Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

ŠTÚDIUM

Bakalárske štúdium

PREDMETY:

 

AJ/Human Rights

SJ/Ľudské práva

Vyučujúci:

JUDr. Alexandra Strážnická, LLM, PhD.

 

 

AJ/International Organizations

SJ/Medzinárodné organizácie

Vyučujúci:

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 

 

AJ/Conflict Analysis and Peace Studies

SJ/Analýza konfliktov a mierové štúdie 

Vyučujúci:

Mgr. Kristína Janková

Magisterské štúdium

PREDMETY:

 

AJ/Foreign Policy of the EU

SJ/Zahraničná politika EÚ

Vyučujúci:

Mgr. Martin Navrátil

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD

Jana Kostovčáková

 

AJ/Human Rights Protection in the EU

SJ/Ochrana ľudských práv v EÚ

Vyučujúci:

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD

JUDr. Alexandra Strážnická, LLM, PhD.

Mgr. Michaela Chládeková, PhD.

 

AJ/Human Rights Protection in the Jurisdiction of the ECHR

SJ/Ochrana ľudských práv v jurisdikcií ESĽP

Vyučujúci:

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD

JUDr. Alexandra Strážnická, LLM, PhD.

 

AJ/Humanitarian Action and State Responsibility

SJ/Humanitárne akcie a zodpovednosť štátu

Vyučujúci:

Mgr. Michaela Chládeková, PhD.