Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2015/2016
Študijný program:
dSPP - sociálna a pracovná psychológia - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.1.13. - sociálna psychológia a psychológia práce
garant:
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
spolugarant:
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
spolugarant:
doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.
 
spolugarant:
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - SPPD - Sociálna a pracovná psychológia - doktorandi
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/3-UAP-070/10  Súčasná organizačná a pracovná psychológia 102PS    E. Letovancová
FSEV.ÚAP/3-UAP-090/11  Súčasné smery v psychológii 2 102PS    V. Bačová
FSEV.ÚSA/3-USA-220/10  Doktorandský seminár 1 102S    M. Kanovský
FSEV.ÚSA/3-USA-230/10  Doktorandský seminár 2 102S    M. Kanovský

 

Vedecká časť

Blok - ZP - Zahraničné publikácie
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-120/14  Zahraničná publikácia 1 10 1, 2, 3     V. Bačová, V. Dočkal, E. Letovancová, J. Halamová
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-130/14  Zahraničná publikácia 2 10 1, 2, 3     V. Bačová, V. Dočkal, E. Letovancová, J. Halamová


Blok - DP - Domáce publikáciemin. 5 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-140/14  Domáca publikácia 1 5 1, 2, 3     V. Bačová, V. Dočkal, E. Letovancová, J. Halamová
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-150/14  Domáca publikácia 2 5 1, 2, 3     V. Bačová, V. Dočkal, E. Letovancová, J. Halamová


Blok - ZK - Zahraničné konferenciemin. 5 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-160/14  Zahraničná konferencia 1 10 1, 2, 3     V. Bačová, V. Dočkal, E. Letovancová, J. Halamová
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-170/14  Zahraničná konferencia 2 10 1, 2, 3     V. Bačová, V. Dočkal, E. Letovancová, J. Halamová


Blok - DK - Domáce konferenciemin. 5 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-180/14  Domáca konferencia 1 5 1, 2, 3     V. Bačová, V. Dočkal, E. Letovancová, J. Halamová
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-190/14  Domáca konferencia 2 5 1, 2, 3     V. Bačová, V. Dočkal, E. Letovancová, J. Halamová


Blok - GV - Granty a výskumymin. 5 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-200/14  Získaný grant/Grantová účasť 5 1, 2, 3     V. Bačová, V. Dočkal, E. Letovancová, J. Halamová


Ďalšie aktivity

Blok - PČ - Pedagogická činnosťmin. 5 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-210/14  Podiel na výučbe Bc. kurzu 1 5 1, 2, 3     V. Bačová, V. Dočkal, E. Letovancová, J. Halamová
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-220/14  Podiel na výučbe Bc. kurzu 2 5 1, 2, 3     V. Bačová, V. Dočkal, E. Letovancová, J. Halamová
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-230/14  Školenie Bc. práce 5 1, 2, 3     V. Bačová, V. Dočkal, E. Letovancová, J. Halamová
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-240/14  Oponovanie Bc. práce 5 1, 2, 3     V. Bačová, V. Dočkal, E. Letovancová, J. Halamová


Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - ODP - Obhajoba dizertačnej práce
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-260/14  Obhajoba dizertačnej práce   OB     


Blok - DS - Dizertačná skúškamin. 20 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/3-ÚAP-250/14  Dizertačná skúška 20 SS     

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov