Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2018/2019
Študijný program:
dSPP3 - sociálna a pracovná psychológia - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.1.13. - sociálna psychológia a psychológia práce
garant:
prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.
spolugarant:
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
spolugarant:
doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.
 
garant:
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
garant:
doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - UAP - A1 - ZS min. 10 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/3-UAP-090/11  Súčasné smery v psychológii 2   10 2PS    J. Plichtová
FSEV.ÚSA/3-USA-220/10  Doktorandský seminár 1   10 2S    M. Kanovský


Blok - UAP - A2 - LS min. 10 kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/3-UAP-070/10  Súčasná organizačná a pracovná psychológia   10 2PS    J. Kanovská Halamová
FSEV.ÚAP/3-UAP-270/17  Doktorandský seminár 2   10 2S    J. Plichtová

 

Vedecká časť

Blok - UAP - ZP - Zahraničné publikácie
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-120/14  Zahraničná publikácia 1   10   1, 2, 3      J. Kanovská Halamová, J. Plichtová, M. Popper
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-130/14  Zahraničná publikácia 2   10   1, 2, 3      J. Kanovská Halamová, J. Plichtová, M. Popper


Blok - UAP - DP - Domáce publikácie
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-140/14  Domáca publikácia 1   5   1, 2, 3      J. Kanovská Halamová, J. Plichtová, M. Popper
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-150/14  Domáca publikácia 2   5   1, 2, 3      J. Kanovská Halamová, J. Plichtová, M. Popper


Blok - UAP - ZK - Zahraničné konferencie
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-160/14  Zahraničná konferencia 1   10   1, 2, 3      J. Kanovská Halamová, J. Plichtová, M. Popper
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-170/14  Zahraničná konferencia 2   10   1, 2, 3      J. Kanovská Halamová, J. Plichtová, M. Popper


Blok - UAP - DK - Domáce konferencie
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-180/14  Domáca konferencia 1   5   1, 2, 3      J. Kanovská Halamová, J. Plichtová, M. Popper
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-190/14  Domáca konferencia 2   5   1, 2, 3      J. Kanovská Halamová, J. Plichtová, M. Popper


Blok - UAP - GV - Granty a výskumy
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-200/14  Získaný grant/Grantová účasť   5   1, 2, 3      J. Kanovská Halamová, J. Plichtová, M. Popper


Ďalšie aktivity

Blok - UAP - PČ - Pedagogická činnosť
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-210/14  Podiel na výučbe Bc. kurzu 1   5   1, 2, 3      J. Kanovská Halamová, J. Plichtová, M. Popper
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-220/14  Podiel na výučbe Bc. kurzu 2   5   1, 2, 3      J. Kanovská Halamová, J. Plichtová, M. Popper
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-230/14  Školenie Bc. práce   5   1, 2, 3      J. Kanovská Halamová, J. Plichtová, M. Popper
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-240/14  Oponovanie Bc. práce   5   1, 2, 3      J. Kanovská Halamová, J. Plichtová, M. Popper


Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - UAP - SS - Štátna skúška
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚAP/3-UAP-SS1/16  Dizertačná skúška: Sociálna a pracovná psychológia   20   SS       
FSEV.ÚAP/3-UAP-SS2/15  Dizertačná práca a jej obhajoba   30   SS       

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov