Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Kontakt pre média

Mgr. Martina Mášiková

referent pre rozvoj a komunikáciu
e-mail: martina.masikovafses.uniba.sk
telefón: 02/206 69 831