Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

kontakty

  1. AFD Vyhrávajú stereotypy nad štatistikou? Normatívne a stereotypné uvažovanie vo vzťahu k úrovni kognitívnej reflexie / Katarína Dudeková, Lenka Kostovičová
    In: Kognitívní věda a umělý život. - ISBN 978-80-7248-863-6. - Opava : Slezská univerzita, 2013. - S. 101-106

Adresa

Ústav aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava