Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

kontakty

 1. ABD Psychosociálne potreby a voľba povolania intelektovo nadaných študentov / Beáta Hulínová, Peter Broniš
  In: Voľba štúdia a povolania intelektovo nadaných osôb [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4457-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 9-27 [online] [1,24 AH]
 2. ABD Intelektovo nadaní dospelí / Jana Ertlerová, Peter Broniš
  In: Voľba štúdia a povolania intelektovo nadaných osôb [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4457-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 66-92 [online]
 3. ABD Kariérové a študijné voľby intelektovo nadaných študentov / Simona Krajčovičová, Peter Broniš
  In: Voľba štúdia a povolania intelektovo nadaných osôb [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4457-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 28-48 [online] [1,40 AH]
 4. AED Pohľady expertov na intelektové nadanie / Michaela Furindová, Peter Broniš
  In: Voľba štúdia a povolania intelektovo nadaných osôb [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4457-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 110-124 [online]
 5. AED Kariérové rozhodovnanie intelektovo nadaných mladých ľudí: prvý prehľad tém / Peter Broniš
  In: Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV : súčasné trendy v rozhodovaní. - ISBN 978-80-88910-49-7. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2014. - S. 145-150
 6. AFD Kvalitná analýza predstáv zamestnancov a študentov ohľadom univerzitnej komunitnej záhrady Komunitka / Petra Drábeková... [et al.]
  In: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4418-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 35-64 [online]
 7. AFD Anywhere but here: Attempts to reduce prejudice with imagined contact technique in Slovakia / Juraj Petrík, Peter Broniš
  In: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4418-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 92-103 [online]
 8. FAI Voľba štúdia a povalania intelektovo nadaných osôb [elektronický zdroj] : . / ed. Peter Broniš, Zuzana Kaššaiová, Daša Strachanová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017

Adresa

Ústav aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava