Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Príručky

Príručky FSEV UK

  • príručka k objednávkam od vysúťažených dodávateľov
  • príručka o uzatváraní dohôd o práci/činnosti
  • príručka k finančným operáciám z projektov

Príručky k objednávkam od nevysúťažených dodávateľov

  • usmernenie postupu pri verejnom obstarávaní - RUK
  • opis predmetu zakázky
  • príručka k objednávkam od nevysúťažených dodávateľov