Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠTÚDIUM

Bakalárske štúdium

PREDMETY:

 

AJ/Human Rights

SJ/Ľudské práva

Vyučujúci:

JUDr. Alexandra Strážnická, LLM, PhD.

 

 

AJ/International Organizations

SJ/Medzinárodné organizácie

Vyučujúci:

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 

 

AJ/Conflict Analysis and Peace Studies

SJ/Analýza konfliktov a mierové štúdie 

Vyučujúci:

Mgr. Kristína Janková

Magisterské štúdium

PREDMETY:

 

AJ/Foreign Policy of the EU

SJ/Zahraničná politika EÚ

Vyučujúci:

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD

Mgr. Kristína Janková, PhD. 

 

AJ/Human Rights Protection in the EU

SJ/Ochrana ľudských práv v EÚ

Vyučujúci:

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD

JUDr. Alexandra Strážnická, LLM, PhD.

 

AJ/International Human Rights Protection

SJ/ Medzinárodná ochrana ľudských práv

Vyučujúci:

JUDr. Alexandra Strážnická, LLM, PhD.