
  Bratislava : [s.n.], 2017
 15. GII Pracovnú angažovanosť zamestnancov ovplyvňujete už pri výbere na pracovnú pozíciu / Zuzana Lazišťanová
  In: Hospodárske noviny.hnonline.sk [elektronický zdroj]. - Roč. 16, 10. jún (2015), nestr. [3 s.] [online]
 16. GII Zmysluplná práca & GReaT manažéri: 2 faktory engagementu s atraktívnym ROI / Zuzana Lazišťanová
  In: 5 smrteľných hriechov v HR [elektronický zdroj]. - Bratislava : [s.n], 2015. - Nestr. [7 s.] [online]

Adresa

Ústav aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava