Faculty of Social
and Economic Sciences
Comenius University Bratislava

Karol Kováč

Mgr. Karol Kováč, PhD.

Profile:

stress management, burnout syndrome, work-life balance, health psychology

Curiosity led me to study psychology and life stories. The desire to advance motivated me to learn and pass on knowledge to university students and more than 12,000 clients for almost 10 years.

Education:

2008-2011 Comenius University Bratislava, Faculty of Social and Economic Sciences – Social and Work Psychology (PhD.)

2003-2008  University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava– Social and Work Psychology (Mgr.)

Work experience:

2015 – present day Psychologist, lecturer

Inštitút stresu, s.r.o.

·         Counseling for burned and chronically stressed clients

·         Educational and consulting activities for corporate clients in the field of stress, setting programs

2017 – 2019 Univerzity teacher, assistant professor

University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

·         Teaching subjects: Social psychological training,

·         Overview of psychological directions, Psychology of health, Prosocial behavior

·         Publishing activity

2013 – 2014 Deputy Director, Assistant Professor

Faculty of Materials Science and Technology, STU

·         Management of 3 workplaces: Department of Humanities, Department of Physical Education, Department of Languages

·         Creation and implementation of workplace projects

·         Teaching psychological subjects

2008 – 2013  Researcher

Faculty of Materials Technology STU

·         Creation and implementation of projects, management of existing projects

·         Teaching subjects with a focus on health psychology and work psychology

Consulting and lecturing:

2020

·         Webinár: Urobme si zo stresu priateľa, O2 Slovakia

·         Webinár: Horieť, ale nevyhorieť, O2 Slovakia

·         Webináre pre 1400 zdravotníkov zo SR a ČR v spolupráci s Convatec konzultačná činnosť pri nastavení zamestnaneckého programu pre Poštová banka, a.s.

·         Webinár: Prečo sa oplatí mať vianočnú náladu, HB Reavis, a.s., koordinátor psychologickej linky Trnavského samosprávneho kraja, 1. kolo pandémie

·         Garant témy stres a vyhorenie pre Dôvera zdravotná poisťovna, a.s. Forbes: Reštart3: Duševné zdravie - hlavný speaker

·         IUVENTA - séria webinár v téme stresu a vyhorenia

·         Forbes - konzultácie pri tvorbe Diáru duševného zdravia

2019

·         Work-life balance, talk so Sajfom pre spoločnosť Asbis

·         Work-life balance, LIDL Slovensko - vzdelávanie manažérov

·         Ako sa v zdraví dožiť dôchodku, Nextéria Leadership Academy

·         Vyhorenie, Merck Sharp & Dohme

·         Zdravý spánok nad zlato, IKEA

·         Význam stresu v živote človeka, OZ Samária – verejná prednáška pre mesto Hlohovec

·         Význam stresu v živote človeka, STREIT Slovakia

·         Urobme si zo stresu priateľa, RedBull CZ/SK

·         Ako pracuje náš mozog v strese, ROCHE Slovensko

2018

·         Dopady stresu vo firemnom prostredí, HB Talks – hlavný speaker

·         Stres náš každodenní, TEDx Trenčín

·         Dopady dlhodobého stresu, VÚB banka, a.s.

·         konzultant pri nastavovaní kultúry na Call centrách pre spoločnost Telekom, a.s.

·         Význam stresu v živote človeka, IKEA

·         Zvládanie stresu a záťaže vo vyššom veku, Magistrát Bratislava

·         Workshop - Worklife balance, spoločnosť Allianz, a.s.

·         Workshop - Horieť, ale nevyhorieť, spoločnosť VÚB banka, a.s.

Selection of publishing activities:

·         Kováč, K. (2018). Deskripcia základných charakteristík stres faktorov participantov vo vybranom súbore participantov. In: GRANT journal [elektronický zdroj].  ISSN 1805-062X - Vol 7., č.2, s. 30-33 [online].

·         Kováč, K., Baranovská, A. (2017). Stress level comparison of participants according to their age, gender and the region. In: AD ALTA [elektronický zdroj] : Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890. - Vol. 7, iss. 2, s. 20-23 [CD-ROM].

·         Mirdalíková, I., Kováč, K. (2017). Analýza vybraných stresových faktorov v prostredí call centra telekomunikačného operátora = Telecommunications operator call centre as a workplace - a selected stress factors analysis. In: Psychologie práce a organizace 2017 [elektronický zdroj] : pracovní poteciál a jeho promě ny v čase : mezinárodní konference - sborník př íspě vk ̊u. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně . - ISBN 978-80-7454-714-0. - S. 427-439 [online].

·         Bednáriková, M., Kováč, K. (2014). Test tool creation and examination of selected cognitive skills of students at the Slovak University of Technology. In: American Journal of Educational Research [elektronický zdroj]. - ISSN 2327-6150. - Vol. 2, No. 12 (2014), online, s. 1182-1189.

·         Kováč, K., Ritomský, A. (2010). Advancement in the scientific reasoning of online consumer behavior. In: Diversity unifies -Diversity in Egineering Education. - Brusel : SEFI, 2010. - ISBN 978-287352-003-8. - S. 359360.

Research grants:

2018 - Inštitucionálny grant - FPPV-42-2018 - Prieskum stresových faktorov vo vybraných regiónoch Slovenska

2017 - Inštitucionálny grant - FPPV-30-2017 - Stresové faktory a index únavy u jednotlivcov vo vybraných regiónoch Slovenska