Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Keď festival organizujú študenti, nechcú sa len tak zabávať.


05. 12. 2017 14.13 hod.

Bratislava, 4. december 2017: Študenti a študentky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) organizujú už ôsmy ročník univerzitného festivalu FSEV FEST 2017. Festival sa koná 6. decembra o 17.00 hod. a tohtoročnou témou je Ako byť lepším človekom? Cieľom festivalu je v nenútenej a priateľskej forme poskytnúť ľudom možnosť zamyslieť sa nad tým, koľko vecí vo svete môžu zmeniť k lepšiemu.

Účastníkov a účastníčky festivalu čakajú zaujímavé prednášky z ekológie, pozitívneho myslenia, boja proti korupcii, aktuálneho sociálneho diania a hudby. Rudi Rus porozpráva o tom, ako robí hudba svet lepším, Lýdia Sirotová objasní, ako šťastie nehľadať ale vytvoriť si ho, a Marek Vagovič priblíži problematiku korupcie na Slovensku. „Hoci si to mnohí neuvedomujeme, k prostrediu vôkol nás bývame často ľahostajní – či už ide o ľudí, zvieratá alebo environmentalistiku. Práve to je dôvodom, prečo sme sa rozhodli na túto problematiku poukázať a motivovať mladých ľudí k tomu, aby začali pracovať sami na sebe a zároveň boli viac empatickí a ľudskí,” hovorí Patrícia Varačková, tímlíderka organizačného tímu.

Program zahŕňa taktiež diskusnú miestnosť, travel room, experience room, kde si môžu návštevníci vyskúšať napríklad to, aké je to žiť so zrakovým postihnutím, a možnosť zapojiť sa do aktivít ako je karaoke, spoločenské hry či hľadanie pokladov. V rámci festivalu budú prebiehať živé hudobné vystúpenia, tombola, návšteva Mikuláša a zbierka vecí pre zvieratá z útulkov.

Predošlé roky návštevnosť festivalu presiahla štyristo ľudí, minulý rok otváral festival prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Zapojenie študentov a študentiek do organizovania univerzitnej akcie sa taktiež osvedčilo v mnohých smeroch. „Súčasťou univerzitného vzdelávania je aj neformálne vzdelávanie a budovanie vzťahu k akademickej komunite. Organizovanie fakultného festivalu študentmi dáva nielen priestor pre ich kreativitu, ale aj možnosť konkrétne ukázať svoje preferencie, formulovať svoje názory, vytvárať komunitu v priestore svojej alma mater. Využívať v plnom rozsahu akademické slobody a byť rovnocenným partnerom ostatným členom akademickej obce pri tvorbe vízie a stratégie fungovania fakulty. To považujeme v dnešnej dobe za kľúčové a dôležité pre zapojenie mladých ľudí do verejného života,“ vysvetľuje Lucia Mokrá, dekanka FSEV UK.

FSEV FEST každoročne spája mladých ľudí, vytvára priateľské vzťahy, učí študentov organizačným schopnostiam a tímovej práci a prispieva na dobrú vec – tento rok poputuje výťažok z festivalu, získaný predajom tombolových lístkov a domácich koláčov, na pomoc zvieracím útulkom.

Kontakt: Zuzana Riglerová | riglerova.zuzanaluzer.sk | +421 915 176 187