Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

PRACOVNÍCI

JUDr. Alexandra Strážnická, LLM, PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy a rozvoj
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, Bratislava


miestnosť: C142
tel.: 02/20 669 831
e-mail: alexandra.straznicka(at)fses.uniba.sk
Konzultačné hodiny: podľa dohody

 

Mgr. Michaela Dénešová

miestnosť: C138
tel.: 02/20 669 831 
e-mail: michaela.denesovafses.uniba.sk
Konzultačné hodiny: streda 11:30 - 12:30 (online) 
                                         štvrtok 13:45 - 14:45 (online)

 

 

Školitelia PhD.

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava
miestnosť: 301 SB
tel.: 02/592 44 231
e-mail: lubor.cibulka(at)fses.uniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 9:15h-10:15h

doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.
Filozofická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava
miestnosť: 212 NB
tel.: 02/592 44 194
e-mail: lastic(at)fphil.uniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 13:30h-15:00h

doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, Bratislava
miestnosť: B 129
tel.: 02/20 669 833
e-mail: olga.gyarfasova(at)fses.uniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 12:00h-14.00h

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, Bratislava
miestnosť: C 140
tel.: 02/20 669 831
e-mail: lucia.mokra(at)fses.uniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 10:00h-12:00h JUDr.

Doktorandi

Mgr. Bc. Boris Valach
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, Bratislava
miestnosť: B 139
tel.: 02/20 669 821
e-mail: boris.valach(at)fses.uniba.sk
Konzultačné hodiny: ZS 2017/2018- Erasmus+ v Nemecku; konzultácie emailom

Mgr. Henrieta Kunová

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, Bratislava 
miestnosť: B 139
tel.: 02/20 669 821 
e-mail: henrieta.kunova@fses.uniba.sk 
Konzultačné hodiny: ZS 2017/2018- Erasmus+ vo Viedni; konzultácie emailom alebo podľa dohody

<output>prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, Bratislava
miestnosť: B 131
tel.: 02/20 669 829
e-mail: miroslav.kusy(at)gmail.com
Konzultačné hodiny: podľa dohody </output>

Spolupracovníci

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Mgr. Kristína Janková, PhD.

Mgr. Michaela Dénešová

Mgr. Clarissa Tabosa

Mgr. Michaela Chládeková, PhD.