Faculty of Social
and Economic Sciences
Comenius University Bratislava

Martina Baránková - currently on maternity leave

Mgr. Martina Baránková, PhD.

Professional focus

non-verbal expressions, psychology of emotion, compassion, facial expressions

Background

2019 FSEV UK PhD. in the field of Social psychology and work psychology

2018 – Training in Compassion Focused Therapy – Basic and Advanced modules with Nicola Petrocchi

from 2017 – up to now – Long-term training in existential analysis and logotherapy in SLEA (Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu)

2016 – 2017 Training in Emotion Focused Therapy, Level A with Leslie S. Greenberg and Ladislav Timuľák

2016 FSEV UK Mgr. in the field of Social psychology and work psychology

2016 Training in FACS – Facial Action Coding System from Paul Ekman Group; Ekman, Friesen & Hager, tool for measuring facial expressions

2016 Training in Emotion Focused Family Therapy training with Joanne Dolhanty

Research projects

  • Comenius University Grant no. UK/329/2018 to support the projects of young scientists: „International comparison of spontaneous facial response to compassionate stimulus“
  • Comenius University Grant no. UK/190/2019 to support the projects of young scientists: „Analysis of facial expression induced by compassionate stimulus“
  • Self-criticism vs. self-affirmation in the form of an internal monologue in the context of processing emotions and social competences. VEGA 1/0578/15 2015-2018.
  • Intercultural aspects of compassion, self-compassion and self-criticism and testing their influence. VEGA 1/075/19 2019-2022

Teaching

Basics of Neurophysiology

Developmental psychology

Methodology and methods in psychology – quantitative methods

Psychology of marketing communication

Statistics I.

Community psychology

Selection of publishing activities

ADC Research articles in foreign current contents journals

Baránková, M., Halamová, J., Gablíková, M., Koróniová, J.,  & Strnádelová, B. (2019). Analysis of spontaneous facial experession of compassion elicited by the video stimulus: facial expression of compassion. Československá psychologie, 63(1), 26-41.

ADF Research articles in other home journals

Baránková, M., Halamová, J., & Koróniová, J. (2019). Non-expert views of compassion: consensual qualitative research using focus groups. Human Affairs, 29(1), 6-19.

ADN Research articles in home journals registered in Web of Science or SCOPUS

Baránková, M., Halamová, J., & Koróniová, J. (2019). Non-expert views of compassion: Consensual qualitative research using focus groups. Human Affairs, 29(1), 6-19.

Halamová, J., Baránková, M., Strnádelová, B., & Koróniová, J. (2018). Consensual qualitative research on free associations for compassion and self-compassion. Human Affairs, 28(3), 253-270.

ADE Research articles in other foreign journals

Halamová, J., Koróniová, J., & Baránková, M. (2019). Differences in guided imagery between high and low self-critical participants: Consensual qualitative research analysis. The Qualitative Report, 24(12), 2977-2996.

AFC Published submissions in foreign reserach conferences

Baránková, M. (2016). Rozpoznávame tvárové výrazy emócií? In: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovniků [elektronický zdroj]. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2016. - S. 85-94 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7510-214-0

Baránková, M. (2017). Transformačné líderstvo a emocionálna inteligencia u adolescentov v kontexte rolových rozdielov. In: Psychologické dny 2016 : Možnosti a hranice psychologie. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 23-45. - ISBN 978-80-244-5164-0

Baránková, M., Gablíková, M., Strnádelová, B., & Koróniová, J. (2017). Human and artificial intelligence: validation of power moments in emotional videos, a pilot study. In: Psychologie práce a organizace 2017 : pracovní potenciál a jeho proměny v čase [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. - S. 28-39 [online]. - ISBN 978-80-7454-714-0

[Psychologie práce a organizace 2017 : mezinárodní konference. 16., Zlín, 24.-25.5.2017]

URL: ppao.upol.cz/wp-content/uploads/2016/02/sbornik_ppao_2017_v6_mh_final.pdf

Baránková, M., & Halamová, J. (2018). Validating video stimulus for eliciting compassion: a pilot study In: Psychology in and around us. - NIš : Faculty of philosophy, 2018. - S. 283-292. - ISBN 978-86-7379-481-5

Baránková, M., & Halamová, J. (2019). Czech and Slovak differences of compassion and self-compassion-qualitative research analysis of the three associations. In: Modern age and competencies of psychologists. – Niš: Faculty of philosophy, 2019. – S. 127-138. – ISBN 978-86-7379-508-9

Gablíková, M., & Baránková, M. (2017).  Sledujeme tvár človeka pri sledovaní reklamy. Výhody a výzvy softvérovej detekcie emócií. In: Psychologické dny 2016 : Možnosti a hranice psychologie. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 56-68. - ISBN 978-80-244-5164-0

Gablíková, M., Baránková, M., Strnádelová, B., & Koróniová, J. (2018). Human and artificial intelligence: time related performance of emotion. In: Psychologie práce a organizace 2017 : pracovní potenciál a jeho proměny v čase [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. - S. 155-163 [online]. - ISBN 978-80-7454-714-0

[Psychologie práce a organizace 2017 : mezinárodní konference. 16., Zlín, 24.-25.5.2017]

URL: ppao.upol.cz/wp-content/uploads/2016/02/sbornik_ppao_2017_v6_mh_final.pdf

AFD Published submissions in home reserach conferences

Baránková, M., & Koróniová, J. (2016). Ako súvisí psychologický zážitok komunity v rodine so schopnosťou rozpoznať tvárový výraz súcitu? In: Komunitná psychológia na Slovensku [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 90-99 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-223-4204-9

Baránková, M. (2016). Analýza výrazov tváre vyvolaných súcitnými podnetmi. In: Medzinárodné študentské psychologické dni 2016. - Prešov : Prešovská univerzita, 2016. - S. 191-206. - ISBN 978-80-555-1652-3

Strnádelová, B., Koróniová, J., & Baránková, M. (2017).  Zážitok komunity v kontexte rozpoznávania emocionálnych výrazov. In: Komunitná psychlógia na Slovensku 2017 [elektronický dokument]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 65-80 [online]. - ISBN 978-80-223-4418-0