Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2015/2016
Študijný program:
PP - sociálna a pracovná psychológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.1.9. - psychológia
garant:
doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - UAP -A1 - UAP 1 ZS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-020/10  Základy psychológie 1 62P + 2S    P. Broniš
FSEV.ÚAP/1-UAP-030/10  História psychológie 62P + 2S    V. Bačová, M. Jurkovič, M. Sedlár
FSEV.ÚAP/1-UAP-520/15  Základy neurofyziológie 62P + 2S    K. Babinská, H. Celušáková, S. Hnilicová, D. Ostatníková
FSEV.ÚSA/1-USA-510/15  Dejiny sociálneho myslenia 62P + 2S    J. Panáková
FSEV.ÚAP/1-ÚAP-700/15  Vývinová psychológia 62P + 2S     E. Vavráková


Blok - UAP -A2 - UAP 1 LS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-040/10  Základy psychológie 2 62P + 2S FSEV.ÚAP/1-UAP-020/10   R. Masaryk
FSEV.ÚAP/1-UAP-050/12  Sociálna psychológia 62P + 2S FSEV.ÚAP/1-UAP-020/10   R. Masaryk
FSEV.ÚAP/1-UAP-060/10  Psychológia osobnosti 62P + 2S    E. Vavráková
FSEV.ÚAP/1-UAP-540/15  Sociálnopsychologický výcvik I. 62S + 2C    J. Halamová
FSEV.ÚAP/1-UAP-530/15  Základy psychologickej metodológie 62P + 2C    V. Dočkal


Blok - UAP-A3 - UAP 2 ZS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-090/10  Organizačná a pracovná psychológia 62P + 2S FSEV.ÚAP/1-UAP-020/10 a FSEV.ÚAP/1-UAP-040/10 a FSEV.ÚAP/1-UAP-050/12   E. Letovancová
FSEV.ÚAP/1-UAP-100/10  Štatistické metódy 62P + 2S    I. Barqawi


Blok - UAP-A4 - UAP 2 LS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-140/10  Metódy sociálnej psychológie 62P + 2S FSEV.ÚAP/1-UAP-020/10 a FSEV.ÚAP/1-UAP-080/10 a FSEV.ÚAP/1-UAP-050/12 a FSEV.ÚAP/1-UAP-040/10   P. Broniš
FSEV.ÚAP/1-UAP-150/10  Psychológia marketingovej komunikácie 62P + 2S FSEV.ÚAP/1-UAP-020/10 a FSEV.ÚAP/1-UAP-050/12 a FSEV.ÚAP/1-UAP-040/10   E. Letovancová


Blok - UAP-A5 - UAP 3 ZS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-190/12  Seminár k záverečnej práci 62P + 2S    V. Dočkal


Blok - UAP-A6 - UAP 3 LS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-440/11  Záverečná práca 64D    V. Dočkal

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - UAP-B3 - UAP 2 ZS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-130/10  Kognitívna psychológia 62P + 2S    J. Rybár
FSEV.ÚAP/1-UAP-330/12  Praktikum sociálnej interakcie 1 62P + 2S    J. Halamová
FSEV.ÚAP/1-UAP-110/10  Vývinová psychológia 62P + 2S  FSEV.ÚAP/1-UAP-040/10 a FSEV.ÚAP/1-UAP-020/10   E. Vavráková


Blok - UAP-B4 - UAP 2 LS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-160/10  Konflikty a ich riešenie 62P + 2S    J. Halamová
FSEV.ÚAP/1-UAP-180/12  Tvorba psychodiagnostických metód 62P + 2S FSEV.ÚAP/1-UAP-100/10   V. Dočkal
FSEV.ÚAP/1-UAP-250/11  Metódy kvalitatívneho výskumu v sociálnej psychológii 62P + 2S    P. Broniš


Blok - UAP-B5 - UAP 3 ZS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-200/10  Tvorba a rozvoj tímov 62P + 2S FSEV.ÚAP/1-UAP-090/10 a FSEV.ÚAP/1-UAP-050/12   E. Letovancová
FSEV.ÚAP/1-UAP-400/11  Psychológia nového podnikania 62P + 2C FSEV.ÚAP/1-UAP-050/12   P. Broniš
FSEV.ÚEŠMV/1-UES-130/10  Európske politické kultúry 62P + 2S    S. Miháliková, M. Miklovič


Blok - UAP-B6 - UAP 3 LS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-230/10  Riadenie ľudských zdrojov 62P + 2S    E. Vavráková
FSEV.ÚAP/1-UAP-120/10  Sociálna motivácia a správanie 62P + 2S FSEV.ÚAP/1-UAP-020/10 a FSEV.ÚAP/1-UAP-040/10 a FSEV.ÚAP/1-UAP-050/12   M. Popper
FSEV.ÚAP/1-UAP-210/10  Sociálne postoje 62P + 2S FSEV.ÚAP/1-UAP-050/12   M. Popper

 
Výberové predmety

Blok - UAP-C1 - UAP ZS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/1-ÚAP-670/14  Fókusové skupiny ako výskumná metóda 63PS 2, 3    R. Masaryk
FSEV.ÚAP/1-UAP-290/10  Prax vo výskume 62P + 1S 2, 3 FSEV.ÚAP/1-UAP-100/10   B. Lášticová
FSEV.ÚAP/1-ÚAP-650/14  Psychológia minoritných skupín 63PS 2, 3    M. Popper
FSEV.ÚAP/1-UAP-340/10  Vyhľadávanie a spracovanie vedeckých informačných zdrojov 61P + 2S 2, 3    E. Vavráková
FSEV.ÚAP/1-UAP-510/13  Nadanie a tvorivosť 63PS 2, 3    V. Dočkal


Blok - UAP-C2 - UAP LS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-450/11  Navigácia pri hľadaní povolania - zážitková metodika kariérového poradenstva 63S 2, 3    E. Uhríková
FSEV.ÚAP/1-UAP-690/14  Psychológia morálky 63PS 2, 3    M. Popper
FSEV.ÚAP/1-ÚAP-680/14  Psychologické aspekty sexuálneho správania 63PS 2, 3    R. Masaryk
FSEV.ÚAP/1-UAP-480/12  Šťastie v práci 62P + 1S 2, 3    L. Sirotová
FSEV.ÚAP/1-UAP-430/11  Sociálnopsychologické experimenty 20. storočia 61P + 2C 2, 3 FSEV.ÚAP/1-UAP-050/12   P. Broniš

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - UAP SS - UAP SS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FSEV.ÚAP/1-UAP-SS1/10  Všeobecná psychológia   SS     
FSEV.ÚAP/1-UAP-SS2/10  Organizačná a pracovná psychológia   SS     
FSEV.ÚAP/1-UAP-SS4/10  Obhajoba záverečnej práce   OB     

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov