Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Regulačné vyhostenie univerzity? V Maďarsku môže byť realitou


Ľudské omyly môžu byť vyvážené kritickou diskusiou a myslením. Udržať túto rovnováhu je možné len v spoločnosti, ktorej občania majú slobodu a prístup k protichodným teóriám a ich overovaniu, môžu otvorene hodnotiť a aj meniť vládnu politiku.

Taká je premisa Stredoeurópskej univerzity (Central European University, CEU) so sídlom v Budapešti.  V roku 1991 ju založil americký filantrop maďarského pôvodu George Soros a získala akreditáciu v USA aj v Maďarsku. „CEU predstavuje pilier sociálno-vedného výskumu v strednej a východnej Európe, priestor ktorý pomohol vychovať a odborne formovať množstvo mladých vedcov, odborníkov, úradníkov, či dobrovoľníkov,“ hovorí Mgr. Pavol Hardoš, PhD. z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského so znepokojnením vníma snahy maďarskej vlády obmedziť, resp. úplne zastaviť aktivity CEU. Navrhovaná novela vysokoškolského zákona, ktorú predložila maďarská vláda, by podľa slov rektora CEU Michaela Ignatieffa znemožnila ďalšie fungovanie univerzity v Maďarsku. Novela zákona je vo viacerých bodoch diskriminačná a priamo ovplyvní fungovanie jedinej inštitúcie v Maďarsku – CEU.

„Je to najkvalitnejšia univerzita v stredoeurópskom regióne, v rankingoch umiestňovaná v prvej stovke, či päťdesiatke, v závislosti od odboru. Poskytuje vzdelávanie v spoločenských vedách, ktoré sú najslabšie v tomto regióne,“ vysvetľuje doc. Katarína Staroňová, M.A., PhD., FSEV UK. Pedagógovia ako i študenti sú z celého sveta, čo je ďalším benefitom. Za takmer tri dekády vychovala generácie ľudí, ktorí prinášajú pozitívnu zmenu vo svojich krajinách. „Aj viacero vynikajúcich analytikov pôsobiacich na Slovensku získalo svoje vzdelanie pravé tam, tým nám pomáha budovať kvalitnú vedu aj pre Slovensko,“ dopĺňa doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD, FSEV UK.

Obrovským prínosom CEU je šírenie hodnôt liberálnej demokracie. Zároveň je to intelektuálne centrum spájajúce výskumníkov z celej strednej a východnej Európy navzájom, a tiež so zvyškom sveta. CEU predstavuje náročný akademický štandard, ktorý svojím príkladom pomáhal formovať univerzitné vzdelávanie aj na Slovensku. „V podstate neexistuje v strednej a východnej Európe v akademickom svete asi nikto relevantný, kto by neprišiel s CEU do styku. Buď ako študent, alebo účastník na konferenciách, v spolupráci s profesormi z CEU, alebo aspoň sprostredkovane cez študentov, ktorých by tam posielal na ďalšie štúdium,“ tvrdí Mgr. Pavol Hardoš.

„Zánikom alebo obmedzením fungovania CEU by z nášho pohľadu nedošlo len k neprimeranému zásahu do akademických práv a slobôd, ale aj k limitovaniu spolupráce, ktorú máme v súčasnosti, keď naši študenti môžu využívať možnosti programu Erasmus+ na CEU a naši kolegovia a absolventi CEU môžu využívať svoj status alumni. Zároveň je stále otvorený priestor pre všetkých záujemcov z našej strany o letné školy, diskusné fóra a iné dôležité vedecké akcie a využívanie bohato vybavenej knižnice.  

FSEV UK podporuje vyhlásenie rektora CEU, ktorý apeluje na vynikajúce vedecké a pedagogické výsledky univerzity, jej dlhoročné pôsobenie v strednej Európe, a zasadzujeme sa za zotrvanie univerzity bez obmedzenia jej štatútu,“ hovorí dekanka FSEV UK Lucia Mokrá.

Informácie pre médiá: Mgr. Martina Mášiková
Oddelenie pre zahraničné vzťahy a rozvoj Dekanátu FSEV UK, martina.masikova@fses.uniba.sk