Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

kontakty

 1. AAA Psychologický zážitok komunity / Júlia Sadovská Halamová
  Olomouc : Univerzita Palackého, 2014
 2. AAB Sebasúcit a sebakritickosť : psychometrická analýza meracích nástrojov. / Júlia Halamová, Martin Kanovský
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 3. AAB Sebasúcit a sebakritickosť : tvorba a meranie efektu intervencie. / Júlia Halamová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 4. ACB Terapia zameraná na emócie : 1.. / Júlia Sadovská Halamová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 5. ADC Development and psychometric analysis of the sense of community descriptors scale / Júlia Halamová, Martin Kanovský, Eva Naništová
  In: Psychosocial Intervention [elektronický dokument]. - Roč. 27, č. 1 (2018), s. 44-55 [print]
 6. ADC Multiple group IRT measurement invariance analysis of the forms of self-criticising/attacking and self-reassuring scale in thirteen international samples / Júlia Halamová ... [et al.]
  In: Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. - Roč. 37, č. 4 (2019), s. 411-444
 7. ADC Paradoxes of psychological sense of community / Júlia Halamová
  In: Československá psychologie. - Roč. 60, č. 1 (2016), s. 51-60
 8. ADC Psychologický zážitok komunity 1 historické, metodologické a výskumné východiská problematiky / Júlia Halamová
  In: Československá psychologie. - Roč. 46, č. 5 (2002), s. 420-429
 9. ADC Analysis of spontaneous facial experession of compassion elicited by the video stimulus: facial expression of compassion / Martina Baránková ... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 63, č. 1 (2019), s. 26-41
 10. ADC Kvalitatívna analýza výpovedí účastníkov verejných workshopov o prežívaní budovania komunity / Júlia Halamová ... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 57, č. 1 (2013), s. 15-29
 11. ADC Fenomén komunity Scotta Pecka / Júlia Sadovská
  In: Československá psychologie. - Roč. 43, č. 6 (1999), s. 490-496
 12. ADC Identification of primary facial emotions in relation to level of self-criticism / Bronislava Strnádelová, Júlia Halamová, Martin Kanovský
  In: Perception. - Roč. 48, č. 10 (2019), s. 948-967
 13. ADC Robust psychometric analysis and factor structure of the forms of self-criticizing/attacking and self-reassuring scale / Júlia Halamová, Martin Kanovský, Monika Pacúchová
  In: Československá psychologie. - Roč. 61, č. 4 (2017), s. 331-349
 14. ADC Item-response theory psychometric analysis and factor structure of the self-compassion and self-criticism scales / Júlia Halamová, Martin Kanovský, Monika Pacúchová
  In: Swiss Journal of Psychology. - Roč. 77, č. 4 (2018), s. 137-147
 15. ADC Párová psychoterapia zameraná na emócie / Júlia Halamová
  In: Československá psychologie. - Roč. 57, č. 5 (2013), s. 430-446
 16. ADC Psychologický zážitok komunity 2 vybrané teoretické východiská problematiky /
  In: Československá psychologie. - Roč. 47, č. 1 (2003), s. 65-77
 17. ADC Dimenzionalita a psychometrické vlastnosti slovenskej verzie škály vnímaného zážitku komunity / Júlia Halamová
  In: Československá psychologie. - Roč. 45, č. 3 (2001), s. 259-269
 18. ADC The factor structure of the forms of self-criticising/attacking & self-reassuring scale in thirteen distinct populations / Júlia Halamová ... [et al.]
  In: Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. - Roč. 40, č. 4 (2018), s. 736-751
 19. ADC Self-compassion scale: IRT psychometric analysis, validation, and factor structure Slovak translation / Júlia Halamová, Martin Kanovský, Monika Pacúchová
  In: Psychologica Belgica. - Vol. 57, No. 4 (2017), s. 190-209
 20. ADC Eye-tracking of facial emotions in relation to self-criticism and self-reassurance / Bronislava Strnádelová, Júlia Halamová, Martin Kanovský
  In: Applied Artificial Intelligence. - Roč. 33, č. 10 (2019), s. 839-862
 21. ADD Self-reassurance, self-criticism, and eye-tracking of happy faces / Bronislava Strnádelová, Júlia Halamová, Andrej Mentel
  In: Studia Psychologica. - Roč. 61, č. 3 (2019), s. 189-202
 22. ADD Effect of a short-term online version of a mindfulness-based intervention on self-criticism and self-compassion in a nonclinical sample / Júlia Halamová ... [et al.]
  In: Studia Psychologica. - Roč. 60, č. 4 (2018), s. 259-273
 23. ADD Psychological sense of community examining McMillan-Chavis' and Peck's concepts / Júlia Halamová
  In: Studia psychologica. - Roč. 43, č. 2 (2001), s. 137-147
 24. ADE Možnosti intervencie pri práci s vysoko sebakritickým klientom / Júlia Halamová
  In: Psychoterapie. - Roč. 9, č. 3 (2015), s. 146-154
 25. ADE Špecifiká psychoterapie s vysoko sebakritickým klientom / Júlia Halamová
  In: Psychoterapie. - Roč. 10, č. 1 (2016), s. 1-13
 26. ADE Depresia a efekt krátkodobého online Tréningu zameraného na emócie pre sebasúcit a sebaobranu / Júlia Halamová, Mária Heligmanová, Bronislava Strnádelová
  In: Psychoterapie. - Roč. 13, č. 3 (2019), s. 244-259
 27. ADE Na emócie zameraná individuálna psychoterapia / Júlia Halamová
  In: Psychoterapie. - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 2-14
 28. ADE Hippoterapia kôň ako koterapeut v procese psychoterapie / Júlia Sadovská
  In: Česká a slovenská psychiatrie. - Roč. 96, č. 5 (2000), s. 267-269
 29. ADF Špecifiká v preferenciách osobne významných miest u adolescentov v závislosti od študijnej profilácie a geografickej lokality / Eva Naništová, Júlia Halamová
  In: Človek a spoločnosť [elektronický zdroj]. - Roč. 15, č. 1 (2012), nestr. [9 s.] [online]
 30. ADF Prečo Boh stvoril svet tak zle / Ľuboš Rojka, Júlia Halamová
  In: Studia Aloisiana. - Roč. 5, č. 1 (2014), s. 17-29
 31. ADM Divine justice and the problem of evil / Ľuboš Rojka, Júlia Halamová
  In: Gregorianum. - Vol. 97, No. 3 (2016), s. 565-578
 32. ADM Heart rate variability differences among participants with different levels of self-criticism during exposure to a guided imagery / Júlia Halamová, Martin Kanovský, Jana Koróniová
  In: Adaptive human behavior and physiology [elektronický dokument]. - Roč. 5, č. 4 (2019), s. 371-381 [online]
 33. ADM Slovak validation of the levels of self-criticism scale: an item response theory analysis / Júlia Halamová, Martin Kanovský, Monika Pacúchová
  In: Psihološka Obzorja [elektronický dokument]. - Roč. 27 (2018), s. 155-166 [print]
 34. ADM Differences in guided imagery between high and low self-critical participants: Consensual qualitative research analysis / Júlia Halamová, Jana Koróniová, Martina Baránková
  In: The Qualitative Report [elektronický dokument]. - Roč. 24, č. 12 (2019), s. 2977-2996 [print]
 35. ADM Psychological and physiological effects of emotion focused training for self-compassion and self -protection / Júlia Halamová ... [et al.]
  In: Research in psychotherapy [elektronický dokument]. - Roč. 22, č. 2 (2019), s. 265-280 [online]
 36. ADN Consensual qualitative research on free associations for compassion and self-compassion / Júlia Halamová ... [et al.]
  In: Human Affairs. - Roč. 28, č. 3 (2018), s. 253-270
 37. ADN Emotion-focused training for emotion coaching – an intervention to reduce self-criticism / Júlia Halamová, Martin Kanovský
  In: Human Affairs. - Roč. 29, č. 1 (2019), s. 20-31
 38. ADN Non-expert views of compassion: consensual qualitative research using focus groups / Martina Baránková, Júlia Halamová, Jana Koróniová
  In: Human Affairs. - Roč. 29, č. 1 (2019), s. 6-19
 39. AEC Process of religious conversion in the catholic charismatic movement a qualitative analysis / Peter Halama, Júlia Halamová
  In: Archiv für Religionspsychologie, Vol. 27. - ISBN 90-041-4803-5. - Leiden : Koninklijke Brill NV, 2005. - S. 69-91
 40. AEC Relationships as sources of forming self in the religious groups / Eva Naništová, Júlia Halamová
  In: Archiv für Religionspsychologie, Band 24. - ISBN 3-525-62372-0. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. - S. 202-217
 41. AED Malé skupiny základné charakteristiky, výkon a rozhodovanie v skupine / Júlia Halamová
  In: Sociálna psychológia. - ISBN 80-223-1841-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 423-435
 42. AED Malé skupiny koordinácia, sociálny vplyv a vodcovstvo v skupine / Júlia Halamová
  In: Sociálna psychológia. - ISBN 80-223-1841-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 436-450
 43. AED Profesné a interpohlavné špecifiká v preferenciách a profiloch osobne významných miest u adolescentov / Eva Naništová, Júlia Halamová
  In: Špecifické psychologické prístupy k riešeniu aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov. - ISBN 978-80-8082-381-8. - Trnava : Trnavská univerzita, 2010. - S. 92-103
 44. AED Poradenská psychológia v medzinárodnom kontexte / Ladislav Timuľák, Júlia Halamová, Owen O'Brien
  In: Kapitoly z poradenskej psychológie. - ISBN 978-80-223-3525-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 40-57
 45. AED Tváre mužov a žien keď sa nikto nepozerá - analýza rozdielov v prejave hnevu / Mária Gablíková, Júlia Halamová
  In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-158-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 75-84 [online]
 46. AEF Zážitok komunity v cirkevných skupinách a komunitách / Júlia Halamová
  In: Kresťanstvo a psychológia. - ISBN 80-7162-411-X. - Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2003. - S. 205-220
 47. AFC Skúsenosti s aplikáciou akčného výskumu v nemenovanej náboženskej organizácii / Júlia Halamová, Lucia Adamovová
  In: Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-9265-0. - Praha : Českomoravská psychologická společnost, 2015. - S. 52-59 [online]
 48. AFC Validating video stimulus for eliciting compassion: a pilot study / Martina Baránková, Júlia Kanovská Halamová
  In: Psychology in and around us. - ISBN 978-86-7379-481-5. - Niš : Faculty of philosophy, 2018. - S. 283-292
 49. AFC Czech and Slovak differences of compassion and self-compassion-qualitative research analysis of the free associations / Martina Baránková, Júlia Halamová
  In: Days of applied psychology 2018 [elektronický dokument] : Modern age and competencies of psychologists. - ISBN 978-86-7379-508-9. - Niš : Univerzitet u Nišu, 2019. - S. 127-138 [CD-ROM]
 50. AFC Facial expressions of men and women analyzing differences in sadness and anger / Mária Gablíková, Júlia Halamová, Martin Kanovský
  In: Kobiety i mezczyźni róznice, podobieństwa = Women and men. Differences, similarities. - ISBN 978-83-7996-484-0. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - S. 139-151
 51. AFC Sociálne prostredie a interpersonálna diagnóza / Eva Naništová, Júlia Halamová
  In: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-3492-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. - S. 444-456 [CD-ROM]
 52. AFC Psychologický zážitok komunity a zmysluplnosť života / Júlia Halamová
  In: Podmiot - osoba. W kierunku psychologii podmiotu osobowego. - ISBN 80-89074-00-6. - Trnava : Trnavská univerzita, 2001. - S. 123-133
 53. AFC K problematike budovania a zrelosti spoločenstva / Eva Naništová, Júlia Halamová
  In: Psychologie pro třetí tisíciletí. - ISBN 80-86471-04-7. - Praha : Testcentrum, 2000. - S. 137-144
 54. AFD Psychologický zážitok komunity v komunitných záhradách - kvalitatívna analýza / Petra Drábeková, Júlia Kanovská Halamová
  In: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4204-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 67-89 [CD-ROM]
 55. AFD Sociálne kompetencie a sebakritickosť / Eva Letovancová, Júlia Halamová
  In: Psychológia práce a organizácie 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-558-1133-8. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. - S. 104-112 [CD-ROM]
 56. AFD Komunitná psychológia vo svete a na Slovensku / Júlia Halamová
  In: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3748-9. - Bratislava : Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2014. - S. 9-20 [online]
 57. AFD Akčný výskum v komunitnej psychológii na Slovensku - príklad výskumov z dvoch náboženských komunít / Lucia Adamovová, Júlia Halamová
  In: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3748-9. - Bratislava : Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2014. - S. 33-42 [online]
 58. AFD Kvalitná analýza predstáv zamestnancov a študentov ohľadom univerzitnej komunitnej záhrady Komunitka / Petra Drábeková... [et al.]
  In: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4418-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 35-64 [online]
 59. AFD Stress, leadership and personality in a private recruitment agency in the United Kingdom. Preliminary findings / Ondrej Obediar, Júlia Halamová
  In: Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8152-713-5. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - S. 313-328 [online]
 60. AFD Komplexnosť otázky fyzického a morálneho zla filozofické a psychologické prvky etickej i náboženskej výchovy / Ľuboš Rojka, Júlia Halamová
  In: Dobro a zlo, alebo o morálke 2 : psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-557-0539-2. - Banská Bystrica : PF UMB, 2013. - S. 53-65 [online]
 61. AFD Kvalitatívna analýza zážitku komunity u vysokoškolákov / Eva Naništová, Júlia Halamová
  In: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3992-6. - Bratislava : Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2015. - S. 11-24 [online]
 62. AFD Psychometrická analýza Škály zážitku komunity - krátka verzia / Jana Stračárová, Júlia Halamová
  In: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3992-6. - Bratislava : Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2015. - S. 25-39 [online]
 63. AFD "Miesto kam sa stále rád vraciam" kvalitatívna analýza významnosti miesta u slovenských adolescentov / Eva Naništová, Júlia Halamová
  In: Sociálne procesy a osobnosť 2008 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88910-26-8. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. - S. 593-603 [CD-ROM]
 64. AFD Explorácia základných dimenzií kvality sociálnych vzťahov v skupine pilotná sonda / Júlia Halamová, Eva Naništová
  In: Cesty k múdrosti = Ways to wisdom. - ISBN 978-80-8127-046-8. - Bratislava : Stimul, 2011. - S. 206-212
 65. AFD Skúsenosti s využitím terapeutickej skupinovej práce v jednej náboženskej komunite / Júlia Halamová, Lucia Adamová
  In: Existenciálne významne hodnoty v osobnom, spoločenskom a kultúrnom kontexte. - ISBN 978-80-8082-418-1. - Trnava : Filozofická fakulta, 2010. - S. 249-255
 66. AFG Self-criticism. self-compassion and distinct patterns of eye tracking in emotion recognition of happiness / Bronislava Strnádelová, Júlia Kanovská Halamová, Andrej Mentel
  In: 13th Days of applied psychology : Psychology in and around us [elektronický zdroj]. - ISBN 978-86-7379-458-7. - Niš : University of Niš, 2017. - S. 118 [CD-ROM]
 67. AFG A systematic review of mobile phone applications for compassionate interventions / Jakub Mihaľo, Júlia Halamová
  In: Days of applied psychology 2019 [elektronický dokument] : book of abstracts. - ISBN 978-86-7379-509-6. - Niš : Univerzitet u Nišu, 2019. - S. 88-88 [CD-ROM]
 68. AFG Effect of the intervention mindfulness - based compassionate living on the level of self - criticism and self - compassion / Natália Ondrejková, Júlia Halamová, Bronislava Strnádelová
  In: Days of applied psychology 2019 [elektronický dokument] : book of abstracts. - ISBN 978-86-7379-509-6. - Niš : Univerzitet u Nišu, 2019. - S. 89-89 [CD-ROM]
 69. AFG Psychometric analysis of the Slovak version of the compassionate engagement and action scales / Monika Pacúchová, Júlia Halamová, Martin Kanovský
  In: Days of applied psychology 2019 [elektronický dokument] : book of abstracts. - ISBN 978-86-7379-509-6. - Niš : Univerzitet u Nišu, 2019. - S. 92-92 [CD-ROM]
 70. AFG Spiritual aspects of meaning of home from multi-dimensional perspective / Eva Naništová, Júlia Halamová
  In: International conference on spirituality. - Praha : Českomoravská psychologická spoločnosť, 2007. - S. 59
 71. AFG Človek v spoločenstve sociálno-psychologické charakteristiky a percepcia spoločenstva / Eva Naništová, Júlia Halamová
  In: Zprávy - Psychologický ústav AV ČR. - 6 (2000) 2, s. 16
 72. AFG Self-criticism and eye tracking of angry and neutral faces during emotion recognition task / Bronislava Strnádelová, Viktória Ružbaská, Júlia Halamová
  In: Days of applied psychology 2018 [elektronický dokument] : abstract book. - ISBN 978-86-7379-482-2. - Niš : Faculty of philosophy, 2018. - S. 100-101 [CD-ROM]
 73. AFG Czech and Slovak differences of compassion and self-compassion-qualitative research analysis of the free associations / Martina Baránková, Júlia Halamová
  In: Days of applied psychology 2018 [elektronický dokument] : abstract book. - ISBN 978-86-7379-482-2. - Niš : Faculty of philosophy, 2018. - S. 101-102 [CD-ROM]
 74. AFH Compassion in the views of non-expert people: consensual Qualitative research on focus groups / Martina Baránková, Júlia Halamová, Jana Koróniová
  In: Conference Community Psychology in Slovakia 2018 : Book of abstracts. - ISBN 978-80-223-4618-4. - Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2018. - S. 16-16
 75. AFH Emotion focused training for emotion coaching - the university intervention decreasing the level of self-criticism / Júlia Halamová, Martin Kanovský
  In: Conference Community Psychology in Slovakia 2018 : Book of abstracts. - ISBN 978-80-223-4618-4. - Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2018. - S. 27-27
 76. AFH Stres, vedenie a osobnostné vlastnosti v súkromnej personálnej agentúre v Spojenom kráľovstve / Ondrej Obediar, Júlia Halamová
  In: Psychológia práce a organizácie 2018 : Zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-8152-607-7. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 45-45
 77. BAB Pripútajte sa, prosím : rozhovory o vzťahoch. / Júlia Halamová, Karol Sudor
  Bratislava : Ikar, 2019
 78. BBA Terapia zameraná na emócie / Júlia Halamová
  In: Psychoterapeutické směry. - ISBN 978-80-244-4413-0. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 123-144
 79. BCI Terapia zameraná na emócie 2. [elektronický dokument] : cvičebnica. / Júlia Sadovská Halamová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 80. BED Najnovšie výskumné zistenia ohľadne problematiky šikanovania / Júlia Halamová
  In: Áno psychologickému poradenstvu! Radšej osobnosť rozvíjať ako liečiť. - ISBN 80-224-0744-5. - Bratislava : Veda, 2002. - S. 153-159
 81. BEE Človek v spoločenstve dimenzie a percepcia spoločenstva / Eva Naništová, Júlia Halamová
  In: Sociální procesy a osobnost 2000. - ISBN 80-210-2680-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 137-145
 82. BEF Budovanie komunity a potreba štruktúry vplyv budovania komunity Scotta Pecka na osobnú potrebu štruktúry a účastníkov workshopu (CBW/E) / Júlia Halamová
  In: Psychológia pre bezpečný svet. - ISBN 80-88982-53-7. - Bratislava : Stimul, 2001. - S. 529-535
 83. BEF Budovanie komunity a seba-aktualizácia / Júlia Halamová
  In: Psychológia na rázcestí. - ISBN 80-85697-88-2. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 432-438
 84. BEF Kresťanská rodina a malé spoločenstvo v kontexte súčasnej spoločnosti / Eva Naništová, Júlia Sadovská
  In: Malé spoločenstvo pre 21. storočie. - Bratislava : Hnutie kresťanských rodín na Slovensku, 2000. - S. 69-75
 85. BEF Príspevok k analýze štruktúry a dynamiky malých rodinných spoločenstiev HKR / Júlia Sadovská, Eva Naništová
  In: Malé spoločenstvo pre 21. storočie. - Bratislava : Hnutie kresťanských rodín na Slovensku, 2000. - S. 89-94
 86. BEF Sociálno-psychologické procesy a mechanizmy vplyvu v skupine / Júlia Halamová
  In: Vybrané kapitoly zo psychológie 1. - ISBN 80-88774-73-X. - Trnava : FH TU, 2000. - S. 73-82
 87. BEF Ideálne spoločenstvo z pohľadu členov kresťanských spoločenstiev / Júlia Halamová, Eva Naništová
  In: Psychologické sondy do spirituálno-religióznej sféry života. - ISBN 80-88910-09-9. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2002. - S. 57-67
 88. BFA Systém vzdelávania v terapii zameranej na emócie / Júlia Sadovská Halamová
  In: Výcviky : vzdělávání v psychoterapii. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 12
 89. BFA Participant observation and members checking by retrospective evaluation of psychological sense of community as defined by Mcmillan and Chavis / Júlia Halamová, Martin Kanovský
  In: ECPA : Reflections and challenges: Community psychology in the Europoean context [elektronický zdroj]. - Little Eaton : KC Jones, 2017. - nestr. [1 s.] [online]
 90. BFA Community psychology in Slovakia - Promoting mental health through online-based interventions / Júlia Halamová, Martin Kanovský
  In: ECPA : Reflections and challenges: Community psychology in the Europoean context [elektronický zdroj]. - Little Eaton : KC Jones, 2017. - nestr. [1 s.] [online]
 91. BFA Discussion: Self-compassion in individual and group treatment: An antidote to shame and self-criticism / Shari Geller ... [et al.]
  In: ISEFT Conference 2019 [elektronický dokument] : emotion-focused therapy. The growth edge. - Glasgow : University of Strathclyde Glasgow, 2019. - S. 26-26 [online]
 92. BFA Psychological sense of community: verification of McMillan-Chavis' Theory and Peck's model / Júlia Halamová, Eva Naništová
  In: 9th Congress of Community Psychology [elektronický zdroj]. - Naples : Fondazione Laboratorio Mediterraneo, 2013. - S. 1 [online]
 93. BFA Analysis of relationships between perceived quality of social environment and interpersonal diagnosis of individual Pilot study / Eva Naništová, Júlia Halamová
  In: Czlowiek w pracy i organizacji: Perspectiva psychologiczna. - Lublin : Instytut Psychologii KUL, 2011. - nestr., [S. 1]
 94. DAI Analýza psychologických atribútov komunity v procese jej budovania / Júlia Halamová
  Bratislava : [s.n.], 2001
 95. EDI Marek Matějka, Pavel Vidlař: Vše o přijímacím pohovoru / Júlia Halamová
  In: Psychofórum. - Č. 1 (2003), s. 44-45
 96. EDI Jitka Oravcová: Interpersonálna interakcia (Zručnosti v interpersonálnej interakcii) / Júlia Halamová
  In: Psychofórum. - Č. 1 (2003), s. 46
 97. EDI Eva Záhradková: Teambuilding - cesta k efektívnej spolupráci / Júlia Halamová
  In: Psychofórum. - Č. 1 (2006), s. 45-46
 98. EDI Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková: Úzkosť a obavy. Jak je překonat / Júlia Halamová
  In: Psychofórum. - Č. 2 (2006), s. 60-61
 99. EDI Radek Pelánek: Příručka instruktora zážitkových akcií / Júlia Halamová
  In: Psychofórum. - Č. 1 (2009), s. 38
 100. EDI Prokop Remeš, Alena Halamová: Nahá žena na střeše. Psychoterapeutické aspekty biblických příběhů / Júlia Halamová
  In: Psychofórum. - Č. 2 (2005), s. 46
 101. EDI James Hillman: Sny a podsvětí / Júlia Sadovská
  In: Psychofórum. - Č. 1 (2000), s. 30
 102. EDI James H. Dalton, Maurice J. Elias, Abraham Wandersman: Community psychology-linking individuals and communities / Júlia Halamová
  In: Československá psychologie. - Vol. 48, č. 3 (2004), s. 282-283
 103. EDI J. Rappaport, E. Seidman: Handbook of community psychology / Júlia Halamová
  In: Československá psychologie. - Vol. 49, č. 1 (2005), s. 92-93
 104. FAI Komunitná psychológia na Slovensku 2016 [elektronický zdroj] : . / ed. Júlia Kanovská Halamová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 105. FAI Proceedings from 6th Conference of Community Psychology in Slovakia 2019 [elektronický dokument] : . / Júlia Halamová, Martina Baránková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 106. FAI Komunitná psychológia na Slovensku 2015 [elektronický zdroj] : . / ed. Júlia Sadovská Halamová
  Bratislava : Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2015
 107. FAI Community Psychology in Slovakia 2018 [elektronický dokument] : . / Júlia Halamová
  Bratislava : Ústav aplikovanej psychológie, 2018
 108. FAI Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj] : . / Edit. Júlia Sadovská Halamová
  Bratislava : Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2014
 109. FAI Komunitná psychológia na Slovensku 2017 [elektronický zdroj] : . / ed. Júlia Kanovská Halamová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 110. GII EFT - Výcvik v terapii zameranej na emócie / Júlia Sadovská Halamová
  In: Výcviky Vzdělávání v psychoterapii. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 35
 111. GII Eye-tracking and dilatation of sadness in relation to the level of self-criticism - pilot study / Bronislava Strnádelová .... [et al.]
  In: 20th European Conference on Eye Movements [elektronický dokument]. - Barcelona : Alo Spain Congress, 2019. - S. 325-325 [online]
 112. GII Etablovanie komunitnej psychológie na Slovensku / Júlia Halamová
  In: Naša univerzita. - Roč. 61, č. 5 (2015), s. 18
 113. GII Development and testing the effectiveness of the emotion focused training for self compassion and self-protection / Júlia Halamová, Martin Kanovský
  In: ISEFT Conference 2019 [elektronický dokument] : emotion-focused therapy. The growth edge. - Glasgow : University of Strathclyde Glasgow, 2019. - S. 32-32 [online]
 114. GII A pilot study of heart rate variability differences in an imagery of self-critical, self-protective and self-compassionate parts, between low and high self-critical participants / Juliana Halamová, Martin Kanovský, Jana Koróniová
  In: Emotion Revolution : don't just talk about it!. - [S.l.] : [s.n.], 2018. - S. 4-4
 115. GII Testovanie vplyvu intervencií na zvýšenie sebasúcitu a zníženie sebakritickosti / Júlia Halamová
  In: Sympozium o výzkumu a praxi v psychoterapii : "Případové studie - Jak posouvají naše chápání psychoterapie?". - Brno : Fakulta sociálních studií, 2018. - S. 2-2
 116. GII Čo je to komunita / Júlia Halamová
  In: Vsieti.sk [elektronický zdroj]. - [S.l.] : [s.n.], 2006. - S. [1] [online]
 117. GII Zakladateľ Terapie zameranej na emócie Greenberg na UK / Martin Miler, Júlia Halamová
  In: Naša univerzita. - Roč. 61, č. 3 (2014), s. 16
 118. GII Community psychology research in action / Júlia Halamová
  In: The Community Psychologist [elektronický zdroj]. - Vol. 47, No. 4 (2014), nestr. [5 s.] [online]

Adresa

Ústav aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava