Faculty of Social
and Economic Sciences
Comenius University Bratislava

Radoslav Merva

Mgr. Radoslav Merva

Profile: personality psychology, statistics, unfounded beliefs

Education:

2021-present PhD. in Psychology, Institute of Experimental Psychology, SAS, through Trnava University
2016-2021 Faculty of Philosophy and Arts; Trnava University; Master´ in Psychology

Work experience:

2019-2020 Volunteer (counselor) in non-governmental organization Ipčko.sk

Publications:

Merva, R., Teličák, P. (2023). Psychometrické overenie škály Covid-19 nepodložených presvedčení na vzorke mladých dospelých. In M. Adamus et al., SPO 2022: Social Processes and Personality 2022 Proceedings of the 23rd International Scientific Conference (pp. 321-328). Institute of Experimental Psychology of the Centre of Social and Psychological Sciences SAS. ISBN 978-80-89524-86-0

Merva, R., Halama, P. (2023). Súvis vzťahovej väzby a dôvery s akceptáciou epistemologicky nepodložených presvedčení v čase pandémie Covid-19. In M. Dědová et al., Doctorandorum Dies 2023: Konferencia Doctorandorum Dies 2023 (pp. 40-51). Filozofická fakulta- Trnavskej univerzity v Trnave. ISBN 978-80-568-0581

Merva, R., Teličák, P., Kováčová, D. (2023). Dark tetrad as a predictor of conspiracy beliefs related to the Covid-19 pandemic, the war in Ukraine, and monkeypox virus. In 10th Conference Comunity Psychology in Slovakia 2023 (pp. 27-36). Fakulta sociálnych a ekonomických vied- Univerzita Kommenského ISBN 978-80-223-5763-0