Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

kontakty

Mgr. Peter Broniš , PhD.

Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie
lektor vysokej školy, univerzity
Telefón
02/206 69 841
Miestnosť
C 039
Publikačná činnosť

Adresa

Ústav aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava