Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2015/2016
Študijný program:
mPP - sociálna a pracovná psychológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.1.9. - psychológia
garant:
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - UAP-A1 - FSEV/1. ročník ZS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-540/15  Súčasná sociálna psychológia 32PS    R. Masaryk
FSEV.ÚAP/2-UAP-450/15  Metódy sociálnej psychológie 62P + 2C    P. Broniš
FSEV.ÚAP/2-UAP-460/15  Sociálnopsychologický výcvik II. 62S + 2C    J. Halamová
FSEV.ÚAP/2-UAP-440/15  Pracovná psychológia a pracovný psychológ 32P    E. Letovancová


Blok - UAP-A2 - FSEV/1. ročník LS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-060/10  Metódy psychológie práce a organizácie 62P + 2S    E. Letovancová
FSEV.ÚAP/2-UAP-070/11  Spotrebiteľské správanie 62P + 2S    V. Bačová, M. Konečný


Blok - UAP-A3 - FSEV/2. ročník ZS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-110/10  Psychodiagnostika dospelých 62P + 2S    E. Letovancová
FSEV.ÚAP/2-UAP-120/11  Diplomový seminár 64S    M. Popper


Blok - UAP-A4 - FSEV/2. ročník LS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-160/10  Pedagogická psychológia 62P + 2S    M. Remišová
FSEV.ÚAP/2-UAP-310/11  Diplomová práca 64D FSEV.ÚAP/2-UAP-120/11   P. Broniš

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - UAP-B1 - FSEV/1. ročník ZS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-030/10  Politická psychológia 62P + 2S    B. Lášticová
FSEV.ÚAP/2-UAP-350/12  Psychológia posudzovania a rozhodovania 62P + 2S    V. Bačová, M. Konečný
FSEV.ÚAP/2-UAP-470/15  Poradenstvo v kariérovom vývine 62P + 2S    Š. Grajcár


Blok - UAP-B2 - FSEV/1. ročník LS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-100/10  Ekonomická psychológia 62P + 2S    V. Bačová, M. Grežo
FSEV.ÚAP/2-UAP-490/15  Psychológia morálky 62P + 2S    M. Popper
FSEV.ÚAP/2-UAP-480/15  Odborná prax v oblasti sociálnej a pracovnej psychológie 6100sZ FSEV.ÚAP/2-UAP-440/15 a FSEV.ÚAP/2-UAP-540/15   E. Letovancová


Blok - UAP-B3 - FSEV/2. ročník ZS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-130/10  Metódy psychológie marketingovej komunikácie 62P + 2S    R. Masaryk
FSEV.ÚAP/2-UAP-140/10  Evolučná psychológia 62P + 2S    M. Popper
FSEV.ÚAP/2-UAP-390/13  Súčasná sociálna psychológia 62P + 2S    R. Masaryk


Blok - UAP-B4 - FSEV/2. ročník LS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-170/11  Psychológia v nezamestnanosti 62P + 2S    E. Kopcová
FSEV.ÚAP/2-UAP-180/11  Komunikácia v manažmente 62P + 2S    E. Vavráková
FSEV.ÚAP/2-UAP-320/11  Human Resource Akademia/Riadenie ľudských zdrojov 62PS + 2S    J. Uriga

 
Výberové predmety

Blok - UAP-C1 - FSEV/ ZS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-190/10  Stáž v oblasti manažmentu ľudskýchzdrojov 63Z    E. Letovancová
FSEV.ÚAP/2-UAP-410/13  Poradenská psychológia 63PS    J. Halamová
FSEV.ÚAP/2-UAP-530/15  Mediácia 62P + 1S    M. Remišová


Blok - UAP-C2 - FSEV/LS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-420/13  Nácvik poradenského procesu 63S FSEV.ÚAP/2-UAP-410/13   J. Halamová
FSEV.ÚAP/2-UAP-520/14  Workshopping projekt 63S    I. Hodasová
FSEV.ÚAP/2-UAP-550/15  Medzikultúrna psychológia 32P    I. Brezina
FSEV.ÚAP/2-UAP-560/15  Modely kognitívneho vývinu 32P    J. Rybár
FSEV.ÚAP/2-UAP-570/15  Základy práva pre psychológov 32P    I. Budayová Kuklišová
FSEV.ÚAP/2-UAP-190/10  Stáž v oblasti manažmentu ľudskýchzdrojov 63Z    E. Letovancová
FSEV.ÚAP/2-UAP-300/10  Medzikultúrna psychológia 61P + 2S    I. Brezina
FSEV.ÚAP/2-UAP-260/10  Modely kognitívneho vývinu 61P + 2S    J. Rybár
FSEV.ÚAP/2-UAP-430/13  Základy práva pre psychológov 63S    I. Budayová Kuklišová

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - UAP-D1 - UAP SS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/2-UAP-SS1/10  Psychológia v organizácii a v marketingu   SS     
FSEV.ÚAP/2-UAP-SS2/10  Metódy aplikovanej psychológie   SS     
FSEV.ÚAP/2-UAP-SS4/10  Obhajoba diplomovej práce   OB     

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov