Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave

Študentské organizácie a zástupcovia študentov

Zástupcovia študentov fakulty v Akademickom senáte FSEV UK

  • Anna Avdaljanová
  • Bc. Tomáš Malec
  • Mgr. Ľubica Šimková
  • Teodóra Szőcs

Zástupcovia študentov fakulty v Akademickom senáte UK

  • Bc. Jana Štefaňáková
  • Daniel Fraňo