Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Sú výsledky jesenných prieskumov aktuálne aj dnes ? Protikorupčný pochod študentov je odpoveďou.


21. 04. 2017 13.12 hod.

Takmer šesťdesiat percent ľudí na Slovensku si myslí, že do korupcie sú zapletení mnohí alebo takmer všetci politici. Len okrajových šesť percent opýtaných v prieskume uviedlo, že korupcia sa netýka žiadnych politikov.

Výsledky prieskumu z jesene 2016 sú ukazovateľom nálad a postojov slovenských voličov. Utorkový protikorupčný pochod, ktorý zorganizovali dvaja stredoškoláci, nebol počtom účastníkov najväčší, no účasť tisícok študentov je dobrým znakom. „Je sympatické, že mladí ľudia dokázali svoj idealizmus a nespokojnosť so súčasným stavom vecí verejných premietnuť do legitímnej pokojnej akcie, ktorá ich predstavy zviditeľnila, dala im hlas,“ vysvetľuje doc. Oľga Gyárfášová z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (FSEV UK). „Často sa sťažujeme, že mladí sú pasívni, ľahostajní, namiesto stratégie ‚hlas‘ volia ‚odchod‘, či už do súkromia alebo z krajiny.“

Rozvoj kritického myslenia je pre budúce generácie kľúčový. Je možné mladých ľudí kvalitne vzdelávať a motivovať k aktivite? A zodpovedajú slovenské školy za politickú angažovanosť mládeže? FSEV UK podporuje mladých ľudí v ich aktívnom prístupe k občianstvu. „Naši študenti navštevujú kurzy, ktoré sa venujú správe vecí verejných ako aj obmedzovaniu korupcie. Záverečné práce študentov sú zamerané na participáciu v spoločnosti či nakladanie s verejnými zdrojmi. Mnohí naši absolventi už dnes pôsobia ako poslanci, starostovia či analytici vo verejnom sektore. Veríme, že im poznatky z našej fakulty umožnia robiť dobré rozhodnutia nezaťažené korupčnými záujmami a praktikami,“ hovorí doc. Emília Sičáková-Beblavá z FSEV UK.

Verejnosť na Slovensku vníma korupciu medzi politikmi a štátnymi úradníkmi ako veľmi rozšírenú. Kým budeme všetci ticho, na súčasných netransparentných praktikách mocných sa nič nezmení. Utorkový pochod bol dôkazom, že to platí všeobecne. „Mňa osobne potešilo aj ‚oprášenie‘ hesla a emócie ,nie je nám to jedno‘, čo bol slogan mobilizačnej kampane pred voľbami 2002. Vtedy to zabralo. Snáď aj teraz,“ dodáva doc. Gyárfášová.

Medzi účastníkmi pochodu boli aj študenti FSEV UK. „Bol som a išiel by som aj dnes aj zajtra, pretože občiansku angažovanosť považujem za základ dobre fungujúcej spoločnosti,“ tvrdí študent verejnej politiky na FSEV UK Martin Kvetko. „Za štyri roky, čo študujem v Bratislave, som sa zúčastnil viacerých protestov (pochodov), pretože si myslím, že je dôležité vyjadriť občiansky postoj. Včerajší pochod proti korupcii bol však úplné iný ako všetky ostatné, ktoré som doteraz zažil. Bol pokojný, slušný, bez zbytočných provokácií a vulgarizmov. Priznám sa, že som to vôbec nečakal. Myslel som si, že mladí ľudia sa nedokážu tak zomknúť a zorganizovať tak kvalitné podujatie. Dnes vidím, že som sa mýlil a o to viac ich za to obdivujem.“

*ZDROJ: Medzinárodný komparatívny výskum CSES a ISSP Slovensko 2016, Sociologický ústav SAV a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Kontakt pre médiá: Mgr. Martina Mášiková
Oddelenie pre zahraničné vzťahy a rozvoj Dekanátu FSEV UK, martina.masikovafses.uniba.sk